Návod k technice emoční svobody - EFT

Díl 6 - Jak to formulovat?

Existuje mnoho různých přístupů, jak formulovat to, co chceme ze sebe vypustit nebo přeprogramovat pomocí techniky emoční svobody (EFT). 

Nejjednodušší způsob je připravit si na začátku jednu větu, takové prohlášení, například: “Je mi líto, že nemám parťáka, který by mi pomáhal s technickými záležitostmi v hudbě.”  Současně si zkusíme představit před sebou stupnici od 0 do 10, a pokusíme se stanovit, jak intenzivní je ta “lítost”, nebo ta jiná emoce či přesvědčení. V mém případě je to třeba 8.

S připravenou větou začneme, a při otevírací formulce ji 3x obohatíme o “úvod” a “závěr”: Přestože je mi líto, že nemám parťáka, který by mi pomáhal s technickými záležitostmi v hudbě, mám se ráda a přijímám se.” 

Následně použijeme původní větu při klepání do všech bodů. V tomto přístupu zůstává věta stejná. Po dokončení prvního kola si opět představíme stupnici, a zkusíme vycítit, jaká je momentální intenzita té emoce či přesvědčení, případně fyzické bolesti. U mě to bude třeba 6. Pokud toužím, aby to kleslo až na nulu, budu opakovat ještě několik kol poklepávání na akupresurní body. 

Jiný přístup, takzvaný “filmový“, umožňuje měnit slova a věty v průběhu poklepávání. Nedá se u toho až tak dobře měřit pokles intenzity původní emoce, bolesti či přesvědčení, jelikož vás v průběhu kola poklepávání může proud vědomí zanést úplně jinam, třeba od lítosti, přes křivdu, po hněv a nakonec třeba zklamání a letargii… Hlavní je ovšem, zda dochází k úlevě. 

V dalších přístupech se můžete pokoušet v druhé části poklepávání naprogramovat se na pozitivní očekávání. Nedochází tedy jen k uvolnění, ale také k vklepávání nových kódů, ideálně formou afirmací“Miluji své tělo a jsem s ním v harmonii.” “Miluji svou hudbu a přitahuji si pomoc s hudbou.”

Vyzkoušet můžete i univerzálně léčivé formulky typu: “Omlouvám se, prosím, odpusť mi, miluji tě, děkuji ti.” Nebo: “Já jsem láska, já miluji”. 

Technika emoční svobody

Přehled bodů, na které se "ťuká" při technice emoční svobody (EFT).
-
Začínáme na ruce, na malíkové hraně, tzv. bod "karate chop", v tomto místě přesekávají šaolinští mistři cihly 🙂 V bodě "karate chop" prohlásíme 3x "Přestože ... popis problému ... mám se ráda a přijímám se."
-
Tím se naše tělo jakoby otevře procesu, kdy budeme zpracovávat něco "škaredého", nepříjemného, ovšem tím, že do svého těla ťukáme, vysíláme mu uklidňující signály. Při této kombinaci dochází k přeprogramování mozku v reálném čase. Příště, až budeme v podobné situaci, která v nás donedávna vyvolala pocity, jež jsme pomocí EFT zpracovali, v té situaci příště zareagujeme klidem. Ať už úplným, nebo výrazně větším. Možná nás ta situace už vůbec nezraní. Nebo se dokonce může stát, že se už podobná situace nebude opakovat.
-
Na další body "ťukáme" v tomto pořadí: - kořen obočí u nosu - spánková kost vedle očí - pod okem - nad horním rtem - pod horním rtem - pod klíční kostí - pod paží
-
Na závěr se "ťuká" nahoře na hlavě, v takzvané "korunce" či "šišce" :-), kde se koncentruje mnoho zakončení energetických drah v těle, takže se tím naše série "ťukání" krásně uzavře.


Soňa Siepaková

❤️ Zpívám vlastní písničky. Učím jógu a práci s energií. Nabízím karty a terapii.❤️ I sing my songs. I teach yoga and energy work, offer cards and therapy. ❤️