SAMOBUZENÍ - Budování světelného těla

navazující KURZ

Samobuzení, navazující kurz pro absolventy základního kurzu Probuzení světelného těla, se vyučuje na úrovni, kde si budujete a vyplňujete své světelné tělo. 

Tabulka výše ukazuje základní stavy vědomí, kvality, prožitky a dovednosti pro kurzy vyučované na úrovni Samobuzení a Frekvencí (ne všechny stavy se učí v každém kurzu). 

Kurz Frekvencí vám nabídnu během roku 2025.

Jak vás změní samobuzení?
(VIDEOSERIÁL BRZY)

Kurz Samobuzení probíhá jako:

  1.  ONLINE KURZ – každý rok na podzim
  2. VÍKENDOVÝ KURZ V BESKYDECH – každý rok v zimě
  3. INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM – termíny si volíte sami

Kurz Samobuzení (plus učitelský kurz, který pro vás ještě připravuji) je předpokladem, abyste se mohli stát učitelem Probuzení světelného těla. Dodá vám energii, abyste zvládali sponzorovat větší skupiny. Pomůže vám rovněž s vašim posláním, ať máte větší vliv, jako stabilní slunce. 

Zář - Samobuzení

Samobuzení je dovednost a stav, na němž staví mnoho dalších dovedností světelného těla a stavů vědomí. Pokud existuje jeden navazující kurz, kterým byste si určitě měli projít, pak by to byl tento, neboť vás učí stavy Samobuzení, díky nimž budete moci lépe prožívat všechny ostatní navazující kurzy (pro absolventy kurzu Probuzení světelného těla).

Dovednosti Samobuzení vás podporují, abyste dokázali prožívat prostory světelného těla na všech úrovních studia. 

Tento kurz se doporučuje jako první po probuzení světelného těla. Dovednosti Samobuzení a Frekvencí (kurz Frekvencí se otevře během roku 2025) vám pomohou, pokud máte potíže zůstávat vzhůru, pokud se náhle probudíte v běžné realitě, ačkoli jste se před chvílí nacházeli ve vyšších prostorech, pokud máte pocit, že vám to nejde, nebo pokud vám příliš štěbetá mysl. Tyto dovednosti vám pomohou odevzdat se a otevřít se jakýmkoli prožitkům, které tam pro vás jsou. Dokážete s nimi lépe zůstávat v proudu, na stoupající spirále, budete si umět udržovat vyšší prostory po delší dobu. 

Dovednosti Samobuzení a Frekvencí poskytují základ, jak si uchovávat své prožitky světelného těla. Rozvíjejí vaši schopnost udržovat si po delší dobu své vědomí, a rozvíjet jej, zatímco se přesouváte do vyšších úrovní reality. Tyto dovednosti se dají použít jednak k tomu, abyste se otevřeli vyšším sférám a dimenzím, a rovněž abyste stáhli to světlo, pochopení, a vhledy, jež tam získáte, do své každodenní reality. 

Co je to Samobuzení?

Samobuzení je podle DaBena základní dovedností, jak se naučit odevzdat se, a dovolit, ať se prožitky světelného těla prostě dějí. Samobuzení vás podpoří stát se součástí proudu, a spočívat ve stabilním místě, díky němuž se mohou prožitky světelného těla rozvíjet mnohem snadněji. Ve stavu Samobuzení je snadné být svým prožitkem a nechat se nést těmi energiemi. Nemáte tam tendenci se kritizovat nebo posuzovat. Máte myšlenkovou plynulost – když se objeví myšlenky, není k nim připojená žádná emoce; prostě tam jsou. Je tam pocit jednoty; cítíte, jak zapadáte mezi všechno ostatní. Samobuzení je základní dovedností pro pochopení energie, abyste se mohli nechat podporovat energiemi kolem vás, abyste se uměli připojovat k proudu, a měli prožitky, že “všechno pěkně klape”.  

Ve stavech Samobuzení máte čistou mysl a myšlenky se vám přelévají jedna do druhé, aniž by se cyklily dokola a dokola. 

Jakmile se vaše energie a světlo dostanou do stavu Samobuzení, všechno, co děláte, přispívá ke zvýšení vašeho světla. Každá myšlenka vám přináší nový nápad, jasnost, nebo širší vhled do toho, nač myslíte. Jste tvořivější, intuitivnější, a uvědomujete si vnitřní vedení. Vaše emoce plynou, klidné a harmonické. Srdce máte otevřené; nemáte potřebu se chránit nebo bránit, protože umíte používat veškerou energii kolem sebe, abyste přešli výš, dokonce i v případech toho, co nazýváme “negativní energie.”

Být ve stavech Samobuzení vám otevírá potenciál, abyste prožili, jaké to je nemít myšlenky. Objevíte způsoby, jak prostě jen být, dovolit si poznat své pravé já za hranicemi vašich myšlenek a osobnosti.

Dovednosti Samobuzení nezahrnují výuku dalších center; namísto toho budete používat to, co jste se naučili, k vytváření prostorů “Samobuzení”, abyste zůstávali ve vyšším proudu, a vraceli se do proudu rychleji. Naučíte se rozpoznávat, co vás vyhazuje z vlastního středu, a snadno se vracet do plynoucích, poklidných stavů, jež chcete prožívat. S tím, jak budete získávat víc dovedností, budete schopni čím dál lépe prožívat spoustu velmi jemných energií, Frekvencí, a pokročilých dovedností, jež jsou zahrnuty v každé meditační cestě. 

Samobuzení vám pomáhá zůstávat v proudu a na stoupající spirále

Získání dovedností Samobuzení vás obohatí způsobem, který bude pro vás jedinečný (neboť každý to prožívá jinak a každý má jiné poslání). Během svého průzkumu budete možná prožívat: chvíle (nebo i delší časová období), kdy žijete plněji v přítomném okamžiku; zvýšenou schopnost prožívat to, že jste v proudu, a pociťovat klid a mír; zvýšenou schopnost vytvářet si sami emoční proudění, myšlenkové plynutí, fyzickou pohodu, a jasnost; a neustálé příležitosti k radosti a hraní.

Potřebujete někam “umísťovat” svou narůstající zář, abyste si dokázali udržovat proud světla, který jste nastartovali. Svou zář můžete vkládat do čehokoli, co dokáže rezonovat s energií, již tvoříte. Třeba lidé, projekty, na kterých pracujete, vaše světelné tělo nebo kokon Renawre, vyšší bytosti jako například Mistři, průvodci, a jiné, než lidské říše včetně zvířat, rostlin, minerálů, nebo země samotné. Svým růstem podporujete v růstu i veškerý život, a rozšiřujete světlo kolem sebe. (DaBen)

Poznámka: Tento kurz Samobuzení se lehce dotýká Frekvencí, jelikož jsou důležité při vytváření dostatku světla a záře, abyste dokázali dosáhnout stavů samobuzení a zůstávat v nich. Studium Frekvencí vám zkvalitní prožitky Samobuzení, a Frekvence můžete studovat před kurzem Samobuzení, během něj, nebo potom. (Já vám Frekvence nabídnu na tomto webu během roku 2025.)

Předpoklad: Kurz Zář: Samobuzení – Budování světelného těla můžete studovat, pokud jste se už naučili 7 vibračních center a 3 centra světelného těla, jak je vyvinul DaBen a channeloval Duane Packer. 

Kurz Samobuzení má 4 části

Kurz Samobuzení od DaBena se skládá ze čtyř částí, s celkovým počtem 24 meditačních cest. 

Tyto části se u mne kupují najednou, jako jeden kurz, ale pomáhají strukturovat naše setkání. Online kurz: 4 dvouhodinová setkání. Víkendový kurz: 2 víkendy. Individuální kurz: Sami si určujete tempo.

Část 1: Budování stabilní základny – Objevte nové úrovně emočního proudění a mentálního plynutí, které jsou zapotřebí k dosažení stavů Samobuzení.

Část 2: Stát se pevným světlem – Naučte se Frekvence, které vám zlepšují dovednost tvořit světlo dostatečně pevné na to, abyste dosáhli a udržovali po delší dobu stavy Samobuzení.

Část 3: Začátek samobuzení – Prozkoumejte dovednosti, jež vs naučí, jak dosáhnout Samobuzení.

Část 4: Samobuzení – Prožívejte neuvěřitelné stavy vědomí, jež jsou možné, když se naučíte Samobuzení. Poznejte sami sebe jako zářící bytost světla. Objevte světlo těchto prostor a stáhněte si jej do běžného života.

Všechny cesty obsahují přenosy od DaBena: stavy Samobuzení, a stavy, které přesahují Samobuzení, aby vám umožnil prožívat nové stavy vědomí pokaždé, co posloucháte.

Kurz zahrnuje 24 vedených meditací od DaBena, plus rozsáhlý manuál s informacemi o dovednostech, které se učíte, s odpověďmi na běžně kladené otázky, a podrobným návodem, jak používat tyto meditační cesty. Manuál je obohacen o sekce, kde Duane vysvětluje, jak žít světelné tělo, a jak používat své dovednosti světelného těla v každodenním životě. Součástí je i přehled všech DaBenových cest a přepisy nahrávek.

PRo ještě lepší prožitek a úspěch

Pro ještě lepší prožitek přenosů od DaBena vřele doporučuji zakoupit, navíc ke kurzu v češtině se mnou, sadu 24 originálních nahrávek v angličtině. Jsou přímo nabité podpůrnou energií. Věřte, že vůbec nevadí, když tomu nebudete rozumět, ta energie je mimořádná a velmi vám pomůže s rozvojem stavů Samobuzení. Tato sada se jmenuje DaBen’s Radiance: Self-Exciting Building Your Light Body: https://www.orindaben.com/catalog/prodno/LB131/Nákupem podporujete nadaci, která udržuje rozsáhlé dílo DaBena a Orina (channelované již zesnulými Duane Packer a Sanya Roman). Tato nadace je velkou podporou učitelům světelného těla, jimiž se možná časem stanete, například formou bezplatných online školení a sdílení zkušeností.