Reiki terapie s léčivým příběhem

Reiki terapie Soni Siepakové s léčivým příběhem vám pomůže zastavit sebe-destrukci a bolestivé procesy, ať už se jedná o bolest fyzickou či psychickou. Odkryjeme a uzdravíme to, co vám bránilo ve štěstí.

Reiki terapie vám přinese pročištění a harmonizaci, aby ve vašem těle, v mysli i emocích všechno svobodně a zdravě proudilo. V bezpečném prostředí léčivé energie propustíme potlačené emoce, aby vás přestaly skrytě ovládat.

Už během prvních několika minut pocítíte hluboký klid, spokojenou pohodu, nárůst chuti do života. Zlepší se vám paměť a schopnost soustředění. Lépe uslyšíte intuici, což vám pomůže moudře a vyrovnaně se rozhodovat i v komplikovaných a emočně vypjatých situacích.

Reiki terapie vám rovněž pomůže s pozitivním přeladěním vašich očekávání a přesvědčení, ať přirozeně přitahujete to, po čem toužíte. Staré programy se rozpustí, a na jejich místo společně vložíme nové, krásné, harmonické vize.

Reiki terapie s léčivým příběhem má formu 30 minutového videa, které vám vytvořím a pošlu do 3 dnů. Každé video končí kratičkým výkladem karet pro povzbuzení. 🙂

Milovaná Sluncem: román o dceři faraona

Čtyři díly tohoto románu odráží vnitřní proměnu dívky. Ta díky spirituálním technikám, které se naučí v mysterijní škole, najde sílu stát se moudrou a mocnou faraonkou. Nechejte se inspirovat…

Příběh, zasazený do doby asi 1500 př.n.l., za vlády faraona Achnatona v Egyptě, vás zábavnou, lehce čtivou formou seznámí se základními i pokročilejšími technikami osobního rozvoje a duchovního růstu. Společně s hlavní hrdinkou, faraonovou dcerou Meritaton, se naučíte zůstávat v rovnováze, aby mohla láska zvítězit nad strachem a uzdravila vaše vztahy. 

V prvním díle (ZAHRADA) se hlavní postava, Meritaton, chystá chodit do mysterijní školy a poznává svět zpoza zdí faraonovy zahrady, v druhém díle (ŠKOLA) už školu navštěvuje a dozvídá se více o mezilidských a mezinárodních vztazích, ve třetím (VLÁDA) nastupuje na trůn a musí zvládnout svou nejtěžší zkoušku strachu. Čtvrtý díl (SVĚTLO)… je zatím tajemstvím!

Pozitivní zpěvník: Písničky pro dospělé i dětičky

Využijme lásku, radost, umění, ať jsme šťastní, spokojení. 🙂

Pozitivní zpěvník Soni Siepakové ještě vzniká, chystám pro vás sbírku českých a anglických profesionálních audionahrávek s texty a notami (pro klavíristy). Startovací sada bude hotová během roku 2020. 

Mezitím se prosím potěšte mými audio a video ukázkami a budu opravdu šťastná, když si písničky budete co nejčastěji zpívat se mnou. 🙂

Anglické i české texty 6 ukázkových písní z Pozitivního zpěvníku naleznete úplně dole na stránce Zpěvník. Ostatní písničky se možná snadno naučíte zpívat i podle mých youtube videí.

Básně pro osobní a environmentální alchymii

Básně Soni Siepakové pro osobní a environmentální alchymii. Tyto básně mají za cíl harmonizovat nás a svět kolem nás prostřednictvím záměru a lásky. Jsou takovým léčivým, kouzelným nástrojem v zábavné, veršované formě.

Pokud vás tyto básně osloví, stačí si dát ruku na srdce a v duchu říct: “ano”. Přidáte tím svou lásku k mé, a záměr básně se rychleji splní.

Děkuji vám za toto krásné spolu-tvoření harmonie a lásky na Zemi! 🙂

Další náměty, jak můžete harmonizovat sebe a svět kolem sebe, naleznete v Seriálu o Emilce a drakovi Alfrédovi, v Pozitivním zpěvníku, a v románu Milovaná Sluncem o dceři faraona.

Fantasy seriál s Emilkou a drakem Alfrédem

Tento spirituální, fantasy seriál vás zábavnou, lehce čtivou formou seznámí se základními i pokročilejšími technikami osobního rozvoje a duchovního růstu. S hlavní hrdinkou, odvážnou dívkou Emilkou, a jejím přítelem, drakem Alfrédem, se naučíte tvořivě snít, ať můžete pomoci spolu-vytvářet harmonii na Zemi mezi lidmi a vším živým na všech úrovních.

Jednotlivé epizody na sebe volně navazují, a týkají se nejrůznějších témat, od osobních zájmů Emilky, až po obnovu životního prostředí či harmonizaci společensko-politické situace na Zemi.