Terapie pomocí energie a léčivého příběhu

Terapie Soni Siepakové pomocí energie a léčivého příběhu vám pomůže zastavit sebe-destrukci a bolestivé procesy, ať už se jedná o bolest fyzickou či psychickou. Odkryjeme a uzdravíme to, co vám bránilo ve štěstí.

Terapie vám přinese pročištění a harmonizaci, aby ve vašem těle, v mysli i emocích všechno svobodně a zdravě proudilo. V bezpečném prostředí léčivé energie propustíme potlačené emoce, aby vás přestaly skrytě ovládat.

Už během prvních několika minut terapie pocítíte hluboký klid, spokojenou pohodu, nárůst chuti do života. Zlepší se vám paměť a schopnost soustředění. Lépe uslyšíte intuici, což vám pomůže moudře a vyrovnaně se rozhodovat i v komplikovaných a emočně vypjatých situacích.

Terapie vám rovněž pomůže s pozitivním přeladěním vašich očekávání a přesvědčení, ať přirozeně přitahujete to, po čem toužíte. Staré programy se rozpustí, a na jejich místo společně vložíme nové, krásné, harmonické vize.

Každé setkání končí výkladem karet pro povzbuzení a osobní rozvoj.

Terapie probíhá přes Skype, Hangout, Whatsapp, Messenger.

Milovaná Sluncem: Spirituální román o dceři faraona

Čtyři díly tohoto románu odráží vnitřní proměnu dívky.

Ta díky spirituálním technikám, které se naučí v mysterijní škole,

najde sílu stát se moudrou a mocnou faraonkou.

Nechejte se inspirovat…

Pozitivní zpěvník: Písničky pro dospělé i dětičky

Veselé, léčivé, konejšivé a inspirativní písničky,

které si mohou doma zpívat dospělí i dětičky.

Využijme lásku, radost, umění,

ať jsme šťastní, spokojení. 🙂

Básně pro osobní a environmentální alchymii

Básně Soni Siepakové pro osobní a environmentální alchymii.

Tyto básně mají za cíl harmonizovat nás a svět kolem nás prostřednictvím záměru a lásky. Jsou takovým léčivým, kouzelným nástrojem v zábavné, veršované formě.

Pokud vás tyto básně osloví, stačí si dát ruku na srdce a v duchu říct: “ano”. Přidáte tím svou lásku k mé, a záměr básně se rychleji splní.

Děkuji vám za toto krásné spolu-tvoření harmonie a lásky na Zemi! 🙂

Další náměty, jak můžete harmonizovat sebe a svět kolem sebe, naleznete v Seriálu o Emilce a drakovi Alfrédovi, v Pozitivním zpěvníku, a v románu Milovaná Sluncem o dceři faraona.

Fantasy seriál s Emilkou a drakem Alfrédem

Jednotlivé epizody vám přinesou inspiraci,

jak můžete svými tvořivými sny a soustředěným záměrem

pomáhat k obnově životního prostředí

a zlepšení společensko-politické situace.