Základní online kurz PROBUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA

PROŽITKOVÁ CESTA

Základní online kurz Probuzení světelného těla nabízí jedinečnou cestu duchovního probuzení skrze postupné rozšiřování vědomí, založené na prožitcích a zkušenostech, jež vám přímo pomáhají poznat pravdu o tom, kdo jste.

Kokon světelného těla

Základní online kurz Probuzení světelného těla probíhá jako:

  1.  CELOROČNÍ ŠKOLA – každý rok od září do dubna.
  2. INTENZIVNÍ ŠKOLA – každý rok od ledna do května.
  3. INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM – termíny si volíte sami.

Každou ze 6 částí kurzu si můžete zakoupit (v e-shopu) a studovat zvlášť. Je však třeba dodržet pořadí, stejně jako když stavíte dům. 🙂 

Každá z 6 částí Základního kurzu obsahuje 2 setkání po 120 minutáchKe každé části obdržíte 12 meditačních audionahrávek o délce 20-30 minut s krásnou hudbou od Thaddeuse, plus nahrávky z jednotlivých setkání, jež budou obsahovat speciální energii pro vás. Ke každé části je i rozsáhlý manuál s vysvětlením technik, a se zkušenostmi jiných lidí, kteří kurz absolvovali před vámi. 

TERMÍNY SKUPINOVÝCH KURZŮ ZDE

Doporučila bych, abyste si světelné tělo probudili do dvou let, ať ve vás energie správně proudí a přináší vám prospěch.

PROMĚŇTE SEBE I SVŮJ SVĚT

DaBen a Orin vás zvou, abyste si probudili své světelné tělo, a zažili mnoho vyšších, rozšířených stavů vědomí, které vás přenesou za hranice myšlenek k přímým prožitkům bytí. Toto je jeden z nejmocnějších kurzů duchovního růstu a proměny, který nabízí autoři Sanaya Roman a Duane Packer, a s nimi teď i já, Soňa Siepaková. Tisíce lidé právě probouzí svá světelná těla pomocí procesů a energií přenášených DaBenem, a díky meditacím a procesům pro osobní a duchovní růst od Orina.

Během probouzení světelného těla se naučíte, jak změnit méně harmonické energie na pozitivní, a jak využít energii kolem sebe, abyste se sami dostali výš. Možná si všimnete, že se vám lépe daří zažívat plynoucí emoce, zůstávat ve svém středu, uvolňovat uvíznutou energii, a reagovat s láskou a soucitem. Vaše světelné tělo vám otevře dveře do vyšších sfér světla. Pomůže vám, abyste dodali světlo svým myšlenkám, otevřeli své channelingové napojení vzhůru, a spojili se s Univerzální myslí. Při poslechu vedených meditací můžete zažít mnoho světlem prozářených stavů vědomí.

UKÁZKa AUDIO MEDITACe od orina

Kurz Probuzení světelného těla má 6 částí. Každá z nich zahrnuje zpravidla několik online setkání přes Meet, z nichž dostanete nahrávky. Plus 12 audio meditačních cest od Orina a DaBena, a podrobné pokyny v rozsáhlém manuálu, které můžete sledovat při jednotlivých meditačních cestách, až je budete poslouchat doma. Obdržíte rovněž přenosy energie od Orina a DaBena, kteří vás povedou k probuzení světelného těla. 

DaBen a Orin vám představují snadno srozumitelný kurz, který můžete studovat jednoduše krok za krokem, a který vám pomůže prožívat vyšší stavy vědomí; plynoucí emoce; zvýšenou tvořivost; vyšší povědomí o jemných energiích, vyšších dimenzích, bytostech světla, o své duši a duchu, zdroji, a podstatě svého bytí.

Lidé tvrdí, že jim tento kurz umožnil získat přímé prožitky vyšších stavů vědomí, které předtím znali z knih a chápali je jen intelektuálně. Není nutná předchozí znalost meditace ani vyšších stavů vědomí, stačí prostá ochota procvičovat, být hraví a vynalézaví, a zavázat se ke svému růstu. Světelné tělo je kompatibilní s jakýmikoli jinými duchovními praktikami a přesvědčeními, jež máte, a může vám pomoci zesílit a prohloubit jejich prožívání.

PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Základní online kurz Probuzení světelného těla vám bude fungovat, ať už jste v meditacích nováček, nebo meditujete celá léta

 Když se naučíte pracovat s jemnými energiemi tak, jak se to učí v kurzu světelného těla, můžete výrazně zlepšit jakoukoli cestu duchovního růstu, kterou kráčíte. Pokračovat můžete v rozsáhlé škále kurzů pro absolventy (zatím formou audio kurzů v angličtině na stránkách orindaben.com, časem i česky zde na tomto webu), v nichž si můžete nadále rozšiřovat své osvícené stavy vědomí, o nichž hovoří prastaré duchovní a posvátné texty.

Kokon světelného těla

Pro ještě lepší prožitek přenosů od Orina a DaBena vřele doporučuji zakoupit, navíc k Základnímu kurzu v češtině se mnou, sadu 12 originálních nahrávek v angličtině. Jsou přímo nabité podpůrnou energií. Věřte, že vůbec nevadí, když tomu nebudete rozumět, ta energie je mimořádná a velmi vám pomůže s probuzením světelného těla. Tato malinká sada se jmenuje International Light Body Study Coursehttps://www.orindaben.com/catalog/prodno/LB001Nákupem podporujete nadaci, která udržuje rozsáhlé dílo DaBena a Orina (channelované již zesnulými Duane Packer a Sanya Roman). Tato nadace je velkou podporou učitelům světelného těla, jimiž se možná časem stanete, například formou bezplatných online školení a sdílení zkušeností. Navíc budete-li chtít učit kurz Probuzení světelného těla, je nákup této oficiální sady v angličtině jednou z podmínek pro schválení. 

POPIS ŠESTI ČÁSTÍ KURZU

Online kurz Probuzení světelného těla. Část 1. Budování silové základny. Se Soňou Siepakovou.

V Části 1 kurzu Probuzení světelného těla vám DaBen posílá energie, aby vám pomohl probudit první 3 centra vibračních energetických těl. Tato centra tvoří silovou základnu vašeho světelného těla (nejsou to čakry). Jakmile se probudí, dokážete zůstat klidní a v pohodě, pozitivně změnit své emoční a osobnostní reakce na ostatní, a přestanou vás ovlivňovat nižší energie. DaBen vás naučí různé techniky, jak si otevírat dýchání, a také jak uvolňovat uvíznuté emoce, jež vám bránily pociťovat vnitřní mír. Mnozí z těch, kdo pracují s těmito 3 centry, jež představují silovou základnu světelného těla, objevili větší schopnost zůstávat klidní a vystředění v blízkosti energii jiných lidí, zlepšila se jim schopnost cítit se fyzicky v pohodě, a schopnost tělesně se uvolnit.

Orin vás naučí nahlížet na svůj život jako Mistr, a dali si rady ohledně svých každodenních aktivit, kariéry, vztahů a mnoha dalšího. Setkáte se s Mistrem, s nímž pracujete ve vnitřních rovinách. Ten vám pomůže odemknout vaše skryté zdroje, abyste odhalili a naplnili více ze svého potenciálu. Budete vedeni, abyste si sami sebe začali představovat jako probuzenou, osvícenou bytost, což je důležitý krok na vaší cestě za osvícením.

Orin vás provede meditačními cestami, kde si vyvinete své vnitřní dítě, uvolníte a proměníte staré zvyky a vzorce, a budete pracovat s různými částmi své osobnosti, abyste se připravili na rychlý růst, k němuž může dojít, když si probudíte své světelné tělo. Budete mít příležitost vrátit se zpátky v čase, změnit své vzpomínky na negativní prožitky z dětství, a pak je přepsat tím, že si představíte, že se udály lepším, pozitivnějším způsobem. Tím se dá proměnit jakákoli oblast vašeho života, kterou ta vzpomínka nepříznivě ovlivňovala.

Pokud se chcete otevřít přijímání energie DaBena a Orina, spojí svou energii s vaší, kdykoli budete poslouchat vedené meditace z tohoto kurzu, aby vám pomohli probudit vaše světelné tělo. Podrobnosti o zbylých 6 částech kurzu najdete níže. Jakmile budete připraveni, objednejte si Část 1, a spusťte proces proměny svého života a vědomí, které zažijete při meditačních cestách od DaBena a Orina.

Online kurz Probuzení světelného těla. Část 2. Otevření srdečního centra. Se Soňou Siepakovou.

Pokračujte v probouzení center svého světelného těla, jež vám pomohou prožívat hlubší klid, plynoucí emoce, blaženost, lásku, fyzickou vitalitu, a soucit. Proměňte způsob, jakým prožíváte jídlo, a naučte se zmírňovat bolest svalů. Hovořte se svým vnitřním léčitelem, naučte se, jak vytvářet léčivý prostor pro ostatní, a získejte více informací o sebe-léčení.

Doufám, že vás baví energie a plynutí, k nimž jste si otevřeli dveře svou prací s prvními třemi centry vibračních energetických těl v kurzu DaBena a Orina Probuzení světelného těla. Orin a DaBen zavolali ke kurzu světelného těla ty z vás, kdo jste vůdci, učitelé a léčitelé. Zavolali vás, kdo jste schopní udržovat a vyzařovat světlo svého probuzeného světelného těla mnoha lidem. Uslyšeli jste volání, a začali jste probouzet své světelné tělo v Části 1.

Orin a DaBen mohou pozorovat nárůst vašeho vašeho vnitřního světla od chvíle, co jste začali pracovat s Částí 1. Ať už si i vy sami uvědomujete své mohutnější světlo nebo ne, ať už jste pracovali se svou Nu’a a Dinia jen párkrát nebo mnohokrát, dodali jste své auře a energii světlo, plynutí, harmonii a záři. Orin a DaBen vidí, jak jste oddaní své duchovní cestě, službě světu, a touze stát se zdrojem světla. Jsou vděční za vaši ochotu učinit tento další krok, a za všechno, čím přispíváte lidstvu tím, že vyzařujete více světla.

Tím, že probouzíte své světelné tělo, jste na cestě k osvícení.

Osvícení je proces, nikoli cíl. Neexistuje žádné omezení, jak vysoko se vám podaří vystoupat, nakolik jasnou mysl dokážete získat, jak vystředění, vnímaví, vědomí, milující, klidní, zářiví se můžete stát. Zatímco probouzíte své světelné tělo, jste v procesu přelaďování vaší subatomární úrovně na vyšší tón, na novou vibraci. Tento vnitřní tón vám může přinést větší schopnost prožívat rovnováhu, myšlenkovou jasnost, harmonii, lásku, soucit, a mnoho dalších kvalit. Tím, že si zvyšujete vibraci, promění se vám v životě mnoho věcí, aby vám tuto vyšší vibraci odrážely.

Probuďte čtvrté centrum svého energetického těla, abyste zůstávali v proudu, a prožívali více lásky.

V Části 2 kurzu Probuzení světelného těla, DaBen vysílá frekvence a zvuky, které otevírají čtvrté centrum energetického těla, zvané Ranthia. Toto centrum vytváří plynutí, a pomáhá vám prožívat lásku. Můžete s ním pracovat, abyste zažívali blažené, klidné stavy emočního plynutí, klidu a uvolnění. Toto centrum můžete využít, abyste si ještě více zlepšili svou schopnost zůstávat v emoční rovnováze a neutrální v přítomnosti negativních energií. Můžete zůstávat napojení vzhůru, vystředění ve světle, klidní, v pohodě, a v jednotě se svým vnitřním já bez ohledu na to, co se děje kolem vás.

Nemusíte dokonale ovládat centra, která jste se naučili v Části 1, abyste postoupili na další úroveň; vlastně budete schopni lépe vnímat svá první 3 centra, až otevřete toto 4. centrum. Tím, jak postupujete v kurzu světelného těla, probouzíte v sobě nové vědomí. Když si poslechnete dřívější meditační cesty, obvykle vám bude připadat, že máte zbrusu nové, rozšířenější vědomí různých prostorů a center díky tomu, že do těch prostorů přinášíte více vědomí.

S Orinem se vydáte na cesty, abyste se setkali s Osvícenými; světelnými bytostmi, jež vám mohou pomoci s vašim probuzením. Budete s nimi spolupracovat, abyste prožívali více lásky, odpuštění, a soucit k sobě i ostatním. Pročistíte a uvolníte energii jiných lidí ze své aury. Možná objevíte, že jste příliš mnoho své energie používali k pomáhání ostatním, a že můžete být lidem nápomocní mnohem hlubšími způsoby, aniž byste k tomu využívali svou vlastní energii.

Orin vás povede k tomu, abyste probudili svého vnitřního léčitele, a naučili se více o sebe-léčení.

Při práci s tímto centrem se naučíte, jak posílat sílu, kterou jste vygenerovali ve svých nižších centrech, vzhůru do těch vyšších, abyste je probudili. DaBen vám ukáže, jak zvýšit průtok energie ve vašem fyzickém těle, a jak uvolnit svalovou bolest. Naučíte se, jak používat toto 4. centrum a nižší centra, abyste si vytvořili silnější pocit tělesné vitality, a abyste proměnili energii z jídla, které jíte. Prozkoumáte sebe-léčení a způsoby, jak zůstávat neutrální v blízkosti jiných lidí, objevíte více o tom, jak pro ostatní vytvořit léčivý prostor, probudíte svého vnitřního léčitele, a vytvoříte si pocit silnějšího fyzického elánu. DaBen vám ukáže, jak pracovat s bytostmi světla, jež vás mohou naučit mnoho o lásce a splývání.

PODMÍNKA ÚČASTI V TOMTO KURZU

Cílem autorů tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin a DaBen) je, aby se vám v tomto kurzu dařilo. Proto vyžadují, abyste jej studovali ve správném pořadí. Otevření srdečního centra je Část 2 z 6-dílné série. Je důležité pochopit dovednosti vyučované v Části 1, teprve pak budete schopni porozumět a pracovat s dovednostmi světelného těla, jež se učí v Části 2.

Online kurz Probuzení světelného těla. Část 3. Aktivace vyšších energetických center. Se Soňou Siepakovou.

Aktivujte svá vyšší centra, abyste si osvítili mysl. Propojte se s Univerzální myslí, abyste zažívali tvořivé, pozitivní, rozšířené myšlenky, a soustředěné vnímání, nacházeli nová řešení, a zbrusu nové vhledy. Naučte se ztišovat myšlenky, zastavit štěbetání mysli, a začněte žít i mimo svou mysl. Přepište své narození a vytvořte si lepší, vyšší budoucnost.

Doufám, že vás baví energie a plynutí, k nimž jste získali přístup svou prací s prvními 4 centry vibračních energetických těl v kurzu DaBena a Orina Probuzení světelného těla. Orin a DaBen zavolali k tomuto kurzu světelného těla ty z vás, kdo jste vůdci, učitelé, a léčitelé. Zavolali vás, kdo jste schopni udržet a vyzařovat světlo svého probuzeného světelného těla mnoha lidem. Slyšeli jste to volání, a začali probouzet své světelné tělo v Části 1 a Části 2.

Orin a DaBen mohou pozorovat nárůst vašeho vnitřního světla od chvíle, co jste začali meditovat v tomto kurzu a s audio nahrávkami. Ať už si sami uvědomujete své mohutnější světlo, či nikoli, přidali jste své aury a energii více světla, plynutí, harmonie a záře. Orin a DaBen si cení vaší oddanosti duchovní cestě, službě světu, a touhy stát se zdrojem světla. Jsou vám vděční za ochotu učinit tento krok, a za vše, čím lidstvu přispíváte tím, že vyzařujete více světla.

Tím, že probouzíte své světelné tělo, kráčíte po cestě osvícení. Osvícení je proces, nikoli cíl.

Neexistuje hranice, jak vysoko se vám podaří vystoupat, nakolik jasnou mysl dokážete mít, jak vystředění, vnímaví, vědomí, milující, klidní a zářící se můžete stát.

Tím, že probouzíte své světelné tělo, jste v procesu přelaďování své subatomární úrovně a vyšší tón, na novou vibraci.
Tato vnitřní nota může zvýšit vaši schopnost prožívat rovnováhu, myšlenkovou jasnost, harmonii, lásku, soucit, a mnoho dalších kvalit. Tím, že si zvyšujete vibraci, promění se vám mnoho věcí v životě, aby vám tuto vyšší vibraci odrážely.

Jelikož jste již probudili první 4 centra vibračního energetického těla, nyní,  v Části 3 tohoto kurzu, přenáší DaBen zvuky a frekvence, jež aktivují vaše tři vyšší energetická centra. První 4 centra přináší více fyzické pohody a emočního plynutí, a budují vám základ k tomu, abyste byli v takové harmonii a plynutí, jaké jsou nezbytné k otevření vašich vyšších center. Tímto probuzením můžete lépe prožívat svou vyšší mysl, a zvýšit svou tvořivost a schopnost nacházet tvořivá řešení různých situací.

Během práce s vyššími centry vám DaBen ukáže, jak pracovat se vašim mentálním tělem, a napojit jej na Univerzální mysl, abyste prožívali vyšší, pozitivnější a ničím neomezené myšlenky, a zhmotnili si to, co chcete, v souladu s vyšším posláním svého života. DaBen vám ukáže, jak pozorovat myšlenky, když se vynořují, a jak k nim přidávat vyšší frekvence.

Prozkoumáte stavy vědomí, jež rozšiřují způsob, jakým přemýšlíte, přináší vám pochopení, vhledy, a soustředěné vnímání. Můžete se naučit změnit negativní, omezenější myšlenky na pozitivní, rozšířené myšlenky. Vaše myšlenky mohou odrážet pravdu o tom, kým jste – milující, intuitivní, s jasnou myslí, a plní čerstvých, originálních nápadů o jakékoli oblasti, na kterou pomyslíte. DaBen vás vezme na cesty prázdnem, a abyste zažili více světla. Naučíte se způsoby, jak mít tichou mysl, a zastavit štěbetání mysli.

Přineste si znalosti z minulých životů

Orin vám jako průvodce pomáhá rozvinout si jasnější obraz toho, kým jste, a co tady máte za úkol, zatímco si přinášíte znalosti z minulých životů. Budete pokračovat v procesu proměny své osobnosti, který jste zahájili v prvních 2 částech tohoto kurzu. Přepíšete své narození způsobem, který zkvalitní vaše představy o tom, kým jste, a pomůže vám vytvořit si vyšší, lepší budoucnost.

PODMÍNKA ÚČASTI V TOMTO KURZU

Cílem autorů tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) je, abyste byli v tomto kurzu úspěšní.  Část 3, Aktivace vyšších energetických center, je třetím díle 6-dílné série.  Protože je důležité, abyste pochopili dovednostmi světelného těla vyučované v Částech 1 a 2, abyste dokázali chápat a pracovat s dovednostmi světelného těla, jež se učí v Části 3, je nutné, abyste tento 6-dílný kurz studovali ve správném pořadí.

Online kurz Probuzení světelného těla. Část 4. Harmonizace vibračních energetických těl. Se Soňou Siepakovou.

Využijte, v Části 4, svá probuzená centra, abyste prožívali různé stavy vědomí. Ztište svou mysl, nabijte se energií, zdokonalte svůj vnitřní zrak a psychické schopnosti. Otevřete se channellingu napojením na svého průvodce a Vyšší Já. Přeprogramujte svou DNA na duchovní vývoj. Pracujte s energií, abyste si vytvořili hojnost a změnili nějaký vztah.

Absolvováním Částí 1 až 3 tohoto kurzu jste si už probudili 7 center svých vibračních energetických těl. S těmito centry nyní můžete pracovat samostatně nebo v různých vzájemných kombinacích, abyste prožívali mnoho zvýšených, rozšířených stavů vědomí. Začnete si více uvědomovat jemné, vyšší energie, a naučíte se, jak tyto energie učinit součástí svého života a vědomí. Tím se vám zvýší vibrace, a přitáhnete si více radosti, harmonie, klidu, vyrovnanosti, plynutí, a přísun všeho, co potřebujete, včetně energie.

Tato sada meditací se světelným tělem se báječně hodí k hraní s centry energetického těla, které už jste se naučili, prožijete díky nim různé stavy vědomí. Zatímco se učíte nové způsoby, jak pracovat s těmito centry, můžete ztišit své myšlenky, zažít stav bez myšlenek, cítit se nabití energií, a zdokonalit svůj vnitřní zrak a intuitivní schopnosti. Můžete pracovat s centry svého světelného těla, abyste si znovu doplnili energii z těch nejzákladnějších, zdrojových úrovní, a abyste se cítili více v harmonii a rovnováze.

Dostanete návod, jak proměnit nějaký svůj vztah, a problémy s hojnosti tím, že nimi budete nejprve pracovat na úrovni energie, a pak se otevřete prožívání změn, k nimž pak v těchto oblastech může dojít. Můžete se naučit, jak vlastní vůlí vytvářet emoční proudění a lehké plynutí myšlenek, tím, že získáte harmonii s 7 centry svých vibračních energetických těl, jež pak probudí 3 centra světelného těla v Části 5. Naučte se cítit se tak, jak se chcete cítit!

Orin vás naučí prozkoumávat, jaké to je žít ve vyšší, jemnější a ušlechtilejší energii. Použijete své světelné tělo, abyste si otevřeli schopnost channellovat své vyšší já/svého průvodce. Přidáte se k Mistrům, abyste si přeprogramovali DNA na duchovní vývoj, rozšířili auru, a vytvořili si v životě více světla.

PODMÍNKA ÚČASTI V TOMTO KURZU

Cílem autorů tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) je, abyste byli v tomto kurzu úspěšní. Část 4 Vyladění vibračních energetických těl je 4. část z 6-dílné série.  Jelikož je důležité, abyste pochopili dovednosti světelného těla vyučované v Částech 1 až 3, abyste dokázali porozumět a pracovat s dovednostmi světelného těla, jež se učí v Části 4, je nutné, abyste tento 6-dílný kurz studovali ve správném pořadí.

Online kurz Probuzení světelného těla. Část 5. Probuzení světelného těla. Se Soňou Siepakovou.

Naučte se centra svého světelného těla, která vás přenesou do stavů radosti, míru, myšlenkové jasnosti, a pocitů tak krásných, až to ani slovy nelze popsat. Seznamte se s duší Země, a spojte se s dušemi svých milovaných. Staňte se zdrojem světla, a naučte se přenášet, vysílat světlo. Pročistěte svou auru. Dýchejte s vesmírem a zažijte Jednotu.

Blahopřeji vám k probuzení 7 center svých vibračních energetických těl! Nyní jste připraveni probudit 3 centra svého světelného těla. V prvních čtyřech částech tohoto kurzu jste se naučili prožívat fyzickou pohodu, emoční plynutí, a myšlenkovou jasnost; také jste se naučili vytvářet dostatek harmonie v kokonu Renawre, což vám umožní učinit další krok.

Tento krok představuje poměrně velký vibrační posun od toho, co jste prožívali se svými vibračními energetickými těly, a s prostory, jež se vám otevírají. Během práce s prvním centrem světelného těla, Fullonia, v tomto prvním díle, vás DaBen povede do nových, vyšších a mnohem rozšířenějších prostorů, a dále bude rozvíjet vaši schopnost vnímat jemné energie způsoby, k nimž jste si otevřeli dveře jen díky veškeré své práci v předchozích dílech tohoto kurzu. Užijte si to!

Naučili jste se 7 center svých vibračních energetických těl, a nyní nastal čas, abyste začali probouzet 3 centra svého světelného těla! V Části 5 vám DaBen přenáší zvuky a frekvence k probuzení prvních 2 center vašeho světelného těla. Jakmile se tato centra probudí, mohou vám pomoci prožívat stavy radostni, vnitřních vizualizací, pocitů a vjemů, jež jsou tak krásné, že je ani slovy nelze popsat.

Orin vás provede zážitkovým setkáním s duší Země, abyste se na život podívali i z perspektivy Země.

Naučíte se, v Části 5, jak se spojit na úrovni duší se svými milovanými, abyste proměnili své vztahy, a vyzařovali světlo pro ostatní. Budete “dýchat s vesmírem” a vydáte se na cestu za jednotou. Naučíte se, jak existovat v této dimenzi, a současně si uvědomovat jiné dimenze, v nichž existujete ve stejnou dobu jako vaše obrovsky rozšířené Já.

Navštívíte Chrám Mistrů, abyste pročistili svou auru a přidali do ní vyšší frekvence. Naučte se, jak se stát zdrojem světla, a volat k sobě ty, kteří odpovídají na světlo, jež vyzařujete – přátele, milované osoby, studenty, a bytosti světla. Pokud to bude vaše rozhodnutí, připravte se, že se stane mocným pracovníkem světla, a duchovním vůdcem, učitelem, nebo léčitelem.

PODMÍNKA ÚČASTI V TOMTO KURZU

Cílem autorů tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) je, abyste byli v tomto kurzu úspěšní. Část 5, Probuzení světelného těla, je 5. částí 6-dílné série. Poněvadž je důležité, abyste pochopili dovednosti světelného těla vyučované v Částech 1 až 4, abyste dokázali porozumět, a pracovat s dovednostmi světelného těla, jež se učí v Části 5, je nutné, abyste studovali tento 6-dílný kurz ve správném pořadí.

Online kurz Probuzení světelného těla. Část 6. Rozzáření. Se Soňou Siepakovou.

Jakmile probudíte centrum svého světelného těla, které přivádí světlo z vyšších dimenzí, učiníte evoluční skok, a zvýší se vaše osobní síla, schopnost proměňovat své okolí, pozitivně působit na ostatní, a existovat ve vyšších úrovních vědomí. Dokončením Části 6 se stáváte absolventem světelného těla, a můžete se začít hlásit do kurzů světelného těla pro absolventy.

V této závěrečné části kurzu Probuzení světelného těla, v Části 6,  vám DaBen vysílá energie, jež vám probouzí poslední centrum světelného těla. Toto centrum světelného těla je to, jež vás otevírá prožívání krásy a harmonie, zatímco cestujete do vyšších sfér. Toto centrum reguluje, filtruje a integruje světlo, jež si přitahujete z vyšších dimenzí, k nimž máte nyní přístup. Můžete se stát zářícím zdrojem světla tím, že otevřete a pracujete s tímto centrem.

Za pomoci center světelného těla se vydáte na cestu do prázdna, a prozkoumáte jiné dimenze. Naučíte se, jak si budovat napojení vzhůru ke své duši, abyste mohli zažívat více z reality své duše, a prožívali svou duši novými způsoby. Pocestujete do Mysli Boha, Všeho-co-je, abyste prozkoumali povahu vesmíru.

Budete pracovat se svou osobností, abyste jí pomohli udržovat, vyrovnaným způsobem, rozsáhlost perspektivy, kterou získáváte ohledně vesmíru, své duše, svého poslání, a mnoha vhledů, které možná máte, když prožíváte vesmír novými způsoby.

Probuzením tohoto centra uskutečňujete evoluční skok, zvyšuje se vaše osobní síla, schopnost proměňovat své prostředí, pozitivně ovlivňovat ostatní, a existovat ve vyšších stavech vědomí.

PODMÍNKA ÚČASTI V TOMTO KURZU

Cílem autorů tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) je uspět v tomto kurzu. Část 6, Rozzáření, je 6. díl 6-dílné série. Poněvadž je důležité pochopit dovednosti světelného těla vyučované v Částech 1 až 5, abyste dokázali porozumět a pracovat s dovednostmi světelného těla, jež se učí v Části 6, je nutné studovat tento 6-dílný kurz ve správném pořadí.