Dvojice mezi hvězdami

Píseň. Eternal Bond.

Eternal Bond Lehce romantická písnička Eternal Bond je inspirována rodovými statky, o nichž v knihách o Anastázii píše Vladimír Megre. Dvě osoby, co se milují, spolu žijí dlouho, v harmonii, a tvoří svůj ráj, své nebe na Zemi.  Třeba si tuto píseň zpívejte se mnou jako afirmaci pro naplňující partnerskou lásku, dlouhověkost, Číst více…

Dívka s košíkem

Píseň. Resistance And Pity.

Resistance And Pity I písnička Resistance And Pity je lehce inspirovaná Kryonem, kterého channeluje Lee Carroll. Věta “Ukaž mi, Bože, jak líbezná jsem bytost.” má původ v anglickém prohláčení “show me, dear God, my magnificence”, neboli velkolepost…  Mnohokrát si, my lidé, myslíme, jak jsme malí, nedokonalí, máme nízké sebevědomí v mnoha oblastech… Číst více…