Odhoďte kámen

K textu písně Odhoďte kámen mne inspirovala jedna karta s nápisem “Promluvte s láskou, a budete vyslyšeni.” Zaujalo mne to, protože mi tehdy připadalo, že mne mnoho lidí, zejména mužů a zejména v těch nejkrizovějších situacích, vůbec neposlouchá. Ba co víc, oni mne vlastně nelyší… Dost mne to trápilo dlouhá léta, a možná to bylo právě tím, že jsem nedokázala mluvit klidně a s láskou. Spíš jsem horečnatě a úzkostně vysvětlovala, proč je něco pro mne důležité. Ale ta má úzkost vyvolala v těch mužích blok a “vypnuli si uši”… 🙂 Kéž tedy afirmace z této písničky pomohou všem ustrašeným dobrat se konstruktivní debaty v lásce… 🙂

Píseň z alba / zpěvníku Písně víly (2020) od Soni Siepakové. Aranžmá Vladimír Klega, Studio Jakubka Ostrava.

Odhoďte kámen (Písně víly)

Odhoďte z hrudi ten tíživý kámen.

Vzpomeňte si, že jste vy svým pánem.

Mluvte s láskou, budete vyslyšeni.

Nedržte se zbytečně při zemi.

Láska slovům dodá lahodné znění.

Zneutralizuje křeč a chtění.

Pusťte strach, že vzbudíte rozhořčení.

Proud lásky odnáší omezení.

Na vlnách lásky se spory řeší líp. 

Láska pomáhá poselství pochopit.

Láska zvedá pře na vyšší vibraci,

Kde všichni vítězí, nikdo neztrácí.

Když jste teď s láskou pronesli svou žádost,

Nechte to být a hledejte radost.

Odložte s důvěrou to, co vás trápí.

Výsledek vás nádherně překvapí.

2020 © Soňa Siepaková

Písně víly

PÍSNĚ VÍLY

ČESKO-ANGLICKÉ ALBUM A ZPĚVNÍK (2020)
-
Písně víly obsahují písničky pro dospělé i dětičkySTÁHNĚTE SI tento ZPĚVNÍK se 44 veselými, léčivými a romantickými písněmi v češtině a angličtině a hrejte si, zpívejte si se mnou. 🙂


Soňa Siepaková

❤️ Zpívám vlastní písničky. Učím jógu a práci s energií. Nabízím karty a terapii.❤️ I sing my songs. I teach yoga and energy work, offer cards and therapy. ❤️