Jak se přeprogramovat s pomocí světelného těla?

Probuzení světelného těla je prožitková cesta (tj. není příliš teoretická) k osvícení (“rozsvítí se vám“, “rozzáříte se“) a vnitřní síle (stanete se neutrální, tj. svobodní, vůči energetickým, myšlenkovým a emočním vlivům jiných lidí, a svým světlem můžete zlepšovat jakékoli situace a vztahy). 

Kurz světelného těla vyučuji od roku 2022 jako lektorka se svolením autorů, Sanaya Roman a Duane Packer. Tito dva channelují bytosti jménem Orin a DaBen. V češtině jim už vyšlo několik knih, většina audiokurzů a seminářů ovšem zůstává v angličtině, tak já ten základní přeložila do češtiny, aby byl k dispozici i u nás, protože mi tyto energie dělají nesmírně dobře. Ke kurzu jsem nahrála, ve studiové kvalitě, i krásné meditační nahrávky s hudbou.

V Základním kurzu jsou dva typy nahrávek, které pracují se vzpomínkami. V jednom typu, který se podobá regresní terapii, se jednoduše vracíme zpátky v čase do první chvíle, kdy se stalo něco nepříjemného, s čím jsme si možná spojili i nepříjemné či omezující myšlenky. Nemusí to být zrovna trauma. V mládí či v dětství jsme například mohli špatně pochopit něčí chování, které se nás dotklo, a vyvodili jsme si z toho závěr, který nás dnes brzdí třeba v projevu, brání nám zastat se sami sebe, když je to zapotřebí…  

V těchto meditacích se stačí uvolnit, a naše duše, vyšší já nám jemně ukáže obrazy spojené s emocemi a myšlenkami, které jsme právě teď připraveni propustit. Stačí si vzpomenout na pár podobných situací, a uvidíme, jak se to v životě opakuje, a že je to možná omyl. 

Druhý typ nahrávek je trošku abstraktnější, předpokládá, že my sami jsme vším, máme za sebou spousty životů a nasbíraných zkušeností. Na určité paralelní úrovni – ať už v minulosti nebo v budoucnosti – jsme tedy i mistrem. A podle pravidla “čemu věnuješ pozornost, to roste”, když si sami sebe budeme představovat jako mistra, usnadní nám to duchovní růst i rozvoj různých dovedností. V takových meditacích se třeba můžeme sami sebe, jako mistra, zeptat na radu. Vlastně se setkáme s vyšší verzí sebe sama, kterou se pak můžeme v tomto životě snadněji stát. 

Kokon světelného těla

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla?

Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.


Soňa Siepaková

❤️ Zpívám vlastní písničky. Učím jógu a práci s energií. Nabízím karty a terapii.❤️ I sing my songs. I teach yoga and energy work, offer cards and therapy. ❤️