Kurz je vhodný pro terapeuty, učitele a lídry.

Kurz světelného těla vyučuji od roku 2022 jako lektorka se svolením autorů, Sanaya Roman a Duane Packer. Tito dva channelují bytosti jménem Orin a DaBen. V češtině jim už vyšlo několik knih, většina audiokurzů a seminářů ovšem zůstává v angličtině, tak já ten základní přeložila do češtiny, aby byl k dispozici i u nás, protože mi tyto energie dělají nesmírně dobře. Ke kurzu jsem nahrála, ve studiové kvalitě, i krásné meditační nahrávky s hudbou.

Světelné tělo a emoce. Zamyšlení Soni Siepakové na různá témata, jež souvisí s online kurzy Probuzení světelného těla

Probuzení světelného těla je prožitková cesta (tj. není příliš teoretická) k osvícení (“rozsvítí se vám“, “rozzáříte se“) a vnitřní síle (stanete se neutrální, tj. svobodní, vůči energetickým, myšlenkovým a emočním vlivům jiných lidí, a svým světlem můžete zlepšovat jakékoli situace a vztahy). 

Světelné tělo zvyšuje osobní sílu

Naše síla se ztrácí, hrajeme-li s jinými lidmi různé mocenské hry. Například: Já ti pomůžu a ty mi za to něco dlužíš, vrátíš, budeš mě mít více rád. Nebo: Já pro tebe udělám tohle, a očekávám, že pak budeš na mě hodnější, něco mi to přinese, že ti předám část své osobní síly, že tě nechám rozhodnout a splním tvé přání, ačkoli se mi třeba až tak nelíbí. Takové a podobné vzorce nás oslabují. Chování podle nefunkčních vzorců často vyvolává a hromadí bolest, negativní emoce. Tyto nás pak ještě víc oslabí. 

Probuzením světelného těla v sobě zvyšujete proudění vysokovibrační energie, která nám tyto emoční nánosy vyplavuje do vědomí mnohem rychleji, než by se to dělo v běžném životě (tím se nám zvyšuje duchovní růst, máme příležitost zvládnout své lekce v kratší době a pak se zaměřit na životní poslání). Zvědomují se nám zauzlení mentálního, emočního a fyzického těla, pročištěnější mentální tělo (mysl) dostává přesnější a kompletnější informace a vedení od naší duše, jak dál, jak to řešit… 

A toto celkově větší pročištění, harmonie mezi všemi našimi těly, plus stoupající intenzita proudění vysokovibrační energie v našem systému a naše rozšiřující se energetické pole (aktivované světelné tělo), nám pomáhají v našem životním poslání. V naší práci terapeutů přestáváme nasávat problémy druhých. Při vedení větších skupin lidí nás méně rozhazují nálady a vzdor jednotlivců, snadněji dokážeme předat atraktivní vizi a návod, jak jí dosáhnout, jsme přitažliví svým světlem, osobní vliv stoupá. Učitelé získají nové nápady, jak předávat, co vědí, a sílu zvládat trpělivě nepozornost či dočasnou neschopnost žáků jít směrem, který naznačují. Celkově jsme soucitnější a láskyplnější k sobě i ostatním, máme pevnější hranice, naše slova a činy nabývají na síle a přirozeně záříme. Kolem nás stoupá radost a pozitivní vibrace, dějí se zázraky, přitahujeme svým světlem vše dobré. 

Kokon světelného těla

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla?

Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.
-----------------------
Ti, kterým kurz světelného těla prospěl nejvíce, už obvykle šli cestou duchovního růstu nějakou dobu. Pokud je tento kurz pro vás, uvědomujete si, že máte vyšší já a duši, a chtěli byste posílit své spojení s nimi. Zajímá vás rozvoj psychických schopností, zesílení vnímavosti vůči jemným energiím, a rádi byste se s nimi naučili pracovat. Přitahuje vás prožívání rozšířených stavů vědomí, jež přináší myšlenkovou jasnost, nové nápady, a vhledy. Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu, a přejete si stát se zručnější ve vytváření reality, po jaké toužíte.
Víte, že tu máte nějaký úkol, něco, proč jste přišli, ačkoli možná ještě netušíte, co to je. Chcete výrazněji naplňovat své vyšší poslání, a dozvědět se víc o tom, co jste sem přišli dělat. Možná jste citliví na energii jiných lidí, a rádi byste se naučili, jak si vybírat, kterými energiemi se necháte ovlivnit. Jste ochotni opustit věci, které už neslouží pro vaše nejvyšší dobro, a aktivně hledáte, jak si zhmotnit to, co vašemu nejvyššímu dobru prospívá. Věříte, že si zasloužíte mít úžasný, radostný život v hojnosti.