Kurz je vhodný pro terapeuty, učitele a lídry.

Probuzení světelného těla je prožitková cesta (tj. není příliš teoretická) k osvícení (“rozsvítí se vám“, “rozzáříte se“) a vnitřní síle (stanete se neutrální, tj. svobodní, vůči energetickým, myšlenkovým a emočním vlivům jiných lidí, a svým světlem můžete zlepšovat jakékoli situace a vztahy). 

Kurz světelného těla vyučuji od roku 2022 jako lektorka se svolením autorů, Sanaya Roman a Duane Packer. Tito dva channelují bytosti jménem Orin a DaBen. V češtině jim už vyšlo několik knih, většina audiokurzů a seminářů ovšem zůstává v angličtině, tak já ten základní přeložila do češtiny, aby byl k dispozici i u nás, protože mi tyto energie dělají nesmírně dobře. Ke kurzu jsem nahrála, ve studiové kvalitě, i krásné meditační nahrávky s hudbou.

Světelné tělo zvyšuje osobní sílu

Naše síla se ztrácí, hrajeme-li s jinými lidmi různé mocenské hry. Například: Já ti pomůžu a ty mi za to něco dlužíš, vrátíš, budeš mě mít více rád. Nebo: Já pro tebe udělám tohle, a očekávám, že pak budeš na mě hodnější, něco mi to přinese, že ti předám část své osobní síly, že tě nechám rozhodnout a splním tvé přání, ačkoli se mi třeba až tak nelíbí. Takové a podobné vzorce nás oslabují. Chování podle nefunkčních vzorců často vyvolává a hromadí bolest, negativní emoce. Tyto nás pak ještě víc oslabí. 

Probuzením světelného těla v sobě zvyšujete proudění vysokovibrační energie, která nám tyto emoční nánosy vyplavuje do vědomí mnohem rychleji, než by se to dělo v běžném životě (tím se nám zvyšuje duchovní růst, máme příležitost zvládnout své lekce v kratší době a pak se zaměřit na životní poslání). Zvědomují se nám zauzlení mentálního, emočního a fyzického těla, pročištěnější mentální tělo (mysl) dostává přesnější a kompletnější informace a vedení od naší duše, jak dál, jak to řešit… 

A toto celkově větší pročištění, harmonie mezi všemi našimi těly, plus stoupající intenzita proudění vysokovibrační energie v našem systému a naše rozšiřující se energetické pole (aktivované světelné tělo), nám pomáhají v našem životním poslání. V naší práci terapeutů přestáváme nasávat problémy druhých. Při vedení větších skupin lidí nás méně rozhazují nálady a vzdor jednotlivců, snadněji dokážeme předat atraktivní vizi a návod, jak jí dosáhnout, jsme přitažliví svým světlem, osobní vliv stoupá. Učitelé získají nové nápady, jak předávat, co vědí, a sílu zvládat trpělivě nepozornost či dočasnou neschopnost žáků jít směrem, který naznačují. Celkově jsme soucitnější a láskyplnější k sobě i ostatním, máme pevnější hranice, naše slova a činy nabývají na síle a přirozeně záříme. Kolem nás stoupá radost a pozitivní vibrace, dějí se zázraky, přitahujeme svým světlem vše dobré. 

Kokon světelného těla

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla?

Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.


Soňa Siepaková

❤️ Zpívám vlastní písničky. Učím jógu a práci s energií. Nabízím karty a terapii.❤️ I sing my songs. I teach yoga and energy work, offer cards and therapy. ❤️