Harmonizace v prvních čtyřech částech kurzu.

Probuzení světelného těla je prožitková cesta (tj. není příliš teoretická) k osvícení (“rozsvítí se vám“, “rozzáříte se“) a vnitřní síle (stanete se neutrální, tj. svobodní, vůči energetickým, myšlenkovým a emočním vlivům jiných lidí, a svým světlem můžete zlepšovat jakékoli situace a vztahy). 

Kurz světelného těla vyučuji od roku 2022 jako lektorka se svolením autorů, Sanaya Roman a Duane Packer. Tito dva channelují bytosti jménem Orin a DaBen. V češtině jim už vyšlo několik knih, většina audiokurzů a seminářů ovšem zůstává v angličtině, tak já ten základní přeložila do češtiny, aby byl k dispozici i u nás, protože mi tyto energie dělají nesmírně dobře. Ke kurzu jsem nahrála, ve studiové kvalitě, i krásné meditační nahrávky s hudbou.

Jak vás ovlivní první půlka kurzu?

Probuzení světelného těla je prožitková cesta (tj. není příliš teoretická) k osvícení (“rozsvítí se vám“, “rozzáříte se“) a vnitřní síle (stanete se neutrální, tj. svobodní, vůči energetickým, myšlenkovým a emočním vlivům jiných lidí, a svým světlem můžete zlepšovat jakékoli situace a vztahy). 

Kurz má celkem 6 částí a pracuje se v něm s velmi jemnými energiemi, které jsou blíže vaší duši. Abyste dokázali vnímat a prožívat tyto čím dál méně hmatatelné energie, je třeba si v první části kurzu (silová základna), kde se ještě trošku pracuje se svaly v pánvi a břichu, vybudovat dobrý základ. Jako když stavíte kosmickou loď :), v první části stavíte jakoby stojan a motor rakety… Skrze svou pánev a energetická centra v ní, budete “nasávat” palivo, energii, pro svůj “stroj na výrobu světla”, kterým budete později moci prožívat a dokonce i tvořit nové světlo v sobě a kolem sebe… 

V prvních částech kurzu se tedy pracuje s “motorem”, se “základy”, s “čerpadlem”… A čím pevnější a výkonnější bude tato část, tím více energie pak doputuje do vyšších center, třeba do srdce či hlavy. Zejména v oblasti hlavy už jsou prožitky těchto energií sotva znatelné. Ale po důkladné práci s pánevními a břišními centry bude proud energie vzhůru silnější a stabilnější, a tím pádem toho budete prožívat ve vyšších centrech víc. 

Se sílou proudění energie vašimi centry souvisí i to, že zvýšením proudění dochází k “čištění”. Můžete začít prožívat intenzivněji své životní lekce. Zakopané, potlačené problémy vyplavou na povrch, aby byly vyřešeny, pochopeny, propuštěny, a dodaly vám moudrost potřebnou k dalším krokům. Proto se v popisku tohoto kurzu uvádí, že zrychluje duchovní růst. Zesílením proudění energie v sobě, obzvlášť pokud námi začne proudit energie vyšších vibrací, se začínáme měnit, převibrovávat na ty vyšší energie, a všechno staré přirozeně odchází (a žádá si vaši pozornost). 

Dříve nebo později se vaše těla – vlivem tohoto čím dál silnějšího proudění vysokovibrační energie – začne harmonizovat, a místa, kde to předtím “drhlo”, stagnovalo, či bolelo, se pomalu otevírají, a v těle nastává rovnováha. Začíná se vám lépe dýchat, máte víc energie na tvoření krásné reality, lepší náladu, více energie na sdílení ve svých vztazích… a na své životní poslání. 

A podpora vašeho životního poslání je jedním z cílů tohoto kurzu. Zejména pokud jste terapeut, učitel nebo léčitel, potřebujete mít hodně síly pro mezilidské vztahy, pro své pevné osobní pole, a pro svou práci. Světelné tělo je nesmírně užitečné i všem umělcům (jak můžete vidět na mých písničkách 🙂 ) a vědcům, či jiným lidem, kteří potřebují dobré nápady, jelikož s pročištěnějším a silnějším systémem jste schopni “stahovat”, a “přenést do světa formy” kompletnější a kvalitnější informace, nápady a projekty. 

Kokon světelného těla

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla?

Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.


Soňa Siepaková

❤️ Zpívám vlastní písničky. Učím jógu a práci s energií. Nabízím karty a terapii.❤️ I sing my songs. I teach yoga and energy work, offer cards and therapy. ❤️