Harmonizace v prvních čtyřech částech kurzu.

Kurz světelného těla vyučuji od roku 2022 jako lektorka se svolením autorů, Sanaya Roman a Duane Packer. Tito dva channelují bytosti jménem Orin a DaBen. V češtině jim už vyšlo několik knih, většina audiokurzů a seminářů ovšem zůstává v angličtině, tak já ten základní přeložila do češtiny, aby byl k dispozici i u nás, protože mi tyto energie dělají nesmírně dobře. Ke kurzu jsem nahrála, ve studiové kvalitě, i krásné meditační nahrávky s hudbou.

Jak vás ovlivní první půlka kurzu?

Probuzení světelného těla je prožitková cesta (tj. není příliš teoretická) k osvícení (“rozsvítí se vám“, “rozzáříte se“) a vnitřní síle (stanete se neutrální, tj. svobodní, vůči energetickým, myšlenkovým a emočním vlivům jiných lidí, a svým světlem můžete zlepšovat jakékoli situace a vztahy). 

Kurz má celkem 6 částí a pracuje se v něm s velmi jemnými energiemi, které jsou blíže vaší duši. Abyste dokázali vnímat a prožívat tyto čím dál méně hmatatelné energie, je třeba si v první části kurzu (silová základna), kde se ještě trošku pracuje se svaly v pánvi a břichu, vybudovat dobrý základ. Jako když stavíte kosmickou loď :), v první části stavíte jakoby stojan a motor rakety… Skrze svou pánev a energetická centra v ní, budete “nasávat” palivo, energii, pro svůj “stroj na výrobu světla”, kterým budete později moci prožívat a dokonce i tvořit nové světlo v sobě a kolem sebe… 

V prvních částech kurzu se tedy pracuje s “motorem”, se “základy”, s “čerpadlem”… A čím pevnější a výkonnější bude tato část, tím více energie pak doputuje do vyšších center, třeba do srdce či hlavy. Zejména v oblasti hlavy už jsou prožitky těchto energií sotva znatelné. Ale po důkladné práci s pánevními a břišními centry bude proud energie vzhůru silnější a stabilnější, a tím pádem toho budete prožívat ve vyšších centrech víc. 

Se sílou proudění energie vašimi centry souvisí i to, že zvýšením proudění dochází k “čištění”. Můžete začít prožívat intenzivněji své životní lekce. Zakopané, potlačené problémy vyplavou na povrch, aby byly vyřešeny, pochopeny, propuštěny, a dodaly vám moudrost potřebnou k dalším krokům. Proto se v popisku tohoto kurzu uvádí, že zrychluje duchovní růst. Zesílením proudění energie v sobě, obzvlášť pokud námi začne proudit energie vyšších vibrací, se začínáme měnit, převibrovávat na ty vyšší energie, a všechno staré přirozeně odchází (a žádá si vaši pozornost). 

Dříve nebo později se vaše těla – vlivem tohoto čím dál silnějšího proudění vysokovibrační energie – začne harmonizovat, a místa, kde to předtím “drhlo”, stagnovalo, či bolelo, se pomalu otevírají, a v těle nastává rovnováha. Začíná se vám lépe dýchat, máte víc energie na tvoření krásné reality, lepší náladu, více energie na sdílení ve svých vztazích… a na své životní poslání. 

A podpora vašeho životního poslání je jedním z cílů tohoto kurzu. Zejména pokud jste terapeut, učitel nebo léčitel, potřebujete mít hodně síly pro mezilidské vztahy, pro své pevné osobní pole, a pro svou práci. Světelné tělo je nesmírně užitečné i všem umělcům (jak můžete vidět na mých písničkách 🙂 ) a vědcům, či jiným lidem, kteří potřebují dobré nápady, jelikož s pročištěnějším a silnějším systémem jste schopni “stahovat”, a “přenést do světa formy” kompletnější a kvalitnější informace, nápady a projekty. 

Kokon světelného těla

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla?

Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.
-----------------------
Ti, kterým kurz světelného těla prospěl nejvíce, už obvykle šli cestou duchovního růstu nějakou dobu. Pokud je tento kurz pro vás, uvědomujete si, že máte vyšší já a duši, a chtěli byste posílit své spojení s nimi. Zajímá vás rozvoj psychických schopností, zesílení vnímavosti vůči jemným energiím, a rádi byste se s nimi naučili pracovat. Přitahuje vás prožívání rozšířených stavů vědomí, jež přináší myšlenkovou jasnost, nové nápady, a vhledy. Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu, a přejete si stát se zručnější ve vytváření reality, po jaké toužíte.
Víte, že tu máte nějaký úkol, něco, proč jste přišli, ačkoli možná ještě netušíte, co to je. Chcete výrazněji naplňovat své vyšší poslání, a dozvědět se víc o tom, co jste sem přišli dělat. Možná jste citliví na energii jiných lidí, a rádi byste se naučili, jak si vybírat, kterými energiemi se necháte ovlivnit. Jste ochotni opustit věci, které už neslouží pro vaše nejvyšší dobro, a aktivně hledáte, jak si zhmotnit to, co vašemu nejvyššímu dobru prospívá. Věříte, že si zasloužíte mít úžasný, radostný život v hojnosti.