Rozzáření v posledních dvou částech kurzu.

Kurz světelného těla vyučuji od roku 2022 jako lektorka se svolením autorů, Sanaya Roman a Duane Packer. Tito dva channelují bytosti jménem Orin a DaBen. V češtině jim už vyšlo několik knih, většina audiokurzů a seminářů ovšem zůstává v angličtině, tak já ten základní přeložila do češtiny, aby byl k dispozici i u nás, protože mi tyto energie dělají nesmírně dobře. Ke kurzu jsem nahrála, ve studiové kvalitě, i krásné meditační nahrávky s hudbou.

Probuzení světelného těla je prožitková cesta (tj. není příliš teoretická) k osvícení (“rozsvítí se vám“, “rozzáříte se“) a vnitřní síle (stanete se neutrální, tj. svobodní, vůči energetickým, myšlenkovým a emočním vlivům jiných lidí, a svým světlem můžete zlepšovat jakékoli situace a vztahy). 

Online kurz Probuzení světelného těla se skládá z 6 částí. Je to základní kurz, v němž se vám aktivuje světelné tělo, jež pak vypadá jako takový kokon cca 8 metrů do všech stran od vás. Je to vaše krásné pole plné světla, stáváte se hvězdou. V nadstavbových kurzech se s tímto kokonem dále pracuje, plní se různými frekvencemi, hrajeme si s ním. Protože to, nač soustředíme svou pozornost, roste. 

Svou pozorností si tedy – už v posledních částech Základního kurzu – rozšiřujeme vlastní energetické pole. Tím si rozšiřujeme prostor, v němž může naše světlo silněji působit, přestáváme být tak ovlivnitelní náladami a energiemi jiných lidí či situací. Rozpínáním vědomí až do nekonečna, jímž můžeme cestovat – i tomu se věnujeme v posledních částech kurzu prostřednictvím energetického centra VEE – se zvyšuje tvořivost, vynalézavost, schopnost nalézat snadněji komplexnější řešení či nápady. 

Po prvních čtyřech dílech kurzu jste sami v sobě ve větší harmonii, máte méně zablokovaných míst v mentálním, emočním a fyzickém těle (což se přímo odráží v životě, ve vztazích, ve vaší schopnosti projevovat se, přitahovat vše potřebné, vymanit se z režimu přežití, a věnovat se svému poslání). Dlouhodobě máte v sobě větší proudění energie vyšších vibrací, než tomu bylo před začátkem kurzu, a tato energie je vám k dispozici pro aktivaci vyšších center světelného těla, k rozvíjení a lepší vnímání těchto center. 

A následně vám všechna vaše aktivovaná centra začínají sloužit, přitahují a tvoří vám více světla, tím pádem urychlují vaši cestu k osvícení :-). Rychleji zpracováváte potíže, které k vám přichází na základě plánu vaší duše, dokážete odpustit stará traumata a přeprogramovat se na nové fungování, v kritických situacích snáze nacházíte sílu a moudrost. 

Probuzená centra světelného těla vám umožňují cestovat do jiných dimenzí a přinášet si zpátky inspiraci či řešení, co potřebujete pro své poslání, energeticky sponzorovat jiné lidi, mít víc síly učit, vést a léčit… S plně aktivním světelným tělem se mnohem mocněji dají harmonizovat či s léčivým záměrem přeprogramovat různé situace, vztahy, pracovní konflikty, s problémy navíc můžete pracovat jako s čistou energií, což je efektivnější. 

Kokon světelného těla

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla?

Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.
-----------------------
Ti, kterým kurz světelného těla prospěl nejvíce, už obvykle šli cestou duchovního růstu nějakou dobu. Pokud je tento kurz pro vás, uvědomujete si, že máte vyšší já a duši, a chtěli byste posílit své spojení s nimi. Zajímá vás rozvoj psychických schopností, zesílení vnímavosti vůči jemným energiím, a rádi byste se s nimi naučili pracovat. Přitahuje vás prožívání rozšířených stavů vědomí, jež přináší myšlenkovou jasnost, nové nápady, a vhledy. Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu, a přejete si stát se zručnější ve vytváření reality, po jaké toužíte.
Víte, že tu máte nějaký úkol, něco, proč jste přišli, ačkoli možná ještě netušíte, co to je. Chcete výrazněji naplňovat své vyšší poslání, a dozvědět se víc o tom, co jste sem přišli dělat. Možná jste citliví na energii jiných lidí, a rádi byste se naučili, jak si vybírat, kterými energiemi se necháte ovlivnit. Jste ochotni opustit věci, které už neslouží pro vaše nejvyšší dobro, a aktivně hledáte, jak si zhmotnit to, co vašemu nejvyššímu dobru prospívá. Věříte, že si zasloužíte mít úžasný, radostný život v hojnosti.