Rozzáření v posledních dvou částech kurzu.

Probuzení světelného těla je prožitková cesta (tj. není příliš teoretická) k osvícení (“rozsvítí se vám“, “rozzáříte se“) a vnitřní síle (stanete se neutrální, tj. svobodní, vůči energetickým, myšlenkovým a emočním vlivům jiných lidí, a svým světlem můžete zlepšovat jakékoli situace a vztahy). 

Kurz světelného těla vyučuji od roku 2022 jako lektorka se svolením autorů, Sanaya Roman a Duane Packer. Tito dva channelují bytosti jménem Orin a DaBen. V češtině jim už vyšlo několik knih, většina audiokurzů a seminářů ovšem zůstává v angličtině, tak já ten základní přeložila do češtiny, aby byl k dispozici i u nás, protože mi tyto energie dělají nesmírně dobře. Ke kurzu jsem nahrála, ve studiové kvalitě, i krásné meditační nahrávky s hudbou.

Online kurz Probuzení světelného těla se skládá z 6 částí. Je to základní kurz, v němž se vám aktivuje světelné tělo, jež pak vypadá jako takový kokon cca 8 metrů do všech stran od vás. Je to vaše krásné pole plné světla, stáváte se hvězdou. V nadstavbových kurzech se s tímto kokonem dále pracuje, plní se různými frekvencemi, hrajeme si s ním. Protože to, nač soustředíme svou pozornost, roste. 

Svou pozorností si tedy – už v posledních částech Základního kurzu – rozšiřujeme vlastní energetické pole. Tím si rozšiřujeme prostor, v němž může naše světlo silněji působit, přestáváme být tak ovlivnitelní náladami a energiemi jiných lidí či situací. Rozpínáním vědomí až do nekonečna, jímž můžeme cestovat – i tomu se věnujeme v posledních částech kurzu prostřednictvím energetického centra VEE – se zvyšuje tvořivost, vynalézavost, schopnost nalézat snadněji komplexnější řešení či nápady. 

Po prvních čtyřech dílech kurzu jste sami v sobě ve větší harmonii, máte méně zablokovaných míst v mentálním, emočním a fyzickém těle (což se přímo odráží v životě, ve vztazích, ve vaší schopnosti projevovat se, přitahovat vše potřebné, vymanit se z režimu přežití, a věnovat se svému poslání). Dlouhodobě máte v sobě větší proudění energie vyšších vibrací, než tomu bylo před začátkem kurzu, a tato energie je vám k dispozici pro aktivaci vyšších center světelného těla, k rozvíjení a lepší vnímání těchto center. 

A následně vám všechna vaše aktivovaná centra začínají sloužit, přitahují a tvoří vám více světla, tím pádem urychlují vaši cestu k osvícení :-). Rychleji zpracováváte potíže, které k vám přichází na základě plánu vaší duše, dokážete odpustit stará traumata a přeprogramovat se na nové fungování, v kritických situacích snáze nacházíte sílu a moudrost. 

Probuzená centra světelného těla vám umožňují cestovat do jiných dimenzí a přinášet si zpátky inspiraci či řešení, co potřebujete pro své poslání, energeticky sponzorovat jiné lidi, mít víc síly učit, vést a léčit… S plně aktivním světelným tělem se mnohem mocněji dají harmonizovat či s léčivým záměrem přeprogramovat různé situace, vztahy, pracovní konflikty, s problémy navíc můžete pracovat jako s čistou energií, což je efektivnější. 

Kokon světelného těla

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla?

Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.


Soňa Siepaková

❤️ Zpívám vlastní písničky. Učím jógu a práci s energií. Nabízím karty a terapii.❤️ I sing my songs. I teach yoga and energy work, offer cards and therapy. ❤️