Jak vás změní už první část kurzu?

Kurz světelného těla vyučuji od roku 2022 jako lektorka se svolením autorů, Sanaya Roman a Duane Packer. Tito dva channelují bytosti jménem Orin a DaBen. V češtině jim už vyšlo několik knih, většina audiokurzů a seminářů ovšem zůstává v angličtině, tak já ten základní přeložila do češtiny, aby byl k dispozici i u nás, protože mi tyto energie dělají nesmírně dobře. Ke kurzu jsem nahrála, ve studiové kvalitě, i krásné meditační nahrávky s hudbou.

Kurz má 6 částí. Už ta první vás změní.

Probuzení světelného těla doslova znamená, že si probudíte své další vrstvy, další centra, která jsou vaší součástí, ale nachází se blíž duši, než čakry. V dnešní době už můžeme tato centra využívat, aniž by jejich energie byla pro nás příliš silná, či těžko vnímatelná. 

V první části online kurzu Probuzení světelného těla (kurz probíhá jako celoroční škola od září do května) budeme pracovat s naší “silovou základnou”, s prvními třemi energetickými centry v oblasti pánve a břicha. Tato centra jsou napojená na drobounké svaly, jimiž budeme lehce pumpovat za zvuků určitých hlásek, aby bylo toto cvičení komplexní a vhodné i pro ty, komu se těžko něco představuje. 

Vaše vlastní svaly, zvuk vydávaný vašimi hlasivkami, vaše představivost, dech, soustředění a zklidnění, plus krásná hudba od Thaddeuse z meditačních nahrávek… To vše vám pomůže probouzet si krůček po krůčku části, jež byly pro vás doposud neznámé, a které vám začnou s nesmírnou silou sloužit. 

Začnou vám – přirozeně, díky silnějšímu průtoku energie s vyššími vibracemi – harmonizovat místa v emočním, mentálním a fyzickém těle, kde to předtím neproudilo. Jako byste začali umývat podlahu “wapkou” (vysokotlakým čističem) namísto hadrem na smetáku. Možná vám začnou přicházet životní lekce v rychlejším sledu, ale budete mít nástroje a sílu je mnohem rychleji a efektivněji zvládnout. Problémy, na které byste dříve potřebovali i několik životů, zvládnete nyní do pár let. Máte-li o to zájem. 🙂

A co pak? Pročištění a harmonizovaní můžete lépe sloužit světu, světlu, věnovat se naplno svému životnímu poslání, zvládnout ve svém prostou (potažmo v prostoru svého světelného těla) více lidí, kteří se od vás mohou učit, kteří mají prospěch z toho, co jste sem přišli dělat. 🙂 

Kokon světelného těla

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla?

Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.
-----------------------
Ti, kterým kurz světelného těla prospěl nejvíce, už obvykle šli cestou duchovního růstu nějakou dobu. Pokud je tento kurz pro vás, uvědomujete si, že máte vyšší já a duši, a chtěli byste posílit své spojení s nimi. Zajímá vás rozvoj psychických schopností, zesílení vnímavosti vůči jemným energiím, a rádi byste se s nimi naučili pracovat. Přitahuje vás prožívání rozšířených stavů vědomí, jež přináší myšlenkovou jasnost, nové nápady, a vhledy. Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu, a přejete si stát se zručnější ve vytváření reality, po jaké toužíte.
Víte, že tu máte nějaký úkol, něco, proč jste přišli, ačkoli možná ještě netušíte, co to je. Chcete výrazněji naplňovat své vyšší poslání, a dozvědět se víc o tom, co jste sem přišli dělat. Možná jste citliví na energii jiných lidí, a rádi byste se naučili, jak si vybírat, kterými energiemi se necháte ovlivnit. Jste ochotni opustit věci, které už neslouží pro vaše nejvyšší dobro, a aktivně hledáte, jak si zhmotnit to, co vašemu nejvyššímu dobru prospívá. Věříte, že si zasloužíte mít úžasný, radostný život v hojnosti.