Jak vás změní už první část kurzu?

Probuzení světelného těla je prožitková cesta (tj. není příliš teoretická) k osvícení (“rozsvítí se vám“, “rozzáříte se“) a vnitřní síle (stanete se neutrální, tj. svobodní, vůči energetickým, myšlenkovým a emočním vlivům jiných lidí, a svým světlem můžete zlepšovat jakékoli situace a vztahy). 

Kurz světelného těla vyučuji od roku 2022 jako lektorka se svolením autorů, Sanaya Roman a Duane Packer. Tito dva channelují bytosti jménem Orin a DaBen. V češtině jim už vyšlo několik knih, většina audiokurzů a seminářů ovšem zůstává v angličtině, tak já ten základní přeložila do češtiny, aby byl k dispozici i u nás, protože mi tyto energie dělají nesmírně dobře. Ke kurzu jsem nahrála, ve studiové kvalitě, i krásné meditační nahrávky s hudbou.

Kurz má 6 částí. Už ta první vás změní.

Probuzení světelného těla doslova znamená, že si probudíte své další vrstvy, další centra, která jsou vaší součástí, ale nachází se blíž duši, než čakry. V dnešní době už můžeme tato centra využívat, aniž by jejich energie byla pro nás příliš silná, či těžko vnímatelná. 

V první části online kurzu Probuzení světelného těla (kurz probíhá jako celoroční škola od září do května) budeme pracovat s naší “silovou základnou”, s prvními třemi energetickými centry v oblasti pánve a břicha. Tato centra jsou napojená na drobounké svaly, jimiž budeme lehce pumpovat za zvuků určitých hlásek, aby bylo toto cvičení komplexní a vhodné i pro ty, komu se těžko něco představuje. 

Vaše vlastní svaly, zvuk vydávaný vašimi hlasivkami, vaše představivost, dech, soustředění a zklidnění, plus krásná hudba od Thaddeuse z meditačních nahrávek… To vše vám pomůže probouzet si krůček po krůčku části, jež byly pro vás doposud neznámé, a které vám začnou s nesmírnou silou sloužit. 

Začnou vám – přirozeně, díky silnějšímu průtoku energie s vyššími vibracemi – harmonizovat místa v emočním, mentálním a fyzickém těle, kde to předtím neproudilo. Jako byste začali umývat podlahu “wapkou” (vysokotlakým čističem) namísto hadrem na smetáku. Možná vám začnou přicházet životní lekce v rychlejším sledu, ale budete mít nástroje a sílu je mnohem rychleji a efektivněji zvládnout. Problémy, na které byste dříve potřebovali i několik životů, zvládnete nyní do pár let. Máte-li o to zájem. 🙂

A co pak? Pročištění a harmonizovaní můžete lépe sloužit světu, světlu, věnovat se naplno svému životnímu poslání, zvládnout ve svém prostou (potažmo v prostoru svého světelného těla) více lidí, kteří se od vás mohou učit, kteří mají prospěch z toho, co jste sem přišli dělat. 🙂 

Kokon světelného těla

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla?

Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.


Soňa Siepaková

❤️ Zpívám vlastní písničky. Učím jógu a práci s energií. Nabízím karty a terapii.❤️ I sing my songs. I teach yoga and energy work, offer cards and therapy. ❤️