Zážitky a komentáře lidí k Probuzení světelného těla

ZKUŠENOSTI LIDÍ, KTEŘÍ STUDOVALI U AUTORŮ KURZU PROBUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA

Když si lidé probudí svá světelná těla, píšou a volají autorům tohoto kurzu, aby jim pověděli o změnách ve svých životech. Říkají, že se jim čím dál lépe daří ovládat své emoce, zůstávat klidní a vystředění, nenechat se ovlivňovat emocemi jiných lidí, měnit své myšlení, a dosahovat rozšířených stavů vědomí. Mnoho z nich hlásí mnohem silnější pocit vlastní identity a osobní síly. Většina oznámila zlepšení v osobních vztazích.

Autoři kurzu mají velkou radost z výsledků, kterých se lidem podařilo dosáhnout. Zde je pár jejich komentářů:

“Studovala jsem mnoho věcí, ale nic z toho, co jsem se kdy učila, mi nevytvořilo tak okamžité, zásadní změny v myšlení a v životě.”

“Mám klidnější mysl. Pravidelná meditace mi zatím ještě nikdy nefungovala tak dobře!”

“Dokážu už oddělit své energie od energií jiných lidí.”

“Nejvýraznější změnou je větší pocit radosti a lásky. Potkávám úžasné lidi, kamkoli jdu.”

“Miluji tento kurz! Od chvíle, co jsem začala pracovat se světelným tělem, se můj život stal skutečně vzrušujícím!”

“Jsem stále víc sám sebou, přicházím sám k sobě. Mou celoživotní plachost postupně nahrazuje vnitřní jistota, osobní síla, a nová svoboda vyjadřovat sám sebe takový, jaký jsem.”

Je třeba podotknout, že ničí život se nestal trvale dokonalým, protože osvícení je nepřetržitý proces růstu a rozvoje. Světelné tělo vám pomůže duchovně růst a vyvíjet se na novou úroveň. Úspěšné využívání těchto technik  ovšem vyžaduje energii a záměr z vaší strany.

Probuzení světelného těla vám bude přínosné pouze tehdy, když budete využívat nástroje, jež se v tomto kurzu učí. Není nutná předchozí znalost meditace nebo dosahování vyšších stavů vědomí, stačí prostá ochota procvičovat, hravost, vynalézavost, a závazek k vlastnímu růstu. Čím víc budete využívat těchto technik, studovat je, a rozšiřovat je o své vlastní objevy, tím bohatších výsledků se dočkáte.

Těším se, že se k nám přidáte, a také si probudíte své světelné tělo

LightBody

Probuzení světelného těla

CESTA K OSVÍCENÍ A VNITŘNÍ SÍLE
-
Základní (6-dílný) kurz Probuzení světelného těla (stejně jako pokročilé kurzy práce se světelným tělem, jejichž nabídku pro vás postupně rozšiřuji) nabízí jedinečnou cestu duchovního probuzení skrze postupné rozšiřování vědomí, založené na prožitcích a zkušenostech.
-
Kurz můžete studovat individuálně (online) v dobu, kdy se vám to hodí. Energie světelného těla můžete ochutnat i na meditačních večerech na různá témata. Aktuální nabídku najdete v sekci AKCE na tomto webu.
-
S energiemi světelného těla pracuji rovněž při Terapii s příběhem a energií, o které se dozvíte víc v sekci TERAPIE.
-
Probuďte si své světelné tělo a proměňte se v zářivou hvězdu. 🙂


Soňa Siepaková

❤️ Zpívám vlastní písničky. Učím jógu a práci s energií. Nabízím karty a terapii.❤️ I sing my songs. I teach yoga and energy work, offer cards and therapy. ❤️