Online kurz probuzení světelného těla – Část 2

4.200 

Otevření srdečního centra

Pokračujte v probouzení center svého světelného těla, jež vám pomohou prožívat hlubší klid, plynoucí emoce, blaženost, lásku, fyzickou vitalitu, a soucit. Proměňte způsob, jakým prožíváte jídlo, a naučte se zmírňovat bolest svalů. Hovořte se svým vnitřním léčitelem, naučte se, jak vytvářet léčivý prostor pro ostatní, a získejte více informací o sebe-léčení.

Popis

PROBUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA

ZÁKLADNÍ ONLINE KURZ

ČÁST 2 – OTEVŘENÍ SRDEČNÍHO CENTRA

Kurzy Probuzení světelného těla nabízí jedinečnou cestu duchovního probuzení skrze postupné rozšiřování vědomí, založené na prožitcích a zkušenostech, jež vám přímo pomáhají poznat pravdu o tom, kdo jste.

 

Kurz můžete studovat 1) individuálně online, nebo 

2) osobně v malé skupince v Beskydech (AKCE).

 

Online kurz: Termíny šesti setkání, z nichž se skládá tato část, si můžete naplánovat sami podle svých časových možností a podle rychlosti, jakou chcete růst a měnit svůj život. K této části kurzu obdržíte 12 meditačních audionahrávek v češtině s krásnou hudbou od Thaddeuse a rozsáhlý manuál se zkušenostmi jiných lidí s tímto kurzem. Máte-li zájem o originální kurzy v angličtině, navštivte prosím orindaben.com.


CO PŘESNĚ VÁM PŘINESE TENTO ONLINE KURZ?

Doufám, že vás baví energie a plynutí, k nimž jste si otevřeli dveře svou prací s prvními třemi centry vibračních energetických těl v kurzu DaBena a Orina Probuzení světelného těla. Orin a DaBen zavolali ke kurzu světelného těla ty z vás, kdo jste vůdci, učitelé a léčitelé. Zavolali vás, kdo jste schopní udržovat a vyzařovat světlo svého probuzeného světelného těla mnoha lidem. Uslyšeli jste volání, a začali jste probouzet své světelné tělo v Části 1.

Orin a DaBen mohou pozorovat nárůst vašeho vašeho vnitřního světla od chvíle, co jste začali pracovat s Částí 1. Ať už si i vy sami uvědomujete své mohutnější světlo nebo ne, ať už jste pracovali se svou Nu’a a Dinia jen párkrát nebo mnohokrát, dodali jste své auře a energii světlo, plynutí, harmonii a záři. Orin a DaBen vidí, jak jste oddaní své duchovní cestě, službě světu, a touze stát se zdrojem světla. Jsou vděční za vaši ochotu učinit tento další krok, a za všechno, čím přispíváte lidstvu tím, že vyzařujete více světla.

Tím, že probouzíte své světelné tělo, jste na cestě k osvícení.

Osvícení je proces, nikoli cíl. Neexistuje žádné omezení, jak vysoko se vám podaří vystoupat, nakolik jasnou mysl dokážete získat, jak vystředění, vnímaví, vědomí, milující, klidní, zářiví se můžete stát. Zatímco probouzíte své světelné tělo, jste v procesu přelaďování vaší subatomární úrovně na vyšší tón, na novou vibraci. Tento vnitřní tón vám může přinést větší schopnost prožívat rovnováhu, myšlenkovou jasnost, harmonii, lásku, soucit, a mnoho dalších kvalit. Tím, že si zvyšujete vibraci, promění se vám v životě mnoho věcí, aby vám tuto vyšší vibraci odrážely.


Probuďte čtvrté centrum svého energetického těla, abyste zůstávali v proudu, a prožívali více lásky.

V Části 2 kurzu Probuzení světelného těla, DaBen vysílá frekvence a zvuky, které otevírají čtvrté centrum energetického těla, zvané Ranthia. Toto centrum vytváří plynutí, a pomáhá vám prožívat lásku. Můžete s ním pracovat, abyste zažívali blažené, klidné stavy emočního plynutí, klidu a uvolnění. Toto centrum můžete využít, abyste si ještě více zlepšili svou schopnost zůstávat v emoční rovnováze a neutrální v přítomnosti negativních energií. Můžete zůstávat napojení vzhůru, vystředění ve světle, klidní, v pohodě, a v jednotě se svým vnitřním já bez ohledu na to, co se děje kolem vás.

Nemusíte dokonale ovládat centra, která jste se naučili v Části 1, abyste postoupili na další úroveň; vlastně budete schopni lépe vnímat svá první 3 centra, až otevřete toto 4. centrum. Tím, jak postupujete v kurzu světelného těla, probouzíte v sobě nové vědomí. Když si poslechnete dřívější meditační cesty, obvykle vám bude připadat, že máte zbrusu nové, rozšířenější vědomí různých prostorů a center díky tomu, že do těch prostorů přinášíte více vědomí.

S Orinem se vydáte na cesty, abyste se setkali s Osvícenými; světelnými bytostmi, jež vám mohou pomoci s vašim probuzením. Budete s nimi spolupracovat, abyste prožívali více lásky, odpuštění, a soucit k sobě i ostatním. Pročistíte a uvolníte energii jiných lidí ze své aury. Možná objevíte, že jste příliš mnoho své energie používali k pomáhání ostatním, a že můžete být lidem nápomocní mnohem hlubšími způsoby, aniž byste k tomu využívali svou vlastní energii.

Orin vás povede k tomu, abyste probudili svého vnitřního léčitele, a naučili se více o sebe-léčení.

Při práci s tímto centrem se naučíte, jak posílat sílu, kterou jste vygenerovali ve svých nižších centrech, vzhůru do těch vyšších, abyste je probudili. DaBen vám ukáže, jak zvýšit průtok energie ve vašem fyzickém těle, a jak uvolnit svalovou bolest. Naučíte se, jak používat toto 4. centrum a nižší centra, abyste si vytvořili silnější pocit tělesné vitality, a abyste proměnili energii z jídla, které jíte. Prozkoumáte sebe-léčení a způsoby, jak zůstávat neutrální v blízkosti jiných lidí, objevíte více o tom, jak pro ostatní vytvořit léčivý prostor, probudíte svého vnitřního léčitele, a vytvoříte si pocit silnějšího fyzického elánu. DaBen vám ukáže, jak pracovat s bytostmi světla, jež vás mohou naučit mnoho o lásce a splývání.

Online kurz: Část 2 obsahuje 6 devadesátiminutových setkání se Soňou Siepakovou, plus 12 audio nahrávek meditačních cest DaBena a Orina, z nichž každá je přibližně 21-30 minut dlouhá. To vše doplňuje PDF manuál s pokyny, informacemi, a texty jednotlivých nahrávek.

PODMÍNKA ÚČASTI V TOMTO KURZU

Cílem autorů tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin a DaBen) je, aby se vám v tomto kurzu dařilo. Proto vyžadují, abyste jej studovali ve správném pořadí. Otevření srdečního centra je Část 2 z 6-dílné série. Je důležité pochopit dovednosti vyučované v Části 1, teprve pak budete schopni porozumět a pracovat s dovednostmi světelného těla, jež se učí v Části 2.

Mohlo by se Vám líbit…

 • Světelné tělo

  Online kurz probuzení světelného těla – Část 6

  Rozzáření

  Jakmile probudíte centrum svého světelného těla, které přivádí světlo z vyšších dimenzí, učiníte evoluční skok, a zvýší se vaše osobní síla, schopnost proměňovat své okolí, pozitivně působit na ostatní, a existovat ve vyšších úrovních vědomí. Dokončením Části 6 se stáváte absolventem světelného těla, a můžete se začít hlásit do kurzů světelného těla pro absolventy.

 • Světelné tělo

  Online kurz probuzení světelného těla – Část 4

  Vyladění vibračních energetických těl

  Využijte svá probuzená centra, abyste prožívali různé stavy vědomí. Ztište svou mysl, nabijte se energií, zdokonalte svůj vnitřní zrak a psychické schopnosti. Otevřete se channellingu napojením na svého průvodce a Vyšší Já. Přeprogramujte svou DNA na duchovní vývoj. Pracujte s energií, abyste si vytvořili hojnost a změnili nějaký vztah.

 • Světelné tělo

  Online kurz probuzení světelného těla – Část 5

  Probuzení světelného těla

  Naučte se centra svého světelného těla, která vás přenesou do stavů radosti, míru, myšlenkové jasnosti, a pocitů tak krásných, až to ani slovy nelze popsat. Seznamte se s duší Země, a spojte se s dušemi svých milovaných. Staňte se zdrojem světla, a naučte se přenášet, vysílat světlo. Pročistěte svou auru. Dýchejte s …

 • Světelné tělo

  Online kurz probuzení světelného těla – Část 3

  Aktivace vyšších energetických center

  Aktivujte svá vyšší centra, abyste si osvítili mysl. Propojte se s Univerzální myslí, abyste zažívali tvořivé, pozitivní, rozšířené myšlenky, a soustředěné vnímání, nacházeli nová řešení, a zbrusu nové vhledy. Naučte se ztišovat myšlenky, zastavit štěbetání mysli, a začněte žít i mimo svou mysl. Přepište své narození a vytvořte si lepší, vyšší …