Online terapie s příběhem a energií

1.000 1.500 

Popis

ONLINE TERAPIE S PŘÍBĚHEM A ENERGIÍ

DOPLŇKOVĚ S TECHNIKOU EMOČNÍ SVOBODY

A S VÝKLADEM KARET NA ZÁVĚR

Online terapie s příběhem a energií od Soni Siepakové využívá práci s energií světelného těla, vedenou meditaci s příběhem, který je během setkání vytvořen na míru pro vás, doplňkově techniku emoční svobody, a intuitivní výklad karet.

NA CO KONKRÉTNĚ MŮŽEME TERAPII ZAMĚŘIT?
 • Přeprogramování těla skrze komunikaci s buňkami a DNA (zhubnutí, krásné tělo, pozastavení stárnutí, uzdravení, více energie)
 • Harmonizace vztahů, zrcadlení našeho vztahu k sobě, vztahy mezi muži a ženami, respekt a úcta, vztah dítě – rodič, vztahy v práci
 • Přitahování partnera duše, nová láska, proměna či ukončení stávajícího vztahu, zvýšení vlastní přitažlivosti vůči novému partnerovi
 • Duchovní růst a zasvěcení do nové úrovně radosti, lehkosti a hojnosti v životě, ukončení vzorců, které nás nutily se snažit a trápit
 • Podpora splnění nějakého přání – společná vizualizace, nabití záměru tvořivou energií, rozpuštění bloků, které bránily zhmotnění
 • Rozpuštění jakýchkoli vzorců, pocitů a přesvědčení, že si nezasloužíte mít, co si přejete, nebo že je to příliš těžké až nemožné
 • Přeprogramování hlubokých bloků (často zděděných po předcích nebo přenesených z minulých životů), které působí trápení
 • Léčení rodové linie, rodové zátěže, zpracování lekcí, které vám připravila pro tento život vaše duše, odhalení svého životního poslání
 • Léčení vztahů na pracovišti nebo v rodině, vztah podřízený – nadřízený, mocenský boj, manipulace, jak si chránit hranice, soucit, síla
 • Přepsání dětství včetně zrození, přeprogramování na vnímání života z pozice “vyššího já”, posílení napojení na duši a osobního rádce
 • Uvolnění strachu a úzkostného sevření, aby se uvolnila cesta pro božský zásah a zázraky, posílení důvěry v život, v sebe, v lásku

 

Šedesát minut terapie stačí pro 5-10 minutové seznámení a 45 minut práce s energií a příběhem. Devadesát minut terapie dává prostor, abychom si popovídali trochu víc a na závěr vyložili karty.

Naplánujte si svůj termín podle tohoto kalendáře

V okamžiku nákupu už energeticky začíná příprava na naše setkání, můžete začít vnímat intuitivní vhledy, možná se ještě těsně před našim setkáním vynoří něco, co mi máte říct, co bylo dříve skryto... Zkuste si tyto přicházející informace zapisovat, ať mi je můžete povědět, nebo se z nich sami poučit… Energie světelného těla urychlují duchovní růst. 🙂


  CO PŘESNĚ VÁM PŘINESE TATO TERAPIE?

  Ať už se setkáme osobně nebo online, jsem schopna se do vás hluboce vcítit a vyrobit vám příběh na míru, který vám v danou chvíli nejlépe pomůže. Terapie tedy může mít formu hlubší vedené meditace, pokud jste zvyklí meditovat a hledáte zejména silnější energetickou podporu pro záměr svého uzdravení či osvobození.

  Nikdy jste nemeditovali? Žádný problém 🙂 Prostě mnou vyprávěný příběh spojíme s “ťukáním” na několik bodů v obličeji a po těle podle metody emoční svobody, abychom zapojili i vaše fyzické tělo. Pomůže vám to rychleji se soustředit, uvolnit a propustit stará, nefunkční přesvědčení či emoční traumata, jež vás blokovala. Na terapii se nemusíte nikterak připravovat, ani si lámat hlavu, co budeme “řešit” a “vyťukávat”.

  Po terapii budete mít víc volně proudící energie a harmonie ve vlastních tělech, abyste jasněji slyšeli své intuitivní pokyny a dokázali je následovat praktickými činy. Terapie vás jemně přeprogramuje na optimističtější přístup k životu a k vašim cílům, uvěříte, že si zasloužíte mít, co si přejete. Budete se cítit dobře, a přirozeně budete přitahovat lásku, a to nejlepší z oblasti vztahů, hojnosti a zdraví.

  Po terapii se lidé cítili silnější a připraveni udělat změnu, k níž je volala jejich duše. Mnoho zdravotních problémů emočního, mentálního (psychosomatického původu) odeznělo ihned či velmi brzy, případně lidé dostali nápady, jak si v té oblasti ještě nechat pomoci (začali s fyzioterapií, cvičením, změnili denní režim…)

  Další informace

  Délka trvání

  60 minut, 90 minut