probuzení světelného těla

LightBody

6-dílný online meditační kurz pro jednotlivce

Kurzy Probuzení světelného těla nabízí jedinečnou cestu duchovního probuzení skrze postupné rozšiřování vědomí, založené na prožitcích a zkušenostech, jež vám přímo pomáhají poznat pravdu o tom, kdo jste.


Tento Základní online kurz probuzení světelného těla vám nabízím v češtině se svolením a podle materiálů od Sanaya Roman a Duane Packer, kteří channelují Orina a DaBena (orindaben.com). Základní kurz má 6 částí, a každá část se skládá z 6 devadesátiminutových, individuálních online setkání. Termíny si určujete sami.

Ke každé části kurzu dostanete spoustu audionahrávek a rozsáhlý manuál.

KURZ URČEN PRO JEDNOTLIVCE - ZAČÍT MŮŽEME IHNED
Naplánujte si své termíny podle tohoto kalendáře

PROBUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA
- CESTA K OSVÍCENÍ A VNITŘNÍ SÍLE

Light Body Keys To Enlightenment

Poznámka: Obrázek výše je přehledem nejvýznamnějších stavů vědomí, dovedností, kvalit a prožitků v kurzech, které se vyučují na základní úrovni světelného těla. Jsou součástí Základního kurzu probuzení světelného těla, ovšem ne úplně všechny z těchto stavů se učí v každé části tohoto kurzu.

Anděl hojnosti

KVÍZ: JSTE PŘIPRAVENI PROBUDIT SVÉ SVĚTELNÉ TĚLO?

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla? Zkuste si zodpovědět těchto pár otázek:
---------------------
1) Jdete už nějakou dobu cestou duchovního růstu?
2) Jste připraveni zrychlit svůj růst?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které to vyššímu dobru podporují?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channelingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že kráčíte cestou duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví vůči energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.
-----------------------
Ti, kterým kurz světelného těla prospěl nejvíce, už obvykle šli cestou duchovního růstu nějakou dobu. Pokud je tento kurz pro vás, uvědomujete si, že máte vyšší já a duši, a chtěli byste posílit své spojení s nimi. Zajímá vás rozvoj psychických schopností, zesílení vnímavosti vůči jemným energiím, a rádi byste se s nimi naučili pracovat. Přitahuje vás prožívání rozšířených stavů vědomí, jež přináší myšlenkovou jasnost, nové nápady, a vhledy. Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu, a přejete si stát se zručnější ve vytváření reality, po jaké toužíte.
Víte, že tu máte nějaký úkol, něco, proč jste přišli, ačkoli možná ještě netušíte, co to je. Chcete výrazněji naplňovat své vyšší poslání, a dozvědět se víc o tom, co jste sem přišli dělat. Možná jste citliví na energii jiných lidí, a rádi byste se naučili, jak si vybírat, kterými energiemi se necháte ovlivnit. Jste ochotni opustit věci, které už neslouží pro vaše nejvyšší dobro, a aktivně hledáte, jak si zhmotnit to, co vašemu nejvyššímu dobru prospívá. Věříte, že si zasloužíte mít úžasný, radostný život v hojnosti.

Otevřená náruč

CO JE TO SVĚTELNÉ TĚLO?

Vaše světelné tělo je energetické tělo, jež existuje na vyšší úrovni než vaše čakry, blíž k vaší duši. Máte sedm center vibračních energetických těl, a tři centra světelného těla, celkem tedy deset center, jež pohání a tvoří vaše světelné tělo.

Probuzením svého světelného těla se naučíte, jak změnit méně harmonické energie na pozitivnější, a jak využít energii kolem sebe, abyste se dostali výš. Můžete prožívat silnější pocit osobní síly a větší schopnost ovládat své emoce, zůstávat ve svém středu, rozpouštět staré bloky a uvíznutou emoční energii, a reagovat s láskou a soucitem.

Světelné tělo vám otevírá dveře do vyšších sfér světla, jako je třeba rovina duše. Probuzení světelného těla vám pomáhá dodat víc světla svým myšlenkám, otevřít své channelingové napojení vzhůru, a spojit se s Univerzální myslí. Během probouzení svého světelného těla se naučíte, jak se dostávat do stavů vědomí, kde si můžete snadněji vybírat činy, jež odrážení světlo vaší duše a vyššího já. Na těchto cestách můžete prožívat mnoho světlem prozářených stavů vnímání; stavů vědomí, které jsou plné hlubokých vhledů, blaženosti, a jež vás vezmou za hranice myšlenek do přímého prožívání bytí. V těchto stavech můžete vidět, vnímat, či cítit rozpínavé energie vyšších dimenzí, a učinit je součástí svého každodenního života.

Mnoho z vás se právě připravuje na evoluční skok probuzení svého světelného těla, což je částečně umožněno vlnami světla, jež právě přicházejí na zemskou rovinu. DaBen a Orin pro vás vytvořili kurz probuzení světelného těla jako cestu, která vám pomůže uskutečnit tento evoluční krok.

Co vám přinese pochopení, využívání, a probuzení svého světelného těla? Jakmile se vám probudí světelné tělo, začnete si přitahovat příležitosti, jak něco ve světě změnit díky tomu, že se postupně rozzáříte čím dál větší láskou a světlem. Probuzení světelného těla vám může pomoci získat jasnější vizi toho, co tu máte dělat, odhalí závoje, abyste uviděli víc z toho, co je vaším posláním, a proč jste tady. Tím, že získáte silnější spojení s Vyšší vůlí a Universální myslí, budete umět snadněji přitahovat hojnost, nové příležitosti, a milující vztahy.

Probuzení světelného těla vám může pomoci vytvořit stavy vnitřního osvícení, myšlenkové jasnosti, a otevřeného srdce. Budete soustředěnější, mentálně bdělí, a nabití fyzickou vitalitou. Dokážete si snadněji zvolit, jak se chcete cítit, a myšlenky, které chcete myslet. Naučíte se dostávat se do stavů vědomí, kde si můžete snadněji vybírat činnosti, jež odrážejí světlo vaší duše a vyššího já. Při těchto meditačních cestách můžete prožívat mnoho světlem prozářených stavů vnímání; stavy vědomí, jež jsou plné hlubokých vhledů, blaženosti, a vezmou vás za hranice myšlenek do přímých prožitků bytí. V takovýchto stavech dokážete vidět, vnímat, nebo cítit rozšiřující se energie vyšších dimenzí, a učinit je součástí svého každodenního života.

Pokud jste spisovatelé, hudebníci, umělci, učitelé, léčitelé, nebo působíte v jakékoli jiné tvůrčí oblasti, může vám probuzení světelného těla pomoci dosáhnout ty stavy vědomí plné inspirace a intuice, jež potřebujete, abyste vynikali ve své práci. Pokud učíte, nebo pracujete s lidmi, podpoří vás v práci tak, abyste na ostatní působili hlouběji, a abyste si magneticky přitahovali klienty a studenty.

Probuzení světelného těla vám může zlepšit osobní vztahy. Jak se vaše energie postupně stává krásnější a zářivější, lidé kolem vás se začnou chovat a myslet vyššími, láskyplnějšími způsoby, aniž byste se museli snažit je změnit. Vaše srdce bude otevřenější, a pochopíte, co to znamená milovat jako své vyšší já a duše. Když pracujete s centry světelného těla, můžete se naučit stát se transparentnější vůči nižším energiím (projdou vámi, aniž by vás ovlivnily), a můžete si častěji zvolit vnitřní mír. Jestliže se pohybujete mezi dětmi, mohou jim tyto energie pomoci zůstat klidnější a soustředěnější.

Probuzení světelného těla vám umožní dosahovat rozšířených stavů vědomí. Zvýší se vám schopnost vnímat jemné energie a svou duši. Naučíte se způsoby, jak přivést vědomí své duše do své osobnosti a každodenního života, současně s tím, jak se otevře channelingové spojení mezi vámi, vašim vyšším já, duší, a/nebo průvodcem. Můžete si rozvinout jasnovidnost, paranormální schopnosti a léčitelské dovednosti.

Práce s těmito centry může zdokonalit jakoukoli cestu či techniky, které právě používáte, a které vás těší. Můžete si výrazně zlepšit jakékoli jiné terapeutické techniky, které jste si vybrali.

Probudit své světelné tělo je snadné. Energetická centra, která pohání světelné tělo, jsou konkrétní a reálná. Můžete je vnímat a pracovat s nimi, a tím si vytvořit pozitivní a trvalé výsledky. Můžete jít výš, cítit se víc v rovnováze, stabilnější, s jasnější hlavou, tvořivostí, a získat nový pohled na život.

Chtěli bychom připomenout, že veškerý duchovní život je procesem postupného rozvíjení vědomí, a zatímco si probouzíte světelné tělo a duchovně rostete, budete stále čelit výzvám a lekcím, jež představují příležitosti pro růst. Ovšem tím, že se stanete zářivější a naplněnější světlem, získáte víc dovedností, abyste těmito lekcemi prošli snadněji a radostněji.

Kurz probíhá v českém jazyce, a veškeré audio nahrávky i texty dostanete v češtině. V rámci celého 6-dílného kurz budete mít ovšem příležitost poslechnout si i 9 originálních nahrávek od autorů Sanaya Roman (channeluje Orina) a Duane Packer (channeluje DaBena). Ty vám zprostředkují silný přenos energie k aktivaci vašeho světelného těla. Český překlad k těmto meditacím v anglickém originále najdete v manuálech k jednotlivým částem kurzu.  

Pokud se vám zalíbí originální meditace v angličtině s jejich úžasnou energií a hlubokým hlasem Duane Packera, můžete si je zakoupit na této stránce nebo zde. K dispozici máte i celou řadu anglických nahrávek zdarma ke stažení (obvykle je u nich i text) v Orinově meditační místnosti.

V rámci kurzu, který vám nabízím já, dostanete všechny meditace v češtině jako texty a audionahrávky (namluvené mnou ve studiu) s originální hudbou, jejímž autorem je Thaddeus (toho rovněž channeluje Sanaya Roman). Velmi vám doporučuji pouštět si tyto nahrávky co nejčastěji. Věřím, že vám to bude stejně příjemné a přínosné, jako mně. Prosím jen, abyste nahrávky dále nešířili, neboť jsou jednak chráněny autorským právem, já mám povoleno je překládat a dávat pouze svým studentům. Navíc tyto materiály přenášejí léčivou energii přímo od Orina a DaBena (a ode mne) pro mé studenty, sponzorujeme vás.

Po úspěšném absolvování 6-dílného Základního kurzu světelného těla, který vám nabízím, si můžete své dovednosti nadále zlepšovat se mnou (postupně budu rozšiřovat nabídku), nebo se můžete zúčastnit navazujících kurzů a seminářů na téma Světelného těla v angličtině přímo od autorů (či jiných učitelů u nás a v zahraničí).

Když se chcete přihlásit do kurzu, jednoduše si vyberte termín konání a přidejte si do košíku Část 1. Další část si objednáte, jakmile se budete cítit připraveni. Zkuste prosím vytrvat a kurz dokončit; ovšem pokračování není povinné.

Odhadovaná doba absolvování kurzu
6-dílný online kurz se mnou vám zabere asi rok a půl (každá část trvá minimálně 6 týdnů), a mnoho lidí si na tuto transformaci dopřeje i déle. V každé části budete potřebovat alespoň 8 týdnů k procvičování jednotlivých center, abyste s nimi získali určitou zručnost dříve, než se naučíte centra v další části. Jakmile dokončíte tento 6-dílný kurz, stanete se absolventem světelného těla, a můžete se hlásit do jakýchkoli programů světelného těla pro absolventy (v češtině se mnou či s jinými učiteli v Česku, nebo přímo u autorů, viz nabídka na orindaben.com).

Když se přihlásíte, udržujte si prosím záměr dokončit tento 6-dílný kurz. Neboť váš závazek tomuto kurzu výrazně ovlivní to, nakolik úspěšní budete v probuzení svého světelného těla. Nákupem kurzu souhlasíte, že své meditační cesty nebudete s nikým sdílet, dokud sami nedokončíte celý kurz (všech 6 částí) a nebudete dobře obeznámeni s jednotlivými centry. Kdykoli své meditační cesty sdílíte s ostatními, dostáváte se vůči nim do sponzorské role. Proto prosím své meditační cesty nesdílejte dřív, než budete ochotni převzít roli sponzora. DaBen a Orin o vás velmi dobře vědí, soustavně se na vás soustřeďují a sponzorují vás po celou dobu tohoto kurzu. O tom, jak se stát sponzorem světelného těla si můžete přečíst v brožurce, která doplňuje Část 6.

Součástí našeho života je prožívání různých situací, které pro nás představují emoční, fyzickou, mentální, či duchovní výzvu. Probuzení světelného těla tyto problémy nevytváří, stejně jako nezpůsobují fyzickou, emoční, ani mentální nemoc. Žádný z kurzů světelného těla není svým charakterem terapeutický. Pracují na jiné úrovni, která vás vezme do vyšších prostor, a pomůže vám donést si tyto prostory zpátky do běžného života. Pokud se momentálně léčíte nebo jste v minulosti trpěli jakoukoli duševní chorobou, jako třeba maniodepresivní psychózou, bipolární poruchou, schizofrenií, nebo jinými mentálními či emočními problémy, nepouštějte se do kurzů světelného těla, dokud k tomu nebudete mít souhlas kvalifikovaného psychoterapeuta.