ZÁKLADNÍ KURZ

probuzení světelného těla

LightBody

6-dílný meditační kurz

Kurzy Probuzení světelného těla nabízí jedinečnou cestu duchovního probuzení skrze postupné rozšiřování vědomí, založené na prožitcích a zkušenostech, jež vám přímo pomáhají poznat pravdu o tom, kdo jste.


Tento Základní kurz probuzení světelného těla vám nabízím v češtině se svolením a podle materiálů od Sanaya Roman a Duane Packer, kteří channelují Orina a DaBena (orindaben.com). Základní kurz má 6 částí. Ke každé části kurzu dostanete spoustu audionahrávek a rozsáhlý manuál.

Otevřená náruč

Kurz můžete studovat 1) individuálně online, nebo 

2) osobně v malé skupince (AKCE).

DaBen a Orin vás zvou, abyste si probudili své světelné tělo, a zažili mnoho vyšších, rozšířených stavů vědomí, které vás přenesou za hranice myšlenek k přímým prožitkům bytí. Toto je jeden z nejmocnějších kurzů duchovního růstu a proměny, který nabízí autoři Sanaya Roman a Duane Packer, a s nimi teď i já, Soňa Siepaková. Tisíce lidé právě probouzí svá světelná těla pomocí procesů a energií přenášených DaBenem, a díky meditacím a procesům pro osobní a duchovní růst od Orina.

Během probouzení světelného těla se naučíte, jak změnit méně harmonické energie na pozitivní, a jak využít energii kolem sebe, abyste se sami dostali výš. Možná si všimnete, že se vám lépe daří zažívat plynoucí emoce, zůstávat ve svém středu, uvolňovat uvíznutou energii, a reagovat s láskou a soucitem. Vaše světelné tělo vám otevře dveře do vyšších sfér světla. Pomůže vám, abyste dodali světlo svým myšlenkám, otevřeli své channelingové napojení vzhůru, a spojili se s Univerzální myslí. Při poslechu vedených meditací můžete zažít mnoho světlem prozářených stavů vědomí.

Tento kurz vám bude fungovat, ať už jste v meditacích nováček, nebo meditujete celá léta. Když se naučíte pracovat s jemnými energiemi tak, jak se to učí v kurzu světelného těla, můžete výrazně zlepšit jakoukoli cestu duchovního růstu, kterou kráčíte. V nabídce jsou rovněž rozsáhlé kurzy pro absolventy základního kurzu světelného těla (zatím v angličtině na stránkách orindaben.com, a postupně i česky na tomto webu), v nichž můžete nadále rozšiřovat své osvícené stavy vědomí, o nichž hovoří prastaré duchovní a posvátné texty.

Kurz Probuzení světelného těla má 6 částí. Každá z nich zahrnuje zpravidla několik setkání (2 celodenní setkání osobně, nebo 6 setkání v online kurzu), plus 12 audio meditačních cest od Orina a DaBena, a podrobné pokyny, které můžete sledovat při jednotlivých meditačních cestách. Obdržíte přenosy energie od Orina a DaBena, kteří vás povedou k probuzení světelného těla. Se vším vám pomůže i rozsáhlý písemný manuál. DaBen a Orin vám představují snadno srozumitelný kurz, který můžete studovat jednoduše krok za krokem, a který vám pomůže prožívat vyšší stavy vědomí; plynoucí emoce; zvýšenou tvořivost; vyšší povědomí o jemných energiích, vyšších dimenzích, bytostech světla, o své duši a duchu, zdroji, a podstatě svého bytí.

Lidé tvrdí, že jim tento kurz umožnil získat přímé prožitky vyšších stavů vědomí, které předtím znali z knih a chápali je jen intelektuálně. Není nutná předchozí znalost meditace ani vyšších stavů vědomí, stačí prostá ochota procvičovat, být hraví a vynalézaví, a zavázat se ke svému růstu. Světelné tělo je kompatibilní s jakýmikoli jinými duchovními praktikami a přesvědčeními, jež máte, a může vám pomoci zesílit a prohloubit jejich prožívání.

Světelné tělo

POPIS ŠESTI ČÁSTÍ KURZU

V Části 1 kurzu Probuzení světelného těla vám DaBen posílá energie, aby vám pomohl probudit první 3 centra vibračních energetických těl. Tato centra tvoří silovou základnu vašeho světelného těla (nejsou to čakry). Jakmile se probudí, dokážete zůstat klidní a v pohodě, pozitivně změnit své emoční a osobnostní reakce na ostatní, a přestanou vás ovlivňovat nižší energie. DaBen vás naučí různé techniky, jak si otevírat dýchání, a také jak uvolňovat uvíznuté emoce, jež vám bránily pociťovat vnitřní mír. Mnozí z těch, kdo pracují s těmito 3 centry, jež představují silovou základnu světelného těla, objevili větší schopnost zůstávat klidní a vystředění v blízkosti energii jiných lidí, zlepšila se jim schopnost cítit se fyzicky v pohodě, a schopnost tělesně se uvolnit.

Orin vás naučí nahlížet na svůj život jako Mistr, a dali si rady ohledně svých každodenních aktivit, kariéry, vztahů a mnoha dalšího. Setkáte se s Mistrem, s nímž pracujete ve vnitřních rovinách. Ten vám pomůže odemknout vaše skryté zdroje, abyste odhalili a naplnili více ze svého potenciálu. Budete vedeni, abyste si sami sebe začali představovat jako probuzenou, osvícenou bytost, což je důležitý krok na vaší cestě za osvícením.

Orin vás provede meditačními cestami, kde si vyvinete své vnitřní dítě, uvolníte a proměníte staré zvyky a vzorce, a budete pracovat s různými částmi své osobnosti, abyste se připravili na rychlý růst, k němuž může dojít, když si probudíte své světelné tělo. Budete mít příležitost vrátit se zpátky v čase, změnit své vzpomínky na negativní prožitky z dětství, a pak je přepsat tím, že si představíte, že se udály lepším, pozitivnějším způsobem. Tím se dá proměnit jakákoli oblast vašeho života, kterou ta vzpomínka nepříznivě ovlivňovala.

Pokud se chcete otevřít přijímání energie DaBena a Orina, spojí svou energii s vaší, kdykoli budete poslouchat vedené meditace z tohoto kurzu, aby vám pomohli probudit vaše světelné tělo. Podrobnosti o zbylých 6 částech kurzu najdete níže. Jakmile budete připraveni, objednejte si Část 1, a spusťte proces proměny svého života a vědomí, které zažijete při meditačních cestách od DaBena a Orina.

V Části 2 kurzu Probuzení světelného těla, Otevření srdečního centra, vám DaBen přenáší frekvence a zvuky, jež otevírají 4. centrum energetického těla, zvané Ranthia. Toto centrum vytváří plynutí a pomáhá vám prožívat lásku. Můžete s ním pracovat, abyste prožívali blažené, klidné stavy emočního plynutí, míru a uvolnění. Toto centrum můžete využívat, abyste ještě více zdokonalili svou schopnost zachovávat si emoční rovnováhu a neutralitu v přítomnosti negativních energií. Můžete zůstávat napojení vzhůru, vystředění ve světle, klidní, pokojní, a v jednotě se svým vnitřním Já, bez ohledu na to, co se děje kolem vás.

S Orinem se vydáte na cestu, kde se setkáte s Osvícenými; to jsou bytosti světla, jež vám mohou pomoci v probuzení. Díky spolupráci s nimi prožijete zvýšené množství lásky, odpuštění, a soucitu k sobě a ostatním. Pročistíte a uvolníte energii jiných lidí ze své aury. Možná odhalíte, že jste používali příliš mnoho své energie k pomáhání jiným, a že můžete lidem pomáhat zásadnějším způsobem i bez využití vlastní energie. S Orinem si probudíte svého vnitřního léčitele, a zdokonalíte se v sebe-léčení.

Během práce s tímto centrem se naučíte, jak posílat sílu, kterou jste si vyrobili v nižších centrech, nahoru do svých vyšších center, abyste je probudili. DaBen vám ukáže, jak zvýšit proud energie ve vašem fyzickém těle, a jak uvolnit svalovou bolest. Naučíte se, jak používat toto 4. centrum a nižší tři centra, abyste si vytvořili větší pocit fyzické vitality, a proměnili energii jídla, které jíte. Prozkoumáte sebe-léčení a způsoby, jak zůstat neutrální v blízkosti jiných lidí, objevíte víc o tom, jak nastavit léčivý prostor pro ostatní, jak si probudit vnitřního léčitele, a vytvořit pocit větší fyzické vitality. DaBen vás povede při práci s bytostmi světla, jež vás toho mohou naučit mnoho o lásce a splývání.

Teď, když jste si probudili první 4 centra vibračních energetických tel, v Části 3 tohoto kurzu, Aktivace vyšších energetických center, vám DaBen posílá zvuky a frekvence, jež vám aktivují 3 vyšší energetická centra. První 4 centra přináší víc fyzické pohody a emoční plynutí, a staví vám základy, abyste měli nezbytnou harmonii a plynutí k otevření vyšších center. Díky tomuto probuzení můžete lépe prožívat svou vyšší mysl, zvýšit si tvořivost a schopnost nacházet tvůrčí řešení různých situací.

Během práce s vyššími centry vám DaBen ukáže, jak pracovat se svým mentálním tělem, a napojit se na Univerzální mysl, abyste prožívali vyšší, pozitivnější a neomezené myšlenky, a abyste si zhmotnili, co chcete, v souladu se svým životním posláním. DaBen vám ukáže, jak pozorovat své myšlenky při jejich vzniku, a pak jim přidávat vyšší frekvenci.

Prozkoumáte stavy vědomí, jež vám rozšiřují způsob myšlení, osvítí vám mysl, přinesou vhledy, a soustředěné vnímání. Naučíte se, jak změnit negativní, omezenější myšlenky na pozitivní, rozšířené myšlení. Vaše myšlenky mohou odrážet pravdu toho, kým jste – milující, intuitivní, s jasnou myslí, a plni čerstvých originálních nápadů o jakékoli oblasti, na níž jen pomyslíte. DaBen vás vezme na cestu skrze prázdnotu, a za prožitkem většího světla. Naučíte se, jak ztišit mysl, a zastavit štěbetání mysli.

Orin vás provede cestami, kde si rozvinete jasnější obraz toho, kým jste, a co tu máte dělat, zatímco si přinesete znalosti z minulých životů. Budete pokračovat v procesu proměny své osobnosti, který jste začali v prvních dvou částech tohoto kurzu. Přepíšete své narození způsobem, který zkvalitní vaše představy o tom, kým jste, a pomůže vám vytvořit si vyšší budoucnost.

V Části 4, Vyladění vibračních energetických těl, se naučíte, jak kombinovat určitá centra energetických těl, jež jste probudili v Částech 1 až 3 tohoto kurzu, abyste vytvořili zvýšené, rozšířené stavy vnímání. Můžete si lépe uvědomovat jemné, vyšší energie, a naučit se, jak tyto energie učinit součástí svého života a vědomí. Tím si zvýšíte vibrace, a přinesete si více radosti, harmonie míru, rovnováhy, plynutí, dodávky všeho potřebného, a energie.

Toto je úžasná skupina meditací světelného těla, kde si můžete hrát s centry energetických těl, jež jste se už naučili, a využívat je k prožívání různých stavů vědomí. Jak se naučíte nové způsoby práce s centry, můžete ztišit své myšlenky, nemít žádné myšlenky, cítit se nabití energií, a zkvalitnit svůj vnitřní zrak a intuitivní schopnosti. Můžete pracovat s centry svého světelného těla, abyste si dobili energii přímo z jádra, z úrovně zdroje, a cítili se více v harmonii a v rovnováze.

Budete vedeni cestami, kdy si proměníte vztahy a problémy s hojností tím, že s nimi budete nejprve pracovat jako s energií, a pak zůstanete otevřeni prožívání změn, k nimž v těch oblastech může dojít. Můžete se naučit, jak si vlastní vůlí vytvořit emoční plynutí a myšlenkovou jasnost, jakmile získáte harmonii s sedmi centry svých vibračních energetických těl, jež probudí 3 centra světelného těla v Části 5. Naučte se cítit se tak, jak se chcete cítit!

Orin vás provede cestami, kde prozkoumáte, jaké to je žít ve vyšší, kvalitnější energii. Použijete své světelné tělo k otevření channellingového spojení se svým vyšším já a/nebo se svým průvodcem. Připojíte se k Mistrům, abyste si přeprogramovali DNA na duchovní evoluci, abyste si rozšířili auru, a vytvořili více světla v životě.

V Části 5, Probuzení světelného těla, vám DaBen přenáší zvuky a frekvence, jež vám probudí první 2 centra světelného těla. Jakmile se probudí, pomohou vám tato centra prožívat stavy radosti, vnitřní vizualizace, pocitů a vjemů, jež jsou tak krásné, že je ani slovy nelze popsat.

Orin vás provede cestami, kde prožijete setkání s duší země, abyste se podívali na život s perspektivy země. Uvidíte, jak se propojit na úrovni duší se svými blízkými, abyste si proměnili vztahy, a vyzařovali lásku ostatním. Budete “dýchat s vesmírem” a cestovat do jednoty. Naučíte se, jak existovat jednak v této dimenzi, a současně si uvědomovat jiné dimenze, v nichž existujete ve stejnou dobu jako své značně rozšířené Já.

Podniknete cestu do Chrámu Mistrů, abyste pročistili svou auru, a přidali do ní vyšší frekvence. Naučte se, jak se stát zdrojem světla, a přivolat si ty, kteří dokáží odpovídat na světlo, jež vyzařujete – přátele, milované osoby, studenty, a bytosti světla. Připravte se, že se stanete mocným pracovníkem světla a duchovním vůdcem, učitele, nebo léčitelem, pokud se k tomu rozhodnete.

V Části 6, Rozzáření, vám DaBen přenáší energie, jež probouzí poslední centrum světelného těla. Toto centrum pracuje společně s jinými dvěma centry světelného těla, jež se učíte v Části 5, za účelem probuzené svého světelného těla. Toto centrum světelného těla je to, které vás otevírá prožitkům neskutečné blaženosti a krásy. Toto centrum vás přímo spojuje se světlem, a přivádí do vás světlo z vyšších dimenzí. Reguluje, filtruje, a integruje světlo, které si přinášíte. Můžete se stát zářícím zdrojem světla, když si otevřete toto centrum a pracujete s ním. Toto centrum světelného těla zlepšuje vaši schopnost prožívat jednotu.

Pomocí center světelného těla podniknete cestu do prázdna a prozkoumáte jiné dimenze. Naučíte se, jak si vybudovat šňůru vzhůru ke své duši, abyste mohli prožívat více z reality své duše, a prožívat svou duši novými způsoby. Pocestujete do Mysli Boží, Všeho-co-je, abyste prozkoumali charakter vesmíru. Budete pracovat se svou osobností, abyste jí pomohli udržovat, vyrovnaným způsobem, rozsáhlost pohledu, který získáváte na vesmír, svou duši, své poslání, a mnoho vhledů, jež k možná přichází, když vesmír prožíváte novými způsoby.

Probuzením tohoto centra činíte evoluční skok. Stoupne vaše osobní síla, schopnost měnit své prostředí, pozitivně ovlivňovat ostatní, a existovat ve vyšších stavech vědomí.