nejčastější dotazy ke světelnému tělu

Vaše světelné tělo je energetické tělo, jež existuje na vyšší úrovni než vaše čakry, blíž k vaší duši. Máte sedm center vibračních energetických těl, a tři centra světelného těla, celkem tedy deset center, jež pohání a tvoří vaše světelné tělo.

Probuzením svého světelného těla se naučíte, jak změnit méně harmonické energie na pozitivnější, a jak využít energii kolem sebe, abyste se dostali výš. Můžete prožívat silnější pocit osobní síly a větší schopnost ovládat své emoce, zůstávat ve svém středu, rozpouštět staré bloky a uvíznutou emoční energii, a reagovat s láskou a soucitem.

Světelné tělo vám otevírá dveře do vyšších sfér světla, jako je třeba rovina duše. Probuzení světelného těla vám pomáhá dodat víc světla svým myšlenkám, otevřít své channelingové napojení vzhůru, a spojit se s Univerzální myslí. Během probouzení svého světelného těla se naučíte, jak se dostávat do stavů vědomí, kde si můžete snadněji vybírat činy, jež odrážení světlo vaší duše a vyššího já. Na těchto cestách můžete prožívat mnoho světlem prozářených stavů vnímání; stavů vědomí, které jsou plné hlubokých vhledů, blaženosti, a jež vás vezmou za hranice myšlenek do přímého prožívání bytí. V těchto stavech můžete vidět, vnímat, či cítit rozpínavé energie vyšších dimenzí, a učinit je součástí svého každodenního života.

Mnoho z vás se právě připravuje na evoluční skok probuzení svého světelného těla, což je částečně umožněno vlnami světla, jež právě přicházejí na zemskou rovinu. DaBen a Orin pro vás vytvořili kurz probuzení světelného těla jako cestu, která vám pomůže uskutečnit tento evoluční krok.

Co vám přinese pochopení, využívání, a probuzení svého světelného těla? Jakmile se vám probudí světelné tělo, začnete si přitahovat příležitosti, jak něco ve světě změnit díky tomu, že se postupně rozzáříte čím dál větší láskou a světlem. Probuzení světelného těla vám může pomoci získat jasnější vizi toho, co tu máte dělat, odhalí závoje, abyste uviděli víc z toho, co je vaším posláním, a proč jste tady. Tím, že získáte silnější spojení s Vyšší vůlí a Universální myslí, budete umět snadněji přitahovat hojnost, nové příležitosti, a milující vztahy.

Probuzení světelného těla vám může pomoci vytvořit stavy vnitřního osvícení, myšlenkové jasnosti, a otevřeného srdce. Budete soustředěnější, mentálně bdělí, a nabití fyzickou vitalitou. Dokážete si snadněji zvolit, jak se chcete cítit, a myšlenky, které chcete myslet. Naučíte se dostávat se do stavů vědomí, kde si můžete snadněji vybírat činnosti, jež odrážejí světlo vaší duše a vyššího já. Při těchto meditačních cestách můžete prožívat mnoho světlem prozářených stavů vnímání; stavy vědomí, jež jsou plné hlubokých vhledů, blaženosti, a vezmou vás za hranice myšlenek do přímých prožitků bytí. V takovýchto stavech dokážete vidět, vnímat, nebo cítit rozšiřující se energie vyšších dimenzí, a učinit je součástí svého každodenního života.

Pokud jste spisovatelé, hudebníci, umělci, učitelé, léčitelé, nebo působíte v jakékoli jiné tvůrčí oblasti, může vám probuzení světelného těla pomoci dosáhnout ty stavy vědomí plné inspirace a intuice, jež potřebujete, abyste vynikali ve své práci. Pokud učíte, nebo pracujete s lidmi, podpoří vás v práci tak, abyste na ostatní působili hlouběji, a abyste si magneticky přitahovali klienty a studenty.

Probuzení světelného těla vám může zlepšit osobní vztahy. Jak se vaše energie postupně stává krásnější a zářivější, lidé kolem vás se začnou chovat a myslet vyššími, láskyplnějšími způsoby, aniž byste se museli snažit je změnit. Vaše srdce bude otevřenější, a pochopíte, co to znamená milovat jako své vyšší já a duše. Když pracujete s centry světelného těla, můžete se naučit stát se transparentnější vůči nižším energiím (projdou vámi, aniž by vás ovlivnily), a můžete si častěji zvolit vnitřní mír. Jestliže se pohybujete mezi dětmi, mohou jim tyto energie pomoci zůstat klidnější a soustředěnější.

Probuzení světelného těla vám umožní dosahovat rozšířených stavů vědomí. Zvýší se vám schopnost vnímat jemné energie a svou duši. Naučíte se způsoby, jak přivést vědomí své duše do své osobnosti a každodenního života, současně s tím, jak se otevře channelingové spojení mezi vámi, vašim vyšším já, duší, a/nebo průvodcem. Můžete si rozvinout jasnovidnost, paranormální schopnosti a léčitelské dovednosti.

Práce s těmito centry může zdokonalit jakoukoli cestu či techniky, které právě používáte, a které vás těší. Můžete si výrazně zlepšit jakékoli jiné terapeutické techniky, které jste si vybrali.

Probudit své světelné tělo je snadné. Energetická centra, která pohání světelné tělo, jsou konkrétní a reálná. Můžete je vnímat a pracovat s nimi, a tím si vytvořit pozitivní a trvalé výsledky. Můžete jít výš, cítit se víc v rovnováze, stabilnější, s jasnější hlavou, tvořivostí, a získat nový pohled na život.

Chtěli bychom připomenout, že veškerý duchovní život je procesem postupného rozvíjení vědomí, a zatímco si probouzíte světelné tělo a duchovně rostete, budete stále čelit výzvám a lekcím, jež představují příležitosti pro růst. Ovšem tím, že se stanete zářivější a naplněnější světlem, získáte víc dovedností, abyste těmito lekcemi prošli snadněji a radostněji.

Kurz probíhá v českém jazyce, a veškeré audio nahrávky i texty dostanete v češtině. V rámci celého 6-dílného kurz budete mít ovšem příležitost poslechnout si i 9 originálních nahrávek od autorů Sanaya Roman (channeluje Orina) a Duane Packer (channeluje DaBena). Ty vám zprostředkují silný přenos energie k aktivaci vašeho světelného těla. Český překlad k těmto meditacím v anglickém originále najdete v manuálech k jednotlivým částem kurzu.  

Pokud se vám zalíbí originální meditace v angličtině s jejich úžasnou energií a hlubokým hlasem Duane Packera, můžete si je zakoupit na této stránce nebo zde. K dispozici máte i celou řadu anglických nahrávek zdarma ke stažení (obvykle je u nich i text) v Orinově meditační místnosti.

V rámci kurzu, který vám nabízím já, dostanete všechny meditace v češtině jako texty a audionahrávky (namluvené mnou ve studiu) s originální hudbou, jejímž autorem je Thaddeus (toho rovněž channeluje Sanaya Roman). Velmi vám doporučuji pouštět si tyto nahrávky co nejčastěji. Věřím, že vám to bude stejně příjemné a přínosné, jako mně. Prosím jen, abyste nahrávky dále nešířili, neboť jsou jednak chráněny autorským právem, já mám povoleno je překládat a dávat pouze svým studentům. Navíc tyto materiály přenášejí léčivou energii přímo od Orina a DaBena (a ode mne) pro mé studenty, sponzorujeme vás.

Po úspěšném absolvování 6-dílného Základního kurzu světelného těla, který vám nabízím, si můžete své dovednosti nadále zlepšovat se mnou (postupně budu rozšiřovat nabídku), nebo se můžete zúčastnit navazujících kurzů a seminářů na téma Světelného těla v angličtině přímo od autorů (či jiných učitelů u nás a v zahraničí).

Když se chcete přihlásit do kurzu, jednoduše si vyberte termín konání a přidejte si do košíku Část 1. Další část si objednáte, jakmile se budete cítit připraveni. Zkuste prosím vytrvat a kurz dokončit; ovšem pokračování není povinné.

Odhadovaná doba absolvování kurzu
6-dílný online kurz se mnou vám zabere asi rok a půl (každá část trvá minimálně 6 týdnů), a mnoho lidí si na tuto transformaci dopřeje i déle. V každé části budete potřebovat alespoň 8 týdnů k procvičování jednotlivých center, abyste s nimi získali určitou zručnost dříve, než se naučíte centra v další části. Jakmile dokončíte tento 6-dílný kurz, stanete se absolventem světelného těla, a můžete se hlásit do jakýchkoli programů světelného těla pro absolventy (v češtině se mnou či s jinými učiteli v Česku, nebo přímo u autorů, viz nabídka na orindaben.com).

Když se přihlásíte, udržujte si prosím záměr dokončit tento 6-dílný kurz. Neboť váš závazek tomuto kurzu výrazně ovlivní to, nakolik úspěšní budete v probuzení svého světelného těla. Nákupem kurzu souhlasíte, že své meditační cesty nebudete s nikým sdílet, dokud sami nedokončíte celý kurz (všech 6 částí) a nebudete dobře obeznámeni s jednotlivými centry. Kdykoli své meditační cesty sdílíte s ostatními, dostáváte se vůči nim do sponzorské role. Proto prosím své meditační cesty nesdílejte dřív, než budete ochotni převzít roli sponzora. DaBen a Orin o vás velmi dobře vědí, soustavně se na vás soustřeďují a sponzorují vás po celou dobu tohoto kurzu. O tom, jak se stát sponzorem světelného těla si můžete přečíst v brožurce, která doplňuje Část 6.

Součástí našeho života je prožívání různých situací, které pro nás představují emoční, fyzickou, mentální, či duchovní výzvu. Probuzení světelného těla tyto problémy nevytváří, stejně jako nezpůsobují fyzickou, emoční, ani mentální nemoc. Žádný z kurzů světelného těla není svým charakterem terapeutický. Pracují na jiné úrovni, která vás vezme do vyšších prostor, a pomůže vám donést si tyto prostory zpátky do běžného života. Pokud se momentálně léčíte nebo jste v minulosti trpěli jakoukoli duševní chorobou, jako třeba maniodepresivní psychózou, bipolární poruchou, schizofrenií, nebo jinými mentálními či emočními problémy, nepouštějte se do kurzů světelného těla, dokud k tomu nebudete mít souhlas kvalifikovaného psychoterapeuta.

LightBody

Proč nabízím kurzy světelného těla?

Společně s autory vás zvu, abyste se přihlásili do kurzu Probuzení světelného těla, a přidali se k tisícům lidí na světě, kteří si už si svá světelná těla probudili. Vaše světelné tělo je novým energetickým tělem - je nedílnou součástí vaší aury, ovšem v dřívějších dobách jej nebylo možné probudit, protože na zemskou rovinu ještě nedopadalo tolik nových, vyšších energií. Tento kurz představuje nejmocnější práci duchovního růstu a transformace, který DaBen a Orin nabízí. Pomocí jejich technik si právě teď probouzejí svá světelná těla tisíce lidí. Největší prospěch z kurzu světelného těla mívají obvykle lidé, kteří už se duchovnímu růstu věnují nějakou dobu. Jestliže cítíte, že je tento kurz určen i pro vás, zřejmě si uvědomujete, že máte vyšší já a duši, a chtěli byste zesílit své spojení s nimi. Zajímáte se o rozvoj svých psychických schopností, toužíte být vnímavější k jemným energiím a umět s nimi pracovat. Máte zájem prožívat rozšířené stavy vědomí, jež přináší jasnou mysl, nové nápady, a vhledy. Věříte, že si můžete tvořit svou vlastní realitu, a přejete si být zručnější v tvoření reality, kterou chcete. Víte, že máte nějaké poslání, něco, co jste tu přišli dělat, ačkoli možná ještě nevíte, co to je. Chcete se více věnovat tomuto vyššímu poslání, a lépe poznat, co je vašim životním úkolem. Možná jste citliví na energii lidí, a rádi byste se naučili, jak to udělat, abyste si mohli vybírat, kterými energiemi se necháte ovlivnit. Jste ochotni nechat odejít to, co už neslouží vašemu vyššímu poslání, a aktivně hledáte způsoby, jak si zhmotnit to, co mu prospívá. Věříte, že si zasloužíte mít báječný život v radosti a hojnosti. Tento kurz byl navržen DaBenem a Orinem pro ty z vás, kdo chtějí prožívat rozšířené stavy vědomí, a duchovně růst. Tento program vás krok za krokem naučí, jak vnímat jemné energie vaší duše, a roviny duší, a naučíte se, jak proměňovat svůj život vyrovnaným způsobem postupné integrace. Orin vás provede procesy proměny své osobnosti, abyste se otevřeli channelingu svého vyššího já a průvodce, a objevili nejen své životní poslání.

Kurz můžete studovat 1) individuálně online, nebo 

2) osobně v malé skupince v Beskydech (AKCE).

Lotos

DALŠÍ ČASTÉ DOTAZY

Mnoho lidí zjistilo, že absolvování tohoto kurzu rozvíjí jejich vnímání jemných energií, usnadňuje jim spojení s jejich průvodcem, a přijímání vzkazů, jež jim posílá. V kurzech světelného těla jsou zahrnuty meditační cesty, které vás otevřou channellingu. 

Mějte prosím na paměti, že kurz Probuzení světelného těla není svou podstatou terapeutický. Kurz světeného těla vás naučí, jak pracovat se světlem a energií, abyste si vytvořili realitu, jakou chcete. Budete spolupracovat jak s Mistry a průvodci, tak i se svou duší, abyste proměnili svůj život. Orin vás povede na cestu regrese do mladšího věku, aby vám pomohl vyléčit minulé události, a také sjednotit všechny vaše části a pod-osobnosti.

V Části 2, Probuzení srdečního centra, se setkáte s celou řadou léčivých meditačních cest. Pokud vás zajímá sebe-léčení, DaBen vám navrhuje, abyste spíš pracovali s prvními ze čtyř vašich vibračních těl, než abyste trávili příliš mnoho času v prostorech světelného těla s centry Fullonia a Vee. Orin vás také provede cestou, při níž se setkáte se svým vnitřním léčitelem, a budete s ním moci pracovat.

Jako student světelného těla můžete používat dovednosti světelného těla, zejména práci s prostorem Renawre, abyste získali větší jasno o tom, jak se rozhodnout. Stavy emočního plynutí ve světelném těle vás mohou podpořit, abyste měli jasnou mysl. Během práce s programem 7, s názvem „Práce se vztahy jako s energií“ v Části 4 kurzu Probuzení světelného těla si můžete vytvořit změnu tím, že budete se svými vztahy pracovat na této úrovni. Kromě toho vás program 8, v Části 5, kurzu Probuzení světelného těla, „Propojení duší“ naučí, jak s někým můžete pracovat na úrovni duší, abyste změnili svůj vztah.

V Části 4, Vyladění vibračních energetických těl, v programu 8, „Práce s tématy hojnosti jako s energií,“ najdete dobrý proces, jak můžete pracovat s hojností a přitahovat ji.

Přišli jsme na to, že klíčovým problémem při výuce  světelného těla u mladých lidí a dětí je zjistit, zda je to jejich vlastní přání, a ne jejich rodičů. Jestliže děti projeví upřímný zájem o účast v kurzu Probuzení světelného těla, pak dávají najevo svou touhu probudit svá světelná těla. Tato touha pak pravděpodobně naznačuje, že mají i aspekty, jež budou potřebovat k tomu, aby byli úspěšní.

Mnozí z těch, kdo se účastnili našich programů a probudili svá světelná těla, nám později sdělili, že k tomu došlo během těhotenství. Máme od nich různé zprávy; někteří mají pocit, že energie světelného těla zkvalitnily jejich prožitek těhotenství. Některým to pomohlo odhalit, že  to, co vnímali, bylo vědomí jejich dítěte, a dokázali si s tím hrát sem a tam jako dvě bytosti. Další cítili, že jejich dítě se skrze ně naučilo energie světelného těla, a narodilo se s určitým povědomím o svém světelném těle.

Některé ženy si všímaly posunu v tom, jak prožívaly vibrační energetická centra během těhotenství. Pro některé bylo těžší prožívat ta centra, zejména v pozdějších fázích těhotenství.

Některé ženy zjistily, že práce s centrem Ranthia jim pomáhala cítit se pohodlněji a zmírňovala svalovou bolest. Objevily, že práce s Nu’a a Dinia několikrát denně v nich podporovala emoční plynutí, zlepšovala dýchání a postoj. Dokonce i ženy, kterým v pozdějších fázích těhotenství připadalo posílání energie mezi centry obtížnější, shledaly, že po porodu bylo snadné se k tomu znovu vrátit.

Kurz Probuzení světelného těla zlepší cokoli jiného, co ještě praktikujete. Meditační kurzy od Orina (třeba Milenium nebo Boží vůle) se skvěle doplňují s dovednostmi, jež se učíte s DaBenem a Orinem v kurzu Probuzení světelného těla. Oba kurzy rozvinou vaše vnitřní světlo. Oba jsou to jedinečné programy, a dá se z nich obou naučit mnohému. V rámci našich programů se toho jen velmi málo překrývá či opakuje. Je taky naprosto v pořádku pracovat s oběma kurzy současně, pokud cítíte, že jste toho schopni.

Schopnost vizualizace není nezbytná, abyste dokázali prožívat prostory světelného těla. Potřebujete se jenom uvolnit, poslouchat meditační cesty, a užívat jakékoli prožitky, které k vám přijdou. Někteří lidé jsou vizuálně založení, jiní prostě jen cítí energie.

Někdy lidé špatně chápou, co přesně znamená vizualizace. Většina si ani neuvědomuje, že si něco vizualizují skoro pořád. Pokaždé, kdy jdete do obchodu, pokud si  v mysli představíte ten obchod, kam chcete jít, provádíte vlastně vizualizaci. Jestliže si umíte představit dům či místnost, v níž žijete, i se zavřenýma očima, je to vizualizace.

Nemáme pro naše kurzy splátkové kalendáře ani stipendia, ovšem pokud potřebujete energii navíc, abyste si zhmotnili peníze pro účast na našich kurzech, Orin a DaBen navrhují, abyste každý den strávili pět minut tím, že si představíte sami sebe, jak si  kurz objednáváte a účastníte se jej. Spojte se se vým budoucím já, které už kurz absolvovalo, a otevřete se přijímání jakýchkoli vzkazů či energie od svého budoucího já, a také od DaBena a Orina. Pokud se zdroje, které potřebujete, neobjeví, možná je to proto, že účast na kurzu pro vás v tuto chvíli není vhodná. Zjistili jsme, že jakmile je načasování správné, peníze se objeví. Požádejte své vnitřní já o vedení ohledně toho, co je dalším krokem na vaší cestě růstu, zda to není něco jiného, než probuzení světelného těla. Můžete si začít více číst o tom, jak se tvoří peníze a hojnost v knihách od Sanaya Roman a Duane Packer. Vaši průvodci, Sluneční anděl, duše, vnitřní učitelé, a Božské já vám vždycky přinesou všechno, co potřebujete k účasti na jakékoli příležitosti, jež je pro vás ta správná.

Ačkoli je v pořádku, když chcete s někým sdílet svou vlastní originální verzi meditačních cest z kurzu, žádáme vás ovšem, abyste žádné z nahrávek a písemných materiálů Orina a DaBena z kurzů světelného těla nekopírovali, a nedávali je k dispozici žádnou elektronickou, digitální ani jinou metodou sdílení souborů. Prosíme, podpořte naši schopnost nadále nabízet práci Orina a DaBena tím, že si koupíte svůj kurz. Jakmile kurz úspěšně absolvujete, budete jej moci sdílet se svými blízkými jako jejich sponzor. Ovšem našim záměrem v tomto ohledu je umožnit vám, abyste svůj kurz mohli sdílet s několika přáteli; prosíme, nesdílejte jej kopírováním tohoto materiálu na jakákoli média typu iPody, CD, flashdisky apod. 

Nedoporučujeme vám sdílet svůj kurz s jinými lidmi, dokud jej úspěšně neabsolvujete, a nezačnete je chtít sponzorovat při poslechu meditačních cest ze svého kurzu. Ovšem chápeme, že mnoho dvojic chce kurz studovat společně, a to je v pořádku. Dejte nám prosím vědět při začátku kurzu jména obou osob, které budou sdílet audio-nahrávky a materiály z kurzu.

Kurz Probuzení světelného těla zahrnuje výuku skupiny dovedností, jež staví jedna na druhé. I když už možná umíte pracovat s mnoha meditačními procesy, a s cestami od Orina v jakékoli posloupnosti, nebudete rozumět pokynům DaBen, pakliže si kurzem neprojdete ve správným pořadí. Na příklad existuje sedm center vibračních energetických těl. Je zapotřebí, abyste naplno prožili každé z těchto center, abyste mohli přejít k dalšímu centru. Každé centrum staví na prožitcích těch předchozích, a na harmonii, kterou se učíte udržovat ve svých emočních a mentálních tělech. Lidé se zatím nedokázali úspěšně naučit světelné tělo, když studovali kurz v libovolném pořadí. Proto jsme začali vyžadovat, aby se kurzy Probuzení světelného těla kupovaly ve správném pořadí.

To, na čem nám nejvíce záleží, je, abyste byli v tomto kurzu úspěšní, a aby vám byl prospěšný. Bez předchozí zkušenosti s centry světelného těla budete omezeni ve své schopnosti porozumět pokynům, a nebude tak snadné dostat se do míst, kam vás DaBen a Orin povedou. Zjistili jsme, že se lidem prostě v kurzu nedařilo, pokud se předtím nenaučili centra světelného těla, o než se opírají příslušné meditační cesty.

Tisíce lidí mělo skvělé výsledky s audio kurzem od DaBena a Orina. Tento šestidílný kurz je doplněn písemnými materiály a pokyny, které můžete následovat krok po kroku. Orin a DaBen lidem posílají energii a osobně je vedou k probuzení jejich světelného těla. Tento audio kurz pro domácí studium s DaBenem a Orinem si můžete v angličtině zakoupit na orindaben.com

Česká verze audio kurzu (nahrávky i manuály) je součástí kurzů, které vám nabízím na této stránce. České nahrávky jsou ovšem určeny pouze pro účastníky kurzu, nemám dovoleno je prodávat zvlášť, a tímto prosím i vás, abyste si je ponechali pouze pro osobní potřebu, a nikde je nešířili.

Někteří lidé preferují interakci s živým učitelem, a chtějí studovat v prostředí učebny; jiní raději pracují svým vlastním tempem v pohodlí domova. Sami se rozhodněte, co je pro vás lepší.

V kurzech Probuzení světelného těla, které vám nabízím, uslyšíte 9 (-12) originálních nahrávek v angličtině, abyste si mohli prožít i původní, silnou energií nabité meditační cesty, vyprávěné krásně hlubokým hlasem Duane Packera. Audio nahrávky meditačních cests s DaBenem a Orinem skvěle doplňují lekce s učitelem.  

Autoři tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) stále čekají na dobu, kdy budou frekvence světelného těla v rovině Země dostatečně silné, aby mohli lidé prožít svá centra i jen tím, že si o nich přečtou v knize. To se ještě nestalo, a proto zatím ještě nevyšla kniha. Všechny informace, které by se objevily v takové knize, jsou k dispozici v 6-dílném kurzu DaBena a Orina Probuzení světelného těla.  

Neexistuje žádný správný způsob, jak studovat kurz světelného těla. Následujte svou intuici, a zvolte si tempo, které vám vyhovuje. Někteří lidé dokončí kurz za pár měsíců, jiným zabere několik let či déle.

Pamatujte si, že není zapotřebí, abyste se naučili každou meditační cestu a prostor dokonale, abyste se směli vydat na další cestu. Někdy je lepší přejít dál, na další skupinu dovedností světelného těla, jelikož možná zjistíte, že se vám potom lépe prožívají centra předchozí. Postupem času, jak studujete každé centrum vibračních těl a centra světelného těla, získáváte více vědomí, čehož si pak často snadno všimnete, kdykoli se vrátíte k práci s dřívějšími centry.

Sami se rozhodněte, jak rychle chcete projít tímto kurzem. Pokud vám kdykoli začne připadat, že rostete příliš rychle, přestaňte poslouchat nahrávky a pouštět energii svými těly, a váš růst se zastaví nebo zpomalí.

Kurz Probuzení světelného těla je kurz zaměřený na meditaci, a dosahování vyšších stavů vědomí. NEPRACUJE s kundalini; takové věci jako je práce Kundulini by se měly provádět za přítomnosti kvalifikovaného, zkušeného učitele. Tisíce studentů už prošlo tímto kurzem, a autoři kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) je požádali, ať sepíší své zkušenosti. Nikdo z nich nepopsal žádný prožitek, který by se dal považovat za „nebezpečný.“ Stejně jako je tomu s jakýmkoli jiným kurzem meditace, lidé, kteří procházejí kurzem světelného těla, zažívají uvolňování emocí, zjišťují, že potřebují ve svém životě provést změny, že musí zanechat nějakých věcí, přitáhnout si nové, a převzít čím díl větší odpovědnost za to, aby jejich život fungoval. Někteří lidé projdou těmito změnami snadno; jiným to připadá náročnější.

Součástí našeho života je prožívání různých situací, které pro nás představují emoční, fyzickou, mentální, či duchovní výzvu. Probuzení světelného těla tyto problémy nevytváří, stejně jako nezpůsobují fyzickou, emoční, ani mentální nemoc. Žádný z kurz světelného těla není svým charakterem určen pro terapii. Pracují na jiné úrovni, která vás vezme do vyšších prostor, a pomůže vám přinést tyto prostory zpátky do svého  běžného života. Pokud jste v minulosti trpěli, nebo se momentálně léčíte jakoukoli duševní chorobou, jako třeba maniodepresivní psychózou, bipolární poruchou, schizofrenií, nebo jinými mentálními či emočním problémy, nepouštějte se do kurzů světelného těla, dokud k tomu nebudete mít souhlas kvalifikovaného psychoterapeuta.

Mnoho lidí, kteří se pouští do kurzu světelného těla, už mají nějakou zkušenost s Reiki, nebo s různými typy bojového umění, a disciplínami. Lidé se často ptají, jak kurz světelného těla doplňuje jiné disciplíny. Autoři tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) slyšeli od mnoha svých studentů, kteří se věnují nejrůznějším praktikám, že světelné tělo zlepšuje a zkvalitňuje cokoli, co dělají – jejich schopnost prožívat jemné energie, pracovat se světlem, více vnímat a uvědomovat si, dosáhnout lepší rovnováhy a plynutí, a tak dále. Například mnoho těch, kdo pracují s Reiki, tvrdí, že zjistili, že světelné tělo je dnes neocenitelným doplňkem jejich praxe, a jejich schopnosti vnímat a pracovat se světlem a jemnými energiemi.

Není nutné projít si celý šesti-dílný kurz znovu. Pokud jste meditovali i jinými způsoby, může stačit, když si uděláte jen některé z meditací z Částí 1-6, abyste si znovu oživili svůj prožitek. 

Autoři tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) doporučují tyto nejdůležitější meditační cesty jako základ pro osvěžení. 

1: Úvod do Nu’a, Dinia z Části 1, nahrávka 2 (doporučená cesta)
2: Nu’a, Dinia Třetí cesta z Části 1, nahrávka 4 (povinná cesta)
3: Leow Úvod z Části 1, nahrávka 7 (doporučená cesta)
4: Nu’a, Dinia, Leow z Části 1, nahrávka 8 (povinná cesta)
5: Úvod do Ranthia z Části 2, nahrávka 1 (doporučená cesta)
6: Prozkoumávání Ranthia z Části 2, nahrávka 4 (povinná cesta)
7: Průzkum kokonu Renawre z Části 3, nahrávka 4 (povinná cesta)
8: Vstup do prázdna z Části 3, nahrávka 10 (povinná cesta)
9: Prožívání center jako rovin z Části 4, nahrávka 5 (povinná cesta)
10: Fullonia: Intenzita z Části 5, nahrávka 5 (povinná cesta)
11: Fullonia/Saha: Síla z Části 5, nahrávka 9 (povinná cesta)
12: Vee: Opylení květiny z Části 6, nahrávka 5 (povinná cesta)

Ačkoli je vaše vlastní přímá zkušenosti s centry to nejdůležitější, možná zjistíte, že písemné manuály ke každé části kurzu, jsou dobrým doplňkem, a mohou vyvolat prožitkové vzpomínky na vaše předchozí zkušenosti.

Nechte se vést intuicí, jak máte studovat světelné tělo. Čtvrtá část série základního kurzu nepředstavuje žádná nová centra, a proto ji můžete zcela přeskočit. Jakmile se opět obeznámíte se světelným tělem, můžete se přihlásit do jakéhokoli kurzu světelného těla pro absolventy. Autoři navrhují začít s kurzem Záře: Samobuzení (budu časem nabízet i na této stránce, jinak navštivte orindaben.com, kurz Radiance: Self-Exciting LB131), jelikož zkušenosti a dovednosti, které se v tom kurzu naučíte, výrazně prohloubí a rozšíří to, co byste jinak prožívali v jakémkoli jiném kurzu světelného těla pro absolventy. Duane a DaBen považují prožitek samobuzení za zásadní pro veškeré cesty za průzkumem světelného těla pro absolventy. 

Zážitky a komentáře lidí k Probuzení světelného těla

Když si lidé probudí svá světelná těla, píšou a volají autorům tohoto kurzu, aby jim pověděli o změnách ve svých životech. Říkají, že se jim čím dál lépe daří ovládat své emoce, zůstávat klidní a vystředění, nenechat se ovlivňovat emocemi jiných lidí, měnit své myšlení, a dosahovat rozšířených stavů vědomí. Mnoho z nich hlásí mnohem silnější pocit vlastní identity a osobní síly. Většina oznámila zlepšení v osobních vztazích.

Kurz můžete studovat 1) individuálně online, nebo 

2) osobně v malé skupince v Beskydech (AKCE).

Autoři kurzu mají velkou radost z výsledků, kterých se lidem podařilo dosáhnout. Zde je pár jejich komentářů:

„Studovala jsem mnoho věcí, ale nic z toho, co jsem se kdy učila, mi nevytvořilo tak okamžité, zásadní změny v myšlení a v životě.“

„Mám klidnější mysl. Pravidelná meditace mi zatím ještě nikdy nefungovala tak dobře!“

„Dokážu už oddělit své energie od energií jiných lidí.“

„Nejvýraznější změnou je větší pocit radosti a lásky. Potkávám úžasné lidi, kamkoli jdu.“

„Miluji tento kurz! Od chvíle, co jsem začala pracovat se světelným tělem, se můj život stal skutečně vzrušujícím!“

„Jsem stále víc sám sebou, přicházím sám k sobě. Mou celoživotní plachost postupně nahrazuje vnitřní jistota, osobní síla, a nová svoboda vyjadřovat sám sebe takový, jaký jsem.“

Je třeba podotknout, že ničí život se nestal trvale dokonalým, protože osvícení je nepřetržitý proces růstu a rozvoje. Světelné tělo vám pomůže duchovně růst a vyvíjet se na novou úroveň. Úspěšné využívání těchto technik  ovšem vyžaduje energii a záměr z vaší strany.

Probuzení světelného těla vám bude přínosné pouze tehdy, když budete využívat nástroje, jež se v tomto kurzu učí. Není nutná předchozí znalost meditace nebo dosahování vyšších stavů vědomí, stačí prostá ochota procvičovat, hravost, vynalézavost, a závazek k vlastnímu růstu. Čím víc budete využívat těchto technik, studovat je, a rozšiřovat je o své vlastní objevy, tím bohatších výsledků se dočkáte.

Těším se, že se k nám přidáte, a také si probudíte své světelné tělo.