probuzení světelného těla

LightBody

6-dílný online meditační kurz

Kurzy Probuzení světelného těla nabízí jedinečnou cestu duchovního probuzení skrze postupné rozšiřování vědomí, založené na prožitcích a zkušenostech, jež vám přímo pomáhají poznat pravdu o tom, kdo jste.


Tento Základní online kurz světelného těla vám nabízím v češtině se svolením a podle materiálů od Sanaya Roman a Duane Packer, kteří channelují Orina a DaBena (orindaben.com). Základní kurz má 6 částí, a každá část se skládá z 6 dvouhodinových online setkání v malinké skupince 1-5 lidí.

Ke každé části kurzu dostanete spoustu audionahrávek a rozsáhlý manuál.

PROBUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA
- KLÍČE K OSVÍCENÍ

Light Body Keys To Enlightenment

Poznámka: Obrázek výše je přehledem klíčových stavů vědomí, dovedností, kvalit a prožitků v kurzech, které se učí na základní úrovni světelného těla. Jsou součástí Základního kurzu probuzení světelného těla, ovšem ne úplně všechny z těchto stavů se učí v každé části tohoto kurzu.

Anděl hojnosti

KVÍZ: JSTE PŘIPRAVENI PROBUDIT SVÉ SVĚTELNÉ TĚLO?

Jak poznáte, že jste připraveni projít si kurzem Probuzení světelného těla? Zkuste si zodpovědět těchto několik otázek:
---------------------
1) Jste už nějakou dobu na cestě duchovního růstu?
2) Jste připraveni vydat se na zrychlenou cestu růstu?
3) Zajímá vás prožívání rozšířených stavů vědomí?
4) Je pro vás důležité najít vyšší poslání svého života a žít jej?
5) Jste otevření novým věcem?
6) Jste ochotni opustit to, co už neslouží vašemu vyššímu dobru, a vytvořit si věci, které tomuto vyššímu dobru slouží?
7) Jste určitým způsobem samostatní a tvořiví?
8) Důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jednáte podle něj?
9) Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu?
10) Přitahují vás věci jako meditace, nácvik channellingu, rozvoj paranormálních a jasnozřivých dovedností, nebo cokoli jiného, co vám rozšiřuje vědomí?
11) Je pro vás duchovní růst důležitý a jste ochotni věnovat mu čas a energii každý týden?
12) Dostáváte intuitivní pokyny, abyste si v životě vytvořili nové věci, abyste investovali více času a energie do své vyšší cesty, a věnovali se více tomu, proč jste tady?
13) Už jste se naučili, jak se vyrovnávat s emočními problémy, jež mohou přicházet následkem toho, že jdete po cestě duchovního růstu?
14) Hledáte v každém zážitku to dobré?
15) Jste citliví, vnímaví k energii?
16) Chcete se dozvědět více o jemných energiích a jak s nimi pracovat?
17) Věříte, že si zasloužíte žít v radosti a hojnosti?
Pokud jste odpověděli "ano" na mnoho z těchto otázek, zřejmě jste připraveni probudit své světelné tělo. Požádejte svou intuici o vedení, zda je pro vás probuzení světelného těla tím správným dalším krokem. Pokud ano, můžete se přihlásit do 6-dílného Základního kurzu Probuzení světelného těla.
-----------------------
Ti, kterým kurz světelného těla prospěl nejvíce, už byli obvykle na cestě duchovního růstu nějakou dobu. Pokud je tento kurz pro vás, uvědomujete si, že máte vyšší jí a duši, a chtěli byste posílit své spojení s nimi. Zajímá vás rozvoj psychických schopností, zesílení vnímavosti vůči jemným energiím, a rádi byste se s nimi naučili pracovat. Přitahuje vás prožívání rozšířených stavů vědomí, jež přináší myšlenkovou jasnost, nové nápady, a vhledy. Věříte, že si můžete vytvořit svou vlastní realitu, a přejete si stát se zručnější ve vytváření reality, po jaké toužíte.
Víte, že tu máte nějaký úkol, něco, proč jste přišli, ačkoli možná ještě netušíte, co to je. Chcete více naplňovat své vyšší poslání, a dozvědět se víc o tom, co jste sem přišli dělat. Možná jste citliví na energii jiných lidí, a rádi byste se naučili, jak si vybírat, kterými energiemi se necháte ovlivnit. Jste ochotni opustit věci, které už neslouží pro vaše nejvyšší dobro, a aktivně hledáte, jak si zhmotnit to, co vašemu nejvyššímu dobru prospívá. Věříte, že si zasloužíte mít úžasný, radostný život v hojnosti.

CO JE TO SVĚTELNÉ TĚLO?

Vaše světelné tělo je energetické tělo, jež existuje na vyšší úrovni, bližší k vaší duši, než jsou vaše čakry. Máte sedm center vibračních energetických těl, a tři centra světelného těla, celkem tedy deset center, jež pohání a tvoří vaše světelné tělo.

Když si probudíte světelné tělo, naučíte se, jak změnit méně harmonické energie na pozitivnější, a použít energii kolem sebe, abyste se dostali výš. Můžete prožívat silnější pocit osobní síly a větší schopnost ovládat své emoce, zůstávat ve svém středu, rozpouštět staré bloky, a uvíznutou emoční energii, a reagovat s láskou a soucitem.

Světelné tělo vám otevírá dveře do vyšších sfér světla, jako je třeba rovina duše. Probuzení světelného těla vám pomáhá přidat světlo k vašim myšlenkám, otevřít své channellingové spojení vzhůru, a spojit se s Univerzální myslí. Během probouzení svého světelného těla se naučíte, jak se dostávat do stavů vědomí, kde si můžete snadněji vybírat činy, jež odrážení světlo vaší duše a vyššího já. Na těchto cestách můžete prožívat mnoho světlem prozářených stavů vnímání; stavů vědomí, které jsou plné hlubokých vhledů, blaženosti, a jež vás vezmou za hranice myšlenek do přímého prožívání bytí. V těchto stavech můžete vidět, vnímat, či cítit rozpínavé energie vyšších dimenzí, a učinit je součástí svého každodenního života.

Mnoho z vás je v procesu, kdy provádíte evoluční skok v probuzení svých světelných těl, což nám je částečně umožněno vlnami světla, jež právě přicházejí na zemskou rovinu. DaBen a Orin vytvořily kurz světelného těla jako cestu pro vás, jak uskutečnit tento evoluční krok.

Co vám přinese pochopení, využívání, a probuzení světělného těla? Jakmile se vám probudí světelné tělo, přitahujete si příležitosti, jak něco změnit ve světě, díky tomu, že se postupně záříte čím dál větší láskou a světlem. Probuzení světelného těla vám může pomoci získat jasnější vizi toho, co tu máte dělat, odhalí závoje, abyste uviděli více z toho, co je vaším posláním, a proč jste tady. Tím, že získáte silnější spojení s Vyšší vůlí a Universální myslí, dokážete snadněji přitahovat hojnost, nové příležitosti, a milující vztahy.

Probuzení světelného těla vám může pomoci vytvořit stavy vnitřního prosvětlení, myšlenkové jasnosti, a otevřeného srdce. Budete soustředěnější, mentálně bdělí, a nabití fyzickou vitalitou. Dokážete si snadněji zvolit, jak se chcete cítit, a myšlenky, které chcete myslet. Naučíte se dostávat se do stavů vědomí, kde si můžete snadněji vybírat činnosti, jež odrážení světlo vaší duše a vyššího já. Při těchto meditačních cestách můžete prožívat mnoho světlem prozářených stavů vnímání; stavy vědomí, jež jsou plné hlubokých vhledů, blaženosti, jež vás vezmou za hranice myšlenek do přímých prožitků bytí. V takovýchto stavech dokážete vidět, vnímat, nebo cítit rozšiřující se energie vyšších dimenzí, a učinit je součástí svého každodenního života.

Pokud jste spisovatel, hudebník, umělec, učitel, léčitel, nebo působíte v jakékoli jiné tvůrčí oblasti, probuzení světelného těla vám může pomoci dosáhnout ty stavy vědomí plné inspirace a intuice, jež potřebujete, abyste vynikali ve své práci. Pokud učíte, nebo pracujete s lidmi, pomůže vám pracovat tak, abyste na ně působili hlouběji, a abyste s větší magnetickou silou přitahovali klienty a studenty.

Probuzení světelného těla může zlepšit vaše osobní vztahy. Jak se vaše energie postupně stává krásnější a zářivější, lidé kolem vás se začnou chovat a myslet vyššími, láskyplnějšími způsoby, aniž byste se museli snažit je změnit. Vaše srdce bude otevřenější, a budete chápat, co to znamená milovat jako své vyšší já a duše. Když pracujete s centry světelného těla, můžete se naučit stát se transparentnější vůči nižším energiím (projdou vámi, aniž by vás ovlivnily), a můžete si častěji zvolit vnitřní mír. Jestliže jste mezi dětmi, tyto energie jim mohou pomoci zůstat klidnější a soustředěnější.

Probuzení světelného těla vám umožní dosahovat rozšířených stavů vědomí. Zvýší se vám schopnost vnímat jemné energie a svou duši. Naučíte se způsoby, jak přivést vědomí své duše do své osobnosti a každodenního života, současně s tím, jak se otevře channellingové spojení mezi vámi, vašim vyšším já, duší, a/nebo průvodcem. Můžete si rozvinout jasnovidnost, paranormální schopnosti a léčitelské dovednosti.

Práce s těmito centry může zdokonalit jakoukoli cestu či techniky, které právě používáte, a které vás těší. Můžete si výrazně zlepšit jakékoli jiné terapeutické techniky, které jste si vybrali.

Probudit své světelné tělo je snadné. Energetická centra, která pohání světelné tělo, jsou konkrétní a reálná. Můžete je vnímat a pracovat s nimi, a tím si vytvořit pozitivní a trvalé výsledky. Můžete jít výš, cítit se více v rovnováze, stabilnější, s jasnější hlavou, tvořivostí, a získat nový pohled na život.

Chtěli bychom zmínit, že veškerý duchovní život je procesem postupného rozvíjení vědomí, a zatímco probouzíte světelné tělo a duchovně rostete, budete stále čelit výzvám a lekcím, jež jsou příležitostmi pro růst. Ovšem, když se stanete zářivější a naplněnější světlem, budete mít více dovedností, abyste prošli těmito lekcemi s větší snadností a radostí.

Kurz probíhá v českém jazyce, ale pustím vám během něj i 9 originálních nahrávek od autorů Sanaya Roman (Orin) a Duane Packer (DaBen). Ty vám zprostředkují silný přenos energie k aktivaci vašeho světelného těla. K těmto devíti meditacím v anglickém originále vám poskytnu přeložený text. Anglické meditace jsou rozložené v rámci celého 6-dílného kurzu. 

Pokud se vám zalíbí originální meditace v angličtině jejich úžasnou energií a hlubokým hlasem Duane Packera, můžete si je zakoupit na této stránce nebo zde. K dispozici je vám i celá řada anglických meditací v Orinově meditační místnosti.

V rámci kurzu, který vám nabízím já, dostanete všechny meditace v češtině jako texty a audionahrávky (namluvené mnou ve studiu) s originální hudbou, jejímž autorem je Thaddeus (toho rovněž channeluje Sanaya Roman). Velmi vám doporučuji pouštět si tyto nahrávky co nejčastěji. Věřím, že vám to bude stejně příjemné a přínosné, jako mně. Prosím jen, abyste nahrávky dále nešířili, neboť jsou jednak chráněny autorským právem autorů, já mám svolení pouze k překladu pro své studenty, nikoli k další distribuci, a navíc přenášejí léčivou energii přímo od Orina a DaBena (a ode mne) pro mé studenty, nikoli pro ostatní.

Po úspěšném absolvování 6-dílného Základního kurzu světelného těla, který vám nabízím, si můžete své dovednosti nadále zlepšovat se mnou (neustále se vzdělávám a postupně budu rozšiřovat nabídku), nebo se můžete zúčastnit navazujících kurzů a seminářů na téma Světelného těla v angličtině přímo od autorů (či jiných učitelů u nás a v zahraničí).

Když se chcete přihlásit do kurzu, jednoduše si vyberte termín konání a přidejte si Část 1 do košíku. Další část si objednáte, jakmile budete připraveni. Žádáme vás, abyste zkusili vytrvat a kurz dokončit; ovšem nejste povinni pokračovat.

Odhadovaná doba absolvování kurzu
Odhadujeme, že 6-dílný kurz vám zabere přinejmenším rok, a mnoho lidí si na to dopřeje i déle. V každé části budete potřebovat alespoň 8 týdnů k procvičování jednotlivých center, abyste s nimi získali určitou zručnost dříve, než se naučíte centra v další části. Jakmile dokončíte tento 6-dílný kurz, nebo stanete se absolventem světelného těla a můžete se hlásit do jakýchkoli programů světelného těla pro absolventy.

Když se přihlásíte
Žádáme vás, abyste měli záměr dokončit tento 6-dílný kurz, když se do něj přihlásíte, neboť váš závazek k tomuto kurzu výrazně ovlivní váš úspěch v probuzení světelného těla. Žádáme vás, abyste souhlasili, že nebudete sdílet meditační cesty s nikým, dokud nedokončíte celý kurz (všech 6 částí) a nebudete mít dobré znalosti o centrech. Kdykoli své meditační cesty sdílíte s ostatními, dostáváte se vůči nim do sponzorské role. Žádáme vás, abyste své meditační cesty nesdíleli, dokud nebudete ochotni převzít roli sponzora. DaBen a Orin o vás velmi dobře vědí, soustavně se na vás soustřeďují a sponzorují vás, zatímco procházíte tímto kurzem. O tom, jak se stát sponzorem světelného těla si můžete přečíst v brožurce, která doplňuje Část 6.

Součástí našeho života je prožívání různých situací, které pro nás představují emoční, fyzickou, mentální, či duchovní výzvu. Probuzení světelného těla tyto problémy nevytváří, stejně jako nezpůsobují fyzickou, emoční, ani mentální nemoc. Žádný z kurz světelného těla není svým charakterem určen pro terapii. Pracují na jiné úrovni, která vás vezme do vyšších prostor, a pomůže vám přinést tyto prostory zpátky do svého  běžného života. Pokud jste v minulosti trpěli, nebo se momentálně léčíte jakoukoli duševní chorobou, jako třeba maniodepresivní psychózou, bipolární poruchou, schizofrenií, nebo jinými mentálními či emočním problémy, nepouštějte se do kurzů světelného těla, dokud k tomu nebudete mít souhlas kvalifikovaného psychoterapeuta.

Zveme vás, abyste se přihlásili do kurzu Probuzení světelného těla, a přidali se k tisícům lidí na světě, kteří si probouzení svá světelná těla. Vaše světelné tělo je nové energetické tělo — součást vaší aury, kterou nebylo možné probudit v dřívějších dobách, kdy na zemskou rovinu ještě nedopadalo tolik nových, vyšších energií.

Máme pocit, že toto je nejmocnější práce duchovního růstu a transformace, který nabízíme. Tisíce lidí právě teď probouzejí svá světelná těla pomocí technik, jež vyučují DaBen a Orin.

Největší prospěch z kurzu světelného těla mívají obvykle lidé, kteří již byli nějakou dobu na cestě duchovního růstu. Jestliže je tento kurz pro vás, uvědomujete si, že máte vyšší já a duši, a chtěli byste zesílit své spojení s nimi. Zajímáte se o rozvoj svých psychických schopností, toužíte být vnímavější k jemným energiím a umět s nimi pracovat. Máte zájem prožívat rozšířené stavy vědomí, jež přináší jasnou mysl, nové nápady, a vhledy. Věříte, že si můžete tvořit svou vlastní realitu, a přejete si být zručnější v tvoření reality, kterou chcete.

Víte, že máte nějaké poslání, něco, co jste tu přišli dělat, ačkoli možná ještě nevíte, co to je. Chcete se více věnovat tomuto vyššího poslání, a lépe poznat, co je vašim životním posláním. Možná jste citliví na energii lidí, a rádi byste se naučili, jak to udělat, abyste si mohli vybírat, kterými energiemi se necháte ovlivnit. Jste ochotni nechat odejít ty věci, které už neslouží vašemu vyšším poslání, a aktivně hledáte, jak zhmotnit ty věci, jež mu prospívají. Věříte, že si zasloužíte mít báječný život v radosti a hojnosti.

Tento kurz byl navržen DaBenem a Orinem pro ty z vás, kdo chtějí prožívat rozšířené stavy vědomí, a duchovně růst. Tento program vás krok za krokem naučí, jak vnímat jemné energie vaší duše, a roviny duší, a naučíte se, jak proměňovat svůj život vyrovnaným způsobem postupné integrace. Orin vás provede procesy proměny své osobnosti, abyste se otevřeli channellingu svého vyššího já a průvodce, a abyste objevili nejen své životní poslání.

Když si lidé probudí světelná těla, píšou a volají autorům tohoto kurzu, aby jim pověděli o změnách ve svých životech. Říkají, že se jim čím dál lépe daří ovládat své emoce, zůstávat klidní a vystředění, nenechat se ovlivňovat emocemi jiných lidí, měnit své myšlení, a dosahovat rozšířených stavů vědomí. Mnoho z nich hlásí mnohem silnější pocit vlastní identity a osobní síly. Většina oznámila zlepšení v osobních vztazích.

Autoři kurzu mají velkou radost z výsledků, kterých se lidem podařilo dosáhnout. Zde je pár jejich komentářů:

“Studovala jsem mnoho věcí, ale nic z toho, co jsem kdy studovala, nevytvořilo tak okamžité, zásadní změny v mém myšlení a životě.”

“Mám klidnější mysl. Pravidelná meditace mi zatím ještě nikdy takto nefungovala!”

“Dokážu už oddělovat své energie od energií jiných lidí.”

“Nejvýraznější změnou je větší pocit radosti a lásky. Potkávám úžasné lidi, kamkoli jdu.”

“Miluji tento kurz! Od chvíle, co jsem začala pracovat se světelným tělem se můj život stal skutečně vzrušujícím!”

“Jsem stále víc sám sebou, přicházím sám k sobě. Má celoživotní plachost je postupně nahrazovaná vnitřní jistotou, osobní silou, a novou svobodou vyjadřovat sám sebe takový, jaký jsem.”

Chceme dodat, že ničí život se nestal trvale dokonalým, protože osvícení je nepřetržitý proces růstu a rozvoje. Pomůže vám duchovně růst a vyvíjet se na novou úroveň. Úspěšné využívání těchto technik vyžaduje energii a záměr z vaší strany.

Probuzení světelného těla vám bude přínosné pouze tehdy, když budete využívat nástroje, jež se v tomto kurzu učí. Není nutná předchozí dovednost meditovat nebo dosahovat vyšších stavů vědomí, stačí prostá ochota procvičovat, být hraví a vynalézaví, a zavázat se k vlastnímu růstu. Čím více budete využívat těchto technik, studovat je, a rozšiřovat je o své vlastní objevy, tím bohatších výsledků se dočkáte.

Těšíme se, že se k nám přidáte, a také probudíte své světelné tělo.

Věčné propojení

CO OBSAHUJE ZÁKLADNÍ ONLINE KURZ SE SOŇOU SIEPAKOVOU?​

Každá z šesti částí Základního kurzu světelného těla je samostatným celkem o 6 dvouhodinových online setkáních v malé skupince 1-5 osob. Aktivace světelného těla vám přinese hlubokou proměnu a osvobození. Není třeba spěchat, klidně si jednotlivé části kurzu rozložte třeba do dvou let, ať máte čas si všechno zpracovat, a zvyknout si na šťastnější život bez dramatu.  Během každého setkání proběhnou dvě meditace, při nichž si budeme vizualizovat a nacvičovat jednotlivé části vašeho světelného těla, aby se aktivovaly a začaly vás proměňovat na všech úrovních. Při práci nám pomohou i speciální slabiky či zvuky, a krásná hudba.  Meditace jsou doprovázené přenosem léčivé, světelné energie od Orina a DaBena, a také já budu vašim energetickým sponzorem a nadšeným průvodcem po celou dobu studia. Jsem odpovědná za váš úspěch. 🙂 

Jak vás to promění?

DaBen a Orin vás zvou, abyste si probudili své světelné tělo, a zažili mnoho vyšších, rozšířených stavů vědomí, které vás přenesou za hranice myšlenek k přímým prožitkům bytí. Toto je jeden z nejmocnějších kurzů duchovního růstu a proměny, který nabízí autoři Sanaya Roman a Duane Packer, a díky nim teď i já, Soňa Siepakova. Tisíce lidé právě probouzí svá světelná těla pomocí procesů a energií přenášených DaBenem, a díky meditacím a procesům pro osobní a duchovní růst od Orina.

Během probouzení světelného těla se naučíte, jak změnit méně harmonické energie na pozitivní, a jak využít energii kolem sebe, abyste se sami dostali výš. Možná si všimnete, že se vám lépe daří zažívat plynoucí emoce, zůstávat ve svém středu, uvolňovat uvíznutou energii, a reagovat s láskou a soucitem. Vaše světelné tělo otevře dveře do vyšších sfér světla. Pomůže vám, abyste přidali světlo ke svým myšlenkám, otevřeli své channellingové spojení vzhůru, a napojili se na Univerzální mysl. Při poslech vedených meditací můžete zažít mnoho světlem prozářených stavů vědomí. 

Tento kurz vám bude fungovat, ať už jste v meditacích nováček, nebo meditujete celá léta. Když se naučíte pracovat s jemnými energiemi tak, jak se to učí v kurzu světelného těla, můžete výrazně zlepšit jakoukoli cestu duchovního růstu, kterou kráčíte. V nabídce jsou rovněž rozsáhlé kurzy pro absolventy základního kurzu světelného těla (zatím v angličtině na stránkách orindaben.com, a postupně i česky na tomto webu), v nichž můžete nadále rozšiřovat své osvícené stavy vědomí, o nichž hovoří prastaré duchovní a posvátné texty.

Kurz Probuzení světelného těla má 6 částí. Každá z nich zahrnuje zpravidla 6 online setkání, plus 12 audio meditačních cest od Orina a DaBena, (7 setkání plus 14 cest v Části 6), a podrobné pokyny, které můžete sledovat při jednotlivých meditačních cestách. Obdržíte přenosy energie od Orina a DaBena, kteří vás povedou k probuzení světelného těla, a s tím vám pomůže i rozsáhlý písemný manuál. DaBen a Orin vám představují snadno srozumitelný kurz, který můžete studovat jednoduše krok za krokem, a který vám pomůže prožívat vyšší stavy vědomí; plynoucí emoce; zvýšenou tvořivost; vyšší povědomí o jemných energiích, vyšších dimenzích, bytostech světla, o své duši a duchu, zdroji, a podstatě svého bytí. 

Lidé tvrdí, že jim tento kurz umožnil získat přímé prožitky vyšších stavů vědomí, které předtím znali z knih a chápali je jen intelektuálně. Není nutná předchozí znalost meditace ani vyšších stavů vědomí, stačí prostá ochota procvičovat, být hraví a vynalézaví, a zavázat se ke svému růstu. Světelné tělo je kompatibilní s jakýmikoli jinými duchovními praktikami a přesvědčeními, jež máte, a může vám pomoci zesílit a prohloubit jejich prožívání.

V Části 1 kurzu Probuzení světelného těla vám DaBen posílá energie, aby vám pomohl probudit první 3 centra vibračních energetických těl. Tato centra tvoří silovou základnu vašeho světelného těla (nejsou to čakry). Když se probudí, dokážete zůstat klidní a v pohodě, pozitivně změnit své emoční a osobnostní reakce na ostatní, a nenechat se ovlivnit nižšími energiemi. DaBen vás naučí různé techniky, jak si otevírat dýchání, a také jak uvolňovat uvíznuté emoce, jež vám bránily pociťovat vnitřní mír. Mnoho z těch, kdo pracují s těmito 3 centry, jež představují silovou základnu světelného těla, objevili větší schopnost zůstávat klidní a vystředění v blízkosti energie jiných lidí, zlepšila se jim schopnost cítit se fyzicky v pohodě, a schopnost tělesně se uvolnit.

Orin vás povede, abyste dokázali nahlížet na svůj život jako Mistr, a dali si rady ohledně svých každodenních aktivit, kariéry, vztahů a mnoha dalšího. Setkáte se s Mistrem, s nímž pracujete ve vnitřních rovinách, aby vám pomohl odemknout vaše skryté zdroje, tak abyste odhalili a naplnili více ze svého potenciálu. Budete vedeni, abyste si sami sebe začali představovat jako probuzenou, osvícenou bytost, což je důležitý krok na vaší cestě za osvícením.

Orin vás provede meditačními cestami, kdy si vyvinete své vnitřní dítě, uvolníte a proměníte staré zvyky a vzorce, a budete pracovat s různými částmi své osobnosti, abyste se připravili na rychlý růst, k němuž může dojít, když si probudíte své světelné tělo. Budete vedeni, abyste se vrátili zpátky v čase, změnili vzpomínky na negativní prožitky z dětství, a pak je přepsali tím, že si představíte, že se udály lepším, pozitivnějším způsobem. Tím se dá proměnit jakákoli oblast vašeho života, kterou tato vzpomínka nepříznivě ovlivňovala.

Pokud se otevřete přijímání jejich energie, a chcete ji, DaBen a Orin spojí svou energi s vaší během toho, co posloucháte vedené meditace z tohoto kurzu, aby vám pomoli probudit vaše světelné tělo. Podrobnosti o zbylých 6 částech kurzu najdete níže. Jakmile budete připraveni, objednejte si Část 1, a spusťte proces proměny svého života a vědomí, které zažijete při meditačních cestách od DaBena a Orina.

Část 1 obsahuje 6 online setkání se Soňou Siepakovou, 12 audio meditačních cest od DaBena a/nebo Orina, z nichž každá trvá asi 21-30 minut. Kurz je doplněn manuálem s pokyny, rozsáhlými informacemi, a textem audionahrávek.

V Části 2 kurzu Probuzení světelného těla, Otevření srdečního centra, vám DaBen přenáší frekvence, a zvuky, jež otevírají 4. centrum energetického těla, zvané Ranthia. Toto centrum vytváří plynutí a pomáhá vám prožívat lásku. Můžete s ním pracovat, abyste si prožívali blažené, klidné stavy emočního plynutí, míru a uvolnění. Toto centrum můžete využívat, abyste ještě více zdokonalili svou schopnost zůstávat emočně v rovnováze a neutrální v přítomnosti negativních energií. Můžete zůstávat napojení vzhůru, vystředění ve světle, klidní, pokojní, a v jednotě se svým vnitřním Já, bez ohledu na to, co se děje kolem vás.

S Orinem se vydáte na cestu setkat se s Osvícenými; to jsou bytosti světla, jež vám mohou pomoci v probuzení. Budete s nimi pracovat, abyste prožili zvýšené množství lásky, odpuštění, a soucitu k sobě a ostatním. Pročistíte a uvolníte energii jiných lidí ze své aury. Možná odhalíte, že jste používali příliš mnoho své energie, abyste pomáhali jiným, a že můžete lidem pomáhat i zásadnějším způsobem, aniž byste k tomu používali vlastní energii. Orin vás povede, abyste probudili svého vnitřního léčitele, a naučíte se víc o sebe-léčení.

Během práce s tímto centrem se naučíte, jak posílat sílu, kterou jste generovali ve svých nižších centrech, nahoru do svých vyšších center, abyste je probudili. DaBen vám ukáže, jak zvýšit proud energie ve vašem fyzickém těle, a jak uvolnit svalovou bolest. Naučíte se, jak používat toto 4. centrum a nižší tři centra, abyste si vytvořili větší pocit fyzické vitality, a proměnili energii jídla, které jíte. Prozkoumáte sebe-léčení a způsoby, jak zůstat neutrální v blízkosti jiných lidí, objevíte více o tom, jak nastavit léčivý prostor pro ostatní, probudit vnitřního léčitele, a vytvořit pocit větší fyzické vitality. DaBen vás povede při práci s bytostmi světla, jež vás mohou naučit o lásce a splývání.

Část 2 obsahuje 6 online setkání se Soňou Siepakovou, 12 audio meditačních cest od DaBena a Orina, z nichž každá trvá asi 21-30 minut. Kurz je doplněn manuálem s pokyny, rozsáhlými informacemi a texty nahrávek.

Teď, když jste si probudili první 4 centra vibračních energetických tel, v Části 3 tohoto kurzu, Aktivace vyšších energetických center, vám DaBen posílá zvuky a frekvence, jež vám aktivují 3 vyšší energetická centra. První 4 centra přináší více fyzické pohody a emoční plynutí, a staví vám základy, abyste mohli mít nezbytnou harmonii a plynutí k otevření vyšších center. Díky tomuto probuzení můžete lépe prožívat svou vyšší mysl, zvýšit si tvořivost a schopnost nacházet tvůrčí řešení různých situací.

Během práce s vyššími centry vám DaBen ukáže, jak pracovat se svým mentálním tělem, a napojit se na Univerzální mysl, abyste prožívali vyšší, pozitivnější a neomezené myšlenky, a abyste si zhmotnili, co chcete, v souladu se svým životním posláním. DaBen vám ukáže, jak pozorovat své myšlenky při jejich vzniku, a pak jim přidávat vyšší frekvenci.

Prozkoumáte stavy vědomí, jež vám rozšiřují způsob myšlení, osvítí vám mysl, přinesou vhledy, a soustředěné vnímání. Naučíte se, jak změnit negativní, omezenější myšlenky na positivní, rozšířené myšlení. Vaše myšlenky mohou odrážet pravdu toho, kým jste – milující, intuitivní, s jasnou myslí, a plni čerstvých originálních nápadů o jakékoli oblasti, na níže jen pomyslíte. DaBen vás vezme na cesty skrze prázdnotu, a za prožitkem většího světla. Naučíte se způsoby, jak ztišit mysl, a zastavit štěbetání mysli.

Orin vás provede cestami, kde si rozvinete jasnější obraz toho, kým jste, a co tu máte dělat, zatímco si přinesete znalosti z minulých životů. Budete pokračovat v procesu proměny své osobnosti, který jste začali v prvních dvou částech tohoto kurzu. Přepíšete své narození způsobem, který zkvalitní vaše představy o tom, kým jste, a pomůže vám vytvořit si vyšší budoucnost.

Část 3 obsahuje 6 online setkání se Soňou Siepakovou, 12 audio meditačních nahrávek od DaBena a Orina, z nichž každá trvá asi 21-30 minut. Kurz je doplněn manuálem s pokyny, rozsáhlými informacemi, a texty nahrávek.

V Části 4, Vyladění vibračních energetických těl, se naučíte, jak kombinovat určitá centra energetických těl, jež jste probudili v Částek 1 až 3 tohoto kurzu, abyste vytvořili zvýšené, rozšířené stavy vnímání. Můžete si lépe uvědomovat jemné, vyšší energie, a naučit se, jak tyto energie učinit součástí svého života a vědomí. Tím si zvýšíte vibrace, a přinesete si více radosti, harmonie míru, rovnováhy, plynutí, dodávky všeho potřebného, a energie.

Toto je úžasná skupina meditací světelného těla, kde si můžete hrát s centry energetických těl, jež jste se už naučili, a využívat je k prožívání různých stavů vědomí. Jak se naučíte nové způsoby práce s centry, můžete ztišit své myšlenky, nemít žádné myšlenky, cítit se nabití energií, a zkvalitnit svůj vnitřní zrak a intuitivní schopnosti. Můžete pracovat s centry svého světelného těla, abyste si dobili energii přímo z jádra, z úrovně zdroje, a cítili se více v harmonii a v rovnováze.

Budete vedeni cestami, kdy si proměníte vztahy a problémy s hojností tím, že s nimi budete nejprve pracovat jako s energií, a pak zůstanete otevřeni prožívání změn, k nimž v těch oblastech může dojít. Můžete se naučit, jak si vlastní vůlí vytvořit emoční plynutí a myšlenkovou jasnost, jakmile získáte harmonii s sedmi centry svých vibračních energetických těl, jež probudí 3 centra světelného těla v Části 5. Naučte se cítit se tak, jak se chcete cítit!

Orin vás provede cestami, kde prozkoumáte, jaké to je žít ve vyšší, kvalitnější energii. Použijete své světelné tělo k otevření channellingového spojení se svým vyšším já a/nebo se svým průvodcem. Připojíte se k Mistrům, abyste si přeprogramovali DNA na duchovní evoluci, abyste si rozšířili auru, a vytvořili více světla v životě.

Část 4 obsahuje 6 online setkání se Soňou Siepakovou, 12 audio meditačních cest od DaBena a Orina, z nichž každá trvá asi 21-30 minut. Kurz je doplněn manuálem s pokyny, rozsáhlými informacemi, a texty nahrávek.

V Části 5, Probuzení světelného těla, vám DaBen přenáší zvuky a frekvence, jež vám probudí první 2 centra světelného těla. Jakmile se probudí, pomohou vám tato centra prožívat stavy radosti, vnitřní vizualizace, pocitů a vjemů, jež jsou tak krásné, že je ani slovy nelze popsat.

Orin vás provede cestami, kde prožijete setkání s duší země, abyste se podívali na život s perspektivy země. Uvidíte, jak se propojit na úrovni duší se svými blízkými, abyste si proměnili vztahy, a vyzařovali lásku ostatním. Budete “dýchat s vesmírem” a cestovat do jednoty. Naučíte se, jak existovat jednak v této dimenzi, a současně si uvědomovat jiné dimenze, v nichž existujete ve stejnou dobu jako své značně rozšířené Já.

Podniknete cestu do Chrámu Mistrů, abyste pročistili svou auru, a přidali do ní vyšší frekvence. Naučte se, jak se stát zdrojem světla, a přivolat si ty, kteří dokáží odpovídat na světlo, jež vyzařujete – přátele, milované osoby, studenty, a bytosti světla. Připravte se, že se stanete mocným pracovníkem světla a duchovním vůdcem, učitele, nebo léčitelem, pokud se k tomu rozhodnete.

Část 5 obsahuje 6 online setkání se Soňou Siepakovou, 12 audio meditačních cest od DaBena a Orina, z nichž každá trvá asi 21-30 minut. Kurz je doplněn manuálem s pokyny, rozsáhlými informacemi, a texty nahrávek.

V Části 6, Rozzáření, vám LB116 Product ImageDaBen přenáší energie, jež probouzí poslední centrum světelného těla. Toto centrum pracuje společně s jinými dvěma centry světelného těla, jež se učíte v Části 5, za účelem probuzené svého světelného těla. Toto centrums světelného těla je to, které vás otevírá prožitkům neskutečné blaženosti a krásy. Toto centrum vás přímo spojuje se světlem, a přivádí do vás světlo z vyšších dimenzí. Reguluje, filtruje, a integruje světlo, které si přinášíte. Můžete se stát zářícím zdrojem světla, když si otevřete toto centrum a pracujete s ním. Toto centrum světelného těla zlepšuje vaši schopnost prožívat jednotu.

Pomocí center světelného těla podniknete cestu do prázdna a prozkoumáte jiné dimenze. Naučíte se, jak si vybudovat šňůru vzhůru ke své duši, abyste mohli prožívat více z reality své duše, a prožívat svou duši novými způsoby. Pocestujete do Mysli Boží, Všeho-co-je, abyste prozkoumali charakter vesmíru. Budete pracovat se svou osobností, abyste jí pomohli udržovat, vyrovnaným způsobem, rozsáhlost pohledu, který získáváte na vesmír, svou duši, své poslání, a mnoho vhledů, jež k možná přichází, když vesmír prožíváte novými způsoby.

Probuzením tohoto centra činíte evoluční skok. Stoupne vaše osobní síla, schopnost měnit své prostředí, pozitivně ovlivňovat ostatní, a existovat ve vyšších stavech vědomí.

Část 6 obsahuje 7 online setkání se Soňou Siepakovou, 14 audio meditačních cest od DaBena a Orina, z nichž každá trvá asi 21-30 minut. Kurz je doplněn manuálem s pokyny, rozsáhlými informacemi, a texty nahrávek.

kdy se konají online Kurzy?

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Mnoho lidí zjistilo, že absolvování tohoto kurzu rozvíjí jejich vnímání jemných energií, usnadňuje jim spojení s jejich průvodcem, a přijímání vzkazů, jež jim posílá. V kurzech světelného těla jsou zahrnuty meditační cesty, které vás otevřou channellingu. 

Mějte prosím na paměti, že kurz Probuzení světelného těla není svou podstatou terapeutický. Kurz světeného těla vás naučí, jak pracovat se světlem a energií, abyste si vytvořili realitu, jakou chcete. Budete spolupracovat jak s Mistry a průvodci, tak i se svou duší, abyste proměnili svůj život. Orin vás povede na cestu regrese do mladšího věku, aby vám pomohl vyléčit minulé události, a také sjednotit všechny vaše části a pod-osobnosti.

V Části 2, Probuzení srdečního centra, se setkáte s celou řadou léčivých meditačních cest. Pokud vás zajímá sebe-léčení, DaBen vám navrhuje, abyste spíš pracovali s prvními ze čtyř vašich vibračních těl, než abyste trávili příliš mnoho času v prostorech světelného těla s centry Fullonia a Vee. Orin vás také provede cestou, při níž se setkáte se svým vnitřním léčitelem, a budete s ním moci pracovat.

Jako student světelného těla můžete používat dovednosti světelného těla, zejména práci s prostorem Renawre, abyste získali větší jasno o tom, jak se rozhodnout. Stavy emočního plynutí ve světelném těle vás mohou podpořit, abyste měli jasnou mysl. Během práce s programem 7, s názvem “Práce se vztahy jako s energií” v Části 4 kurzu Probuzení světelného těla si můžete vytvořit změnu tím, že budete se svými vztahy pracovat na této úrovni. Kromě toho vás program 8, v Části 5, kurzu Probuzení světelného těla, “Propojení duší” naučí, jak s někým můžete pracovat na úrovni duší, abyste změnili svůj vztah.

V Části 4, Vyladění vibračních energetických těl, v programu 8, “Práce s tématy hojnosti jako s energií,” najdete dobrý proces, jak můžete pracovat s hojností a přitahovat ji.

Přišli jsme na to, že klíčovým problémem při výuce  světelného těla u mladých lidí a dětí je zjistit, zda je to jejich vlastní přání, a ne jejich rodičů. Jestliže děti projeví upřímný zájem o účast v kurzu Probuzení světelného těla, pak dávají najevo svou touhu probudit svá světelná těla. Tato touha pak pravděpodobně naznačuje, že mají i aspekty, jež budou potřebovat k tomu, aby byli úspěšní.

Mnozí z těch, kdo se účastnili našich programů a probudili svá světelná těla, nám později sdělili, že k tomu došlo během těhotenství. Máme od nich různé zprávy; někteří mají pocit, že energie světelného těla zkvalitnily jejich prožitek těhotenství. Některým to pomohlo odhalit, že  to, co vnímali, bylo vědomí jejich dítěte, a dokázali si s tím hrát sem a tam jako dvě bytosti. Další cítili, že jejich dítě se skrze ně naučilo energie světelného těla, a narodilo se s určitým povědomím o svém světelném těle.

Některé ženy si všímaly posunu v tom, jak prožívaly vibrační energetická centra během těhotenství. Pro některé bylo těžší prožívat ta centra, zejména v pozdějších fázích těhotenství.

Některé ženy zjistily, že práce s centrem Ranthia jim pomáhala cítit se pohodlněji a zmírňovala svalovou bolest. Objevily, že práce s Nu’a a Dinia několikrát denně v nich podporovala emoční plynutí, zlepšovala dýchání a postoj. Dokonce i ženy, kterým v pozdějších fázích těhotenství připadalo posílání energie mezi centry obtížnější, shledaly, že po porodu bylo snadné se k tomu znovu vrátit.

Kurz Probuzení světelného těla zlepší cokoli jiného, co ještě praktikujete. Meditační kurzy od Orina (třeba Milenium nebo Boží vůle) se skvěle doplňují s dovednostmi, jež se učíte s DaBenem a Orinem v kurzu Probuzení světelného těla. Oba kurzy rozvinou vaše vnitřní světlo. Oba jsou to jedinečné programy, a dá se z nich obou naučit mnohému. V rámci našich programů se toho jen velmi málo překrývá či opakuje. Je taky naprosto v pořádku pracovat s oběma kurzy současně, pokud cítíte, že jste toho schopni.

Schopnost vizualizace není nezbytná, abyste dokázali prožívat prostory světelného těla. Potřebujete se jenom uvolnit, poslouchat meditační cesty, a užívat jakékoli prožitky, které k vám přijdou. Někteří lidé jsou vizuálně založení, jiní prostě jen cítí energie.

Někdy lidé špatně chápou, co přesně znamená vizualizace. Většina si ani neuvědomuje, že si něco vizualizují skoro pořád. Pokaždé, kdy jdete do obchodu, pokud si  v mysli představíte ten obchod, kam chcete jít, provádíte vlastně vizualizaci. Jestliže si umíte představit dům či místnost, v níž žijete, i se zavřenýma očima, je to vizualizace.

Nemáme pro naše kurzy splátkové kalendáře ani stipendia, ovšem pokud potřebujete energii navíc, abyste si zhmotnili peníze pro účast na našich kurzech, Orin a DaBen navrhují, abyste každý den strávili pět minut tím, že si představíte sami sebe, jak si  kurz objednáváte a účastníte se jej. Spojte se se vým budoucím já, které už kurz absolvovalo, a otevřete se přijímání jakýchkoli vzkazů či energie od svého budoucího já, a také od DaBena a Orina. Pokud se zdroje, které potřebujete, neobjeví, možná je to proto, že účast na kurzu pro vás v tuto chvíli není vhodná. Zjistili jsme, že jakmile je načasování správné, peníze se objeví. Požádejte své vnitřní já o vedení ohledně toho, co je dalším krokem na vaší cestě růstu, zda to není něco jiného, než probuzení světelného těla. Můžete si začít více číst o tom, jak se tvoří peníze a hojnost v knihách od Sanaya Roman a Duane Packer. Vaši průvodci, Sluneční anděl, duše, vnitřní učitelé, a Božské já vám vždycky přinesou všechno, co potřebujete k účasti na jakékoli příležitosti, jež je pro vás ta správná.

Ačkoli je v pořádku, když chcete s někým sdílet svou vlastní originální verzi meditačních cest z kurzu, žádáme vás ovšem, abyste žádné z nahrávek a písemných materiálů Orina a DaBena z kurzů světelného těla nekopírovali, a nedávali je k dispozici žádnou elektronickou, digitální ani jinou metodou sdílení souborů. Prosíme, podpořte naši schopnost nadále nabízet práci Orina a DaBena tím, že si koupíte svůj kurz. Jakmile kurz úspěšně absolvujete, budete jej moci sdílet se svými blízkými jako jejich sponzor. Ovšem našim záměrem v tomto ohledu je umožnit vám, abyste svůj kurz mohli sdílet s několika přáteli; prosíme, nesdílejte jej kopírováním tohoto materiálu na jakákoli média typu iPody, CD, flashdisky apod. 

Nedoporučujeme vám sdílet svůj kurz s jinými lidmi, dokud jej úspěšně neabsolvujete, a nezačnete je chtít sponzorovat při poslechu meditačních cest ze svého kurzu. Ovšem chápeme, že mnoho dvojic chce kurz studovat společně, a to je v pořádku. Dejte nám prosím vědět při začátku kurzu jména obou osob, které budou sdílet audio-nahrávky a materiály z kurzu.

Kurz Probuzení světelného těla zahrnuje výuku skupiny dovedností, jež staví jedna na druhé. I když už možná umíte pracovat s mnoha meditačními procesy, a s cestami od Orina v jakékoli posloupnosti, nebudete rozumět pokynům DaBen, pakliže si kurzem neprojdete ve správným pořadí. Na příklad existuje sedm center vibračních energetických těl. Je zapotřebí, abyste naplno prožili každé z těchto center, abyste mohli přejít k dalšímu centru. Každé centrum staví na prožitcích těch předchozích, a na harmonii, kterou se učíte udržovat ve svých emočních a mentálních tělech. Lidé se zatím nedokázali úspěšně naučit světelné tělo, když studovali kurz v libovolném pořadí. Proto jsme začali vyžadovat, aby se kurzy Probuzení světelného těla kupovaly ve správném pořadí.

To, na čem nám nejvíce záleží, je, abyste byli v tomto kurzu úspěšní, a aby vám byl prospěšný. Bez předchozí zkušenosti s centry světelného těla budete omezeni ve své schopnosti porozumět pokynům, a nebude tak snadné dostat se do míst, kam vás DaBen a Orin povedou. Zjistili jsme, že se lidem prostě v kurzu nedařilo, pokud se předtím nenaučili centra světelného těla, o než se opírají příslušné meditační cesty.

Tisíce lidí mělo skvělé výsledky s audio kurzem od DaBena a Orina. Tento šestidílný kurz je doplněn písemnými materiály a pokyny, které můžete následovat krok po kroku. Orin a DaBen lidem posílají energii a osobně je vedou k probuzení jejich světelného těla. Tento audio kurz pro domácí studium s DaBenem a Orinem si můžete v angličtině zakoupit na orindaben.com

Česká verze audio kurzu (nahrávky i manuály) je součástí kurzů, které vám nabízím na této stránce. České nahrávky jsou ovšem určeny pouze pro účastníky kurzu, nemám dovoleno je prodávat zvlášť, a tímto prosím i vás, abyste si je ponechali pouze pro osobní potřebu, a nikde je nešířili.

Někteří lidé preferují interakci s živým učitelem, a chtějí studovat v prostředí učebny; jiní raději pracují svým vlastním tempem v pohodlí domova. Sami se rozhodněte, co je pro vás lepší.

V kurzech Probuzení světelného těla, které vám nabízím, uslyšíte 9 (-12) originálních nahrávek v angličtině, abyste si mohli prožít i původní, silnou energií nabité meditační cesty, vyprávěné krásně hlubokým hlasem Duane Packera. Audio nahrávky meditačních cests s DaBenem a Orinem skvěle doplňují lekce s učitelem.  

Autoři tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) stále čekají na dobu, kdy budou frekvence světelného těla v rovině Země dostatečně silné, aby mohli lidé prožít svá centra i jen tím, že si o nich přečtou v knize. To se ještě nestalo, a proto zatím ještě nevyšla kniha. Všechny informace, které by se objevily v takové knize, jsou k dispozici v 6-dílném kurzu DaBena a Orina Probuzení světelného těla.  

Neexistuje žádný správný způsob, jak studovat kurz světelného těla. Následujte svou intuici, a zvolte si tempo, které vám vyhovuje. Někteří lidé dokončí kurz za pár měsíců, jiným zabere několik let či déle.

Pamatujte si, že není zapotřebí, abyste se naučili každou meditační cestu a prostor dokonale, abyste se směli vydat na další cestu. Někdy je lepší přejít dál, na další skupinu dovedností světelného těla, jelikož možná zjistíte, že se vám potom lépe prožívají centra předchozí. Postupem času, jak studujete každé centrum vibračních těl a centra světelného těla, získáváte více vědomí, čehož si pak často snadno všimnete, kdykoli se vrátíte k práci s dřívějšími centry.

Sami se rozhodněte, jak rychle chcete projít tímto kurzem. Pokud vám kdykoli začne připadat, že rostete příliš rychle, přestaňte poslouchat nahrávky a pouštět energii svými těly, a váš růst se zastaví nebo zpomalí.

Kurz Probuzení světelného těla je kurz zaměřený na meditaci, a dosahování vyšších stavů vědomí. NEPRACUJE s kundalini; takové věci jako je práce Kundulini by se měly provádět za přítomnosti kvalifikovaného, zkušeného učitele. Tisíce studentů už prošlo tímto kurzem, a autoři kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) je požádali, ať sepíší své zkušenosti. Nikdo z nich nepopsal žádný prožitek, který by se dal považovat za “nebezpečný.” Stejně jako je tomu s jakýmkoli jiným kurzem meditace, lidé, kteří procházejí kurzem světelného těla, zažívají uvolňování emocí, zjišťují, že potřebují ve svém životě provést změny, že musí zanechat nějakých věcí, přitáhnout si nové, a převzít čím díl větší odpovědnost za to, aby jejich život fungoval. Někteří lidé projdou těmito změnami snadno; jiným to připadá náročnější.

Součástí našeho života je prožívání různých situací, které pro nás představují emoční, fyzickou, mentální, či duchovní výzvu. Probuzení světelného těla tyto problémy nevytváří, stejně jako nezpůsobují fyzickou, emoční, ani mentální nemoc. Žádný z kurz světelného těla není svým charakterem určen pro terapii. Pracují na jiné úrovni, která vás vezme do vyšších prostor, a pomůže vám přinést tyto prostory zpátky do svého  běžného života. Pokud jste v minulosti trpěli, nebo se momentálně léčíte jakoukoli duševní chorobou, jako třeba maniodepresivní psychózou, bipolární poruchou, schizofrenií, nebo jinými mentálními či emočním problémy, nepouštějte se do kurzů světelného těla, dokud k tomu nebudete mít souhlas kvalifikovaného psychoterapeuta.

Mnoho lidí, kteří se pouští do kurzu světelného těla, už mají nějakou zkušenost s Reiki, nebo s různými typy bojového umění, a disciplínami. Lidé se často ptají, jak kurz světelného těla doplňuje jiné disciplíny. Autoři tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) slyšeli od mnoha svých studentů, kteří se věnují nejrůznějším praktikám, že světelné tělo zlepšuje a zkvalitňuje cokoli, co dělají – jejich schopnost prožívat jemné energie, pracovat se světlem, více vnímat a uvědomovat si, dosáhnout lepší rovnováhy a plynutí, a tak dále. Například mnoho těch, kdo pracují s Reiki, tvrdí, že zjistili, že světelné tělo je dnes neocenitelným doplňkem jejich praxe, a jejich schopnosti vnímat a pracovat se světlem a jemnými energiemi.

Není nutné projít si celý šesti-dílný kurz znovu. Pokud jste meditovali i jinými způsoby, může stačit, když si uděláte jen některé z meditací z Částí 1-6, abyste si znovu oživili svůj prožitek. 

Autoři tohoto kurzu (Sanaya Roman, Duane Packer, Orin, DaBen) doporučují tyto nejdůležitější meditační cesty jako základ pro osvěžení. 

1: Úvod do Nu’a, Dinia z Části 1, nahrávka 2 (doporučená cesta)
2: Nu’a, Dinia Třetí cesta z Části 1, nahrávka 4 (povinná cesta)
3: Leow Úvod z Části 1, nahrávka 7 (doporučená cesta)
4: Nu’a, Dinia, Leow z Části 1, nahrávka 8 (povinná cesta)
5: Úvod do Ranthia z Části 2, nahrávka 1 (doporučená cesta)
6: Prozkoumávání Ranthia z Části 2, nahrávka 4 (povinná cesta)
7: Průzkum kokonu Renawre z Části 3, nahrávka 4 (povinná cesta)
8: Vstup do prázdna z Části 3, nahrávka 10 (povinná cesta)
9: Prožívání center jako rovin z Části 4, nahrávka 5 (povinná cesta)
10: Fullonia: Intenzita z Části 5, nahrávka 5 (povinná cesta)
11: Fullonia/Saha: Síla z Části 5, nahrávka 9 (povinná cesta)
12: Vee: Opylení květiny z Části 6, nahrávka 5 (povinná cesta)

Ačkoli je vaše vlastní přímá zkušenosti s centry to nejdůležitější, možná zjistíte, že písemné manuály ke každé části kurzu, jsou dobrým doplňkem, a mohou vyvolat prožitkové vzpomínky na vaše předchozí zkušenosti.

Nechte se vést intuicí, jak máte studovat světelné tělo. Čtvrtá část série základního kurzu nepředstavuje žádná nová centra, a proto ji můžete zcela přeskočit. Jakmile se opět obeznámíte se světelným tělem, můžete se přihlásit do jakéhokoli kurzu světelného těla pro absolventy. Autoři navrhují začít s kurzem Záře: Samobuzení (budu časem nabízet i na této stránce, jinak navštivte orindaben.com, kurz Radiance: Self-Exciting LB131), jelikož zkušenosti a dovednosti, které se v tom kurzu naučíte, výrazně prohloubí a rozšíří to, co byste jinak prožívali v jakémkoli jiném kurzu světelného těla pro absolventy. Duane a DaBen považují prožitek samobuzení za zásadní pro veškeré cesty za průzkumem světelného těla pro absolventy.