Řeka

Báseň Řeka od Soni SiepakovéBrzy se z ní stane píseň do alba / zpěvníku Písně proměny

Písně proměny obsahují celou řadu veselých, léčivých a romantických písniček v češtině a angličtině. Za nedlouho bude k dispozici ke stažení zdarma i česko-anglický PDF zpěvník.

Jako voda tiše plyne

Říčkou dolů údolím.

Každý kámen blahem vzdychá.

Žáby tančí kapradím.

Jako déšť přináší život.

Vyprahlou zem osvěží.

Odplaví i květy zvadlé,

Co hladinu rozčeří.

– 

Tak i moje láska proudí.

Srdce otvírá se víc.

Touto řekou se teď brodím.

Rozlévá se, bez hranic.

Z hrází, které stály v cestě

Stal se krásný vodopád.

Zhroucené náporem deště

Hradby změnily se v splav.

Touto vodou, která šumí,

Zurčí, bublá, švitoří.

Pookřeje i duše tvoje,

Když ji pustíš do dveří.

– 

2022 © Soňa Siepaková

Duha, řeka, údolí