Jaderný odpad

Jaderný odpad. Báseň ze Sbírky Alchymie od Soni Siepakové.

Básně Soni Siepakové pro osobní a environmentální alchymii mají za cíl harmonizovat nás a svět kolem nás skrze soustředěný záměr a lásku. Jsou léčivým nástrojem v zábavné, veršované formě. Tématicky se dotýkají například léčení traumatizujících emocí, pomáhají dojít k odpuštění, znovu nalézt sílu a nadšení. Některé básně se snaží přispět ke zdárnému řešení ekologických problémů současnosti.

Pokud vás některá z těchto básní osloví, stačí si dát ruku na srdce a v duchu říct: “ano”. Přidáte tím svou lásku k mé, a daný záměr se rychleji splníDěkuji vám, že se mnou tímto spolu-tvoříte láskyplnou harmonii na Zemi! 🙂

Alchymistické básně Soni Siepakové

Kéž láska a světlo

rozpustí veškerý jaderný odpad.

Uložený v lidských tělech i v Zemi…

Kéž láska a světlo rozpustí vše,

co bolí, sžírá, a co vidět není.

Kéž jsou lidé v jaderných elektrárnách

usměvaví a spokojení.

A kéž se na Zemi prosadí technologie,

které bychom skutečně i doma mít chtěli…

© Sona Siepakova

Básně pro osobní a environmentální alchymii jsou k dispozici také v angličtině na sonasiepakova.com.