Spravedlnost s Portiou

Toto je ukázka z třetí kapitoly (Spravedlnost s Portiou) druhého dílu (Školačtyřdílného románu Milovaná Sluncem od Soni Siepakové

První díl stráví hlavní hrdinka, faraonova dcera Meritaton, převážně v rozsáhlé zahradě za palácem. Postaví si šamanský kruh, zkusí přivolat déšť, mluvit se Zemí, otec ji vezme do pyramidy… V druhém dílu, Škola, navštěvuje hlavní hrdinka, faraonova dcera Meritaton, spirituální, mysterijní školu, kde se žáci učí techniky osobního a duchovního rozvoje, aby s grácií zvládli závěrečnou zkoušku odvahy…

Riád mlčel, jako by to slovo znal jen z doslechu, a pořádně nevěděl, co přesně znamená. My u nás vnímáme ženy jako služky. Muži jim vládnou a bijí je holí, když neposlouchají. Muž může ženu udeřit i dlaní nebo pěstí, podle toho, jak moc vzdoruje udělat to, oč ji žádá.

Ano, Riáde. A dál?

Co dál?

No, jaké důsledky to bude mít pro tvou duši, když se budeš řídit tradicemi ze svého kraje, když budeš podrobovat ženy, nutit je k poslušnosti, a pak to ještě přeneseš na okolí, včetně samotné planety.

No budu mocný, smál se Riád. Všichni mne budou poslouchat, budu si moci dělat, co se mi zlíbí.

Teď si nemůžeš dělat, co se ti zlíbí, že po té svobodě tak toužíš?

Riád neznal odpověď.

Meritaton vyhrkla. Každý touží po svobodě!

Kapitola 3 románu Milovaná Sluncem: Škola

A Portia dodala. A každý se chce mít dobře, vymanit se z chudoby a pouhého přežívání. Lidé si přejí harmonické, pěkné vztahy, horu peněz… Ale v podstatě chtějí mít možnost svobodně se projevovat a být s láskou přijímáni, jací jsou. Mnozí si přejí přispívat k tvoření společnosti aktivněji, ujímají se vedoucích funkcí, nebo své názory veřejně sdílejí, jiní to pozorují zpovzdálí a věnují se spíš rodině či drobnému řemeslu. Ale každý touží být milován a přijímán takový, jaký je, se všemi svými sny a touhami…

No, tak co jsem teda udělal špatně, že dostávám tohle kázání?Portia se chápavě usmála a Freya se horlivě ujala slova. Rozohněně jako severská bohyně mu vysvětlila, že i ženy a planeta si zaslouží svobodu. Také jejich sny se musí respektovat, stejně jako právo na život a lásku kteréhokoli stvoření. Stromy a zvířata se nemohou obhajovat a mnozí se nedokáží ani bránit, když jim člověk škodí. Ale i ten sebemenší brouček nebo rostlinka jsou pro nás důležití! Bez rostlin nebudeme mít zdravý vzduch a zemřeme! Bez zvířat, třeba bez včel, nebude fungovat rostlinná říše, a taky zemřeme! Když budeme manipulovat s počasím bez ohledu na rostlinnou a živočišnou říši, poškodíme celou planetu! Tvé holedbání je krátkozraké! Cožpak chceš rychle umřít, Riáde? K čemu ti bude sláva, když tě záhy budou nenávidět, že jsi zapříčinil jejich smrt? 

Posaďte se, mládeži. Všichni na svá místa. A nachystejte si destičky na poznámky. Zavelela Portia.

Nikdo z nás se nezlobí na Riáda za jeho pojetí spravedlnosti, protože doposud jiné nepoznal. 

Milovaná Sluncem, Škola

Témata 2. dílu (ŠKOLA)

Rovnováha živlů v našem těle i životě, jak si snadno pomoci, když se necítíme skvěle, když stagnujeme. Trénink soustředění a tvořivého snění pomocí světla. Světelné přitahování životního partnera, přátel, pomocníků, a všeho dalšího, co potřebujeme. Techniky ke zklidnění těla a překonání úzkosti, strachu. Vizualizace pro léčení zraněných částí naší osobnosti. Harmonizace týmové spolupráce a vztahů. Jak si dobít energii pomocí symbolů.


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *