Kámen z hrudi

Kámen z hrudi. Báseň ze Sbírky Alchymie od Soni Siepakové.

Básně Soni Siepakové pro osobní a environmentální alchymii mají za cíl harmonizovat nás a svět kolem nás skrze soustředěný záměr a lásku. Jsou léčivým nástrojem v zábavné, veršované formě. Tématicky se dotýkají například léčení traumatizujících emocí, pomáhají dojít k odpuštění, znovu nalézt sílu a nadšení. Některé básně se snaží přispět ke zdárnému řešení ekologických problémů současnosti.

Pokud vás některá z těchto básní osloví, stačí si dát ruku na srdce a v duchu říct: “ano”. Přidáte tím svou lásku k mé, a daný záměr se rychleji splníDěkuji vám, že se mnou tímto spolu-tvoříte láskyplnou harmonii na Zemi! 🙂

Odhoďte z hrudi ten tíživý kámen… Rozpomeňte se, že jste své reality pánem… Promluvte s láskou a budete vyslyšeni. Nedržte své touhy zbytečně při zemi…

Láska vašim slovům dodá jiné, přitažlivější znění. Zneutralizuje bázlivé, zoufalé chtění… Jež by v druhých mohlo vyvolávat strach, omezení, rozhořčení, či pocit ohrožení…

Na vlnách lásky se spory řeší líp. Láska pomůže vaše poselství lépe pochopit. Láska spory zvedá na pozitivní vibraci, kde všechny strany vítězí a žádná neztrácí.

A jakmile jste takto s láskou  pronesli svou žádost, uvolněte se… A dovolte vyšším silám, ať vám vše splní způsobem, který vám tu největší radost přinese.

Co mne inspirovalo napsat tuto básničku / písničku?

Tuto básničku jsem napsala v době, kdy jsem velmi trpěla pocitem viny a hanby za své netradiční názory. Netoužila jsem snad po ničem víc, než být pochopená a v míru přijatá taková, jaká jsem. Větu “Promluvte s láskou a budete vyslyšeni” jsem si vypůjčila z balíčku karet Strážci světla, jejímž autorem je Kyle Gray.

Alchymistické básně Soni Siepakové