Jaderný odpad

Jaderný odpad. Báseň ze Sbírky Alchymie od Soni Siepakové.

Básně Soni Siepakové pro osobní a environmentální alchymii mají za cíl harmonizovat nás a svět kolem nás skrze soustředěný záměr a lásku. Jsou léčivým nástrojem v zábavné, veršované formě. Tématicky se dotýkají například léčení traumatizujících emocí, pomáhají dojít k odpuštění, znovu nalézt sílu a nadšení. Některé básně se snaží přispět ke zdárnému řešení ekologických problémů současnosti.

Pokud vás některá z těchto básní osloví, stačí si dát ruku na srdce a v duchu říct: “ano”. Přidáte tím svou lásku k mé, a daný záměr se rychleji splníDěkuji vám, že se mnou tímto spolu-tvoříte láskyplnou harmonii na Zemi! 🙂

Kéž láska a světlo rozpustí veškerý jaderný odpad. Uložený v lidských tělech i v Zemi…

Kéž láska a světlo rozpustí vše, co bolí, sžírá, a co vidět není. Kéž jsou lidé v jaderných elektrárnách usměvaví a spokojení.

A kéž se na Zemi prosadí technologie, které bychom skutečně i doma mít chtěli…

Chcete si číst, poslouchat, sledovat videa v angličtině?

Přejděte na můj anglický web:

Chcete si číst nebo zpívat česko-anglicky (dvojjazyčně)?  

Prohlédněte si mou nabídku:

Co mne inspirovalo napsat tuto báseň / píseň?

Jsem nadšená podporovatelka obnovitelných zdrojů energie a udržitelného života. Ráda bych, aby se svět zbavil veškerých nebezpečných jaderných elektráren stejně jako všech druhů (jaderných) zbraní. 

Alchymistické básně Soni Siepakové